İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İstanbul Kültür Üniversitesi'ne Akademik Personel alınacaktır

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK562186
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
4
İlgili Yönetmelik
:
•2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu •Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği.
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
04.12.2018
Son başvuru Tarihi
:
18.12.2018

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen bölümlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Başvurular, başvuru tarihleri içerisinde, Üniversitemiz Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile internet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyuru Başlama Tarihi : 04.12.2018

Son Başvuru Tarihi : 18.12.2018

FAKÜLTE / MYO BÖLÜM / PROGRAM KADRO UNVANI KADRO SAYISI ÖZEL ŞARTLAR
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri (Türkçe) Bölümü Doçent Doktor 1 Yüksek lisans derecesini “ Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi” alanında, doktora derecesini ise, “Eğitim Yönetim ve Denetimi” alanından almış olması. Doçentliğini “Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi” alanında almış olması. Örgütsel davranış ve liderlik konularında çalışmaları olmak.
Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Türkçe) Bölümü Profesör Doktor 1 Şehircilik lisans programından mezun olması, Kentsel Dönüşüm, Katılımcı Yaklaşımlar, Yaratıcı Ekonomiler alanında çalışmaları olan Profesör veya Profesörlük şartlarını sağlayan Doçent unvanına sahip olması
Mühendislik Fakültesi Endüstri (İngilizce) Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 2 Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya Matematik Bölümlerinden birinden lisans mezunu olması. Endüstri Mühendisliği alanında Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenimini tamamlamış olması. Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel çalışmaları ve yayınları olması

GENEL ŞARTLAR

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olmak,

- Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması,

- Müracaat eden tüm adayların her ne sebeple olursa olsun disiplin cezası almamış olması,

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması,

- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olması,

- İngilizce Eğitim Veren Bölümlere Başvuracak Olan Adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte Belirtilen Koşulları Sağlaması,

- Adayların Üniversitemiz https://www.iku.edu.tr/tr/yonergeler sayfasında yayımlanan T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönergesi doğrultusunda Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadroları için değerlendirme Rektörlük tarafından yapılır. Adayın başvurusu ilgili Rektör Yardımcısının yürütücülüğünde Rektör Yardımcılarından oluşan bir komisyon tarafından bir ön incelemeye tabi tutulur. Ön incelemede “En az ölçütler” i karşılamadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Profesör Kadrosuna Başvuru İçin İstenen Belgeler:

- Adayların, Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben hazırlayacakları ıslak imzalı dilekçelerinde, yayımlanan ilan tarihini, başvurdukları kadro, Fakülte ve Bölüm bilgilerini,yabancı dillerine ait bilgilerini, iletişim (GSM, E-Mail, Ev-İş Tel. vb.) bilgilerini, ayrıca haklarında bilimsel referans alınabilecek iki Öğretim Üyesinin Ad-Soyad bilgileri ve iletişim (çalıştıkları kurum, adresleri, GSM, E-Mail, İş Tel. vb.) adreslerini ve teslim ettiği belgelerine ait bilgileri listeleyerek belirtmeleri gerekmektedir.

- YÖK Formatında hazırlanacak özgeçmiş, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin doküman, eğitim öğretim

faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmaları, Üniversiteye katkılarını kapsayan hazırlanacak 6 takım dosya,

- Dosyadaki etkinliklerini içeren bir harici bellek/flaş bellek,

- Üniversitemiz https://www.iku.edu.tr/tr/yonergeler sayfasında yayımlanan İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönergesi ekinde yer alan Değerlendirme Ölçütleri Formunun Aday Tarafından doldurulmuş ve imzalanmış hali,

- 2 adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdan fotokopisi,

- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi,

- Doçentlik belgesi

Doçent Kadrosuna Başvuru İçin İstenen Belgeler:

- Müracaat eden tüm adayların, Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben hazırlayacakları ıslak imzalı dilekçelerinde, başvurdukları kadro, Fakülte ve Bölüm bilgilerini, yabancı dillerine ait bilgilerini, iletişim (GSM, E-Mail, Ev-İş Tel. vb.) bilgilerini ve teslim ettiği belgelerine ait bilgileri listeleyerek belirtmeleri gerekmektedir.

- YÖK Formatında hazırlanacak özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört (4) takım dosya,

- Dosyadaki etkinliklerini içeren bir harici bellek/flaş bellek,

- Üniversitemiz https://www.iku.edu.tr/tr/yonergeler sayfasında yayımlanan İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönergesi ekinde yer alan Değerlendirme Ölçütleri Formunun Aday Tarafından doldurulmuş ve imzalanmış hali,

- 2 adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdan fotokopisi,

- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi,

- Doçentlik belgesi,

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuru İçin İstenen Belgeler:

- Müracaat eden tüm adayların, Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben hazırlayacakları ıslak imzalı dilekçelerinde, başvurdukları kadro, Fakülte ve Bölüm bilgilerini, yabancı dillerine ait bilgilerini, iletişim (GSM, E-Mail, Ev-İş Tel. vb.) bilgilerini ve teslim ettiği belgelerine ait bilgileri listeleyerek belirtmeleri gerekmektedir.

- YÖK Formatında hazırlanacak özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört

(4) takım dosya,

- Dosyadaki etkinliklerini içeren bir harici bellek/flaş bellek,

- Üniversitemiz https://www.iku.edu.tr/tr/yonergeler sayfasında yayımlanan İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönergesi ekinde yer alan Değerlendirme Ölçütleri Formunun Aday Tarafından doldurulmuş ve imzalanmış hali,

- İngilizce Dilinden En Az 80 Puan Alındığını Gösterir YÖK Tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi,

- 2 adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdan fotokopisi,

- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi,

Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri:

Adres : İstanbul Kültür Üniversitesi, Ataköy Yerleşkesi, E-5 Karayolu üzeri 34158,

Bakırköy/İstanbul

Telefon : 0212 498 41 41

E-mail : ik@iku.edu.tr

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR