İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü'nden 10 Öğretim Görevlisi alım ilanı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK606569
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
10
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
18.03.2019
Son başvuru Tarihi
:
01.04.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden

Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokuluna, 15.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi kadrolarına eleman alınacaktır.

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:
1 - Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Unvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.)
2 - Başvuru Formu (http://personel.istanbulc.edu.tr/tr/content/formlar/formlar web adresinden “Öğretim Üyeleri Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvuru Formu” doldurulacaktır.)
3 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4 - Özgeçmiş,
5 - Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
6 - Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)
7 - Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)
8 - Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)
9 - ALES Belgesi
10 - 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
11 - Yabancı Dil Belgesi
12 - Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacaktır.) (onaylı belge)
13 - Pedagojik Formasyon Belgesi (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacaktır.) (onaylı belge)
14 - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)
15 - Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

SINAV TAKVİMİ
İLK BAŞVURU TARİHİ : 18.03.2019
SON BAŞVURU TARİHİ : 01.04.2019
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 05.04.2019
GİRİŞ SINAVI GİRİŞ TARİHİ : 09.04.2019
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 12.04.2019

ÖNEMLİ NOTLAR
1 - Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
2 - Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
3 - İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
4 - Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak İlgili Birimin Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
5 - Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.
6 - Sınavlar aynı saatte olacağından dolayı müracaat edecek Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. (Birden fazla kadro ilanı olması durumunda)
7 - Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.
8 - İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
9 - İdarenin uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir.
10 - İlanımıza http://www.istanbulc.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

* Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.

DUYURULUR.

UNVANI İLANIN
ÇIKACAĞI BİRİM
KADRO SAYISI BAŞVURU ŞEKLİ SONUÇLARIN
AÇIKLANACAĞI İNTERNET ADRESİ
BAŞVURU YERİ İLAN ÖZEL ŞART

KADRO DERECESİ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK) YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 3 ŞAHSEN/POSTA http://yabancidiller.istanbulc.edu.tr İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü İNGİLİZCE
İngiliz Dili Eğitimi (İngilizce Öğretmenliği), İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya İngilizce Mütercim-Tercümanlık alanında lisans mezunu olup, İngiliz Dili Eğitimi (İngilizce Öğretmenliği), İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya İngilizce Mütercim- Tercümanlık alanında en az Tezli Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış olmak.
İngiliz Dili Eğitimi (İngilizce Öğretmenliği) dışındaki programlardan mezun olanların "Pedagojik Formasyon" almış olmak. Lisans eğitimi sonrası alanında en az 3 (üç) yıllık eğitim öğretim deneyimine sahip olmak ve belgelemek.
7
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK) YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 3 ŞAHSEN/POSTA http://yabancidiller.istanbulc.edu.tr İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü İNGİLİZCE
İngiliz Dili Eğitimi (İngilizce Öğretmenliği), İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya İngilizce Mütercim-Tercümanlık alanında lisans mezunu olup, İngiliz Dili Eğitimi (İngilizce Öğretmenliği), İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya İngilizce Mütercim- Tercümanlık alanında en az Tezli Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış olmak.
İngiliz Dili Eğitimi (İngilizce Öğretmenliği) dışındaki programlardan mezun olanların "Pedagojik Formasyon" almış olmak. Lisans eğitimi sonrası alanında en az 3 (üç) yıllık eğitim öğretim deneyimine sahip olmak ve belgelemek.
6
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK) YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2 ŞAHSEN/POSTA http://yabancidiller.istanbulc.edu.tr İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü İNGİLİZCE
İngiliz Dili Eğitimi (İngilizce Öğretmenliği), İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya İngilizce Mütercim-Tercümanlık alanında lisans mezunu olup, İngiliz Dili Eğitimi (İngilizce Öğretmenliği), İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya İngilizce Mütercim- Tercümanlık alanındaenaz Tezli Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış olmak.
İngiliz Dili Eğitimi (İngilizce Öğretmenliği) dışındaki programlardan mezun olanların "Pedagojik Formasyon" almış olmak. Lisans eğitimi sonrası alanındaenaz 3 (üç) yıllık eğitim öğretim deneyimine sahip olmak ve belgelemek.
5
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK) YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 1 ŞAHSEN/POSTA http://yabancidiller.istanbulc.edu.tr İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü TÜRKÇE

Türkçe Öğretmenliği Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği veya Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans mezunu olup, Türkçe Eğitimi veya Yabancı Dil olarak Türkçe Öğretimi programlarında Tezli Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış olmak.
Türk Dili ve Edebiyatı programından mezun olanların "Pedagojik Formasyon" almış olmak. Lisans eğitimi sonrası alanında en az 3 (üç) yıllık eğitim öğretim deneyimine sahip olmak ve
belgelemek.
4
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK) YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 1 ŞAHSEN/POSTA http://yabancidiller.istanbulc.edu.tr İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü FRANSIZCA
Fransız Dili Eğitimi ( Fransızca Öğretmenliği) Fransız Dili ve Edebiyatı veya Fransızca Mütercim Tercümanlık alanında lisans mezunu olup, Fransız Dili Eğitimi ( Fransızca Öğretmenliği) Fransız Dili ve Edebiyatı veya Fransızca Mütercim Tercümanlık alanında en az Tezli Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış olmak.
Fransız Dili Eğitimi (Fransızca Öğretmenliği) dışındaki programlardan mezun olanların "Pedagojik Formasyon" almış olmak. Lisans eğitimi sonrası alanında enaz 3 (üç) yıllık eğitim öğretim deneyimine sahip olmak ve belgelemek.
4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR