İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

İstanbul Arel Üniversitesi 32 Akademik Personel alıyor

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK601880
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
32
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
07.03.2019
Son başvuru Tarihi
:
21.03.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğünden

ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirlenen Fakülte/Yüksekokul bölümlerine 2547 Sayılı Kanun'un ilgili maddelerine göre öğretim elemanları alınacaktır.

2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09/11/2018 tarih ve 30590 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca ve ilandaki "Aranan Nitelikler" başlığı altında yer alan koşulları sağlayan öğretim elemanlarından;

Profesör kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine, YÖK formatında özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı ekleyerek Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır.

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine, YÖK formatında özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine (kadronun ilan edildiği fakülte/yüksekokula hitaben yazılacaktır), YÖK formatında özgeçmişleri,1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek aşağıda adresi belirtilen Fakülte Sekreterliğine başvuracaklardır.

Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları Fakülte/Yüksekokula hitaben yazacakları dilekçelerini de ekleyerek, istenen belgelerle birlikte dosyalarını, aşağıda belirtilen adreslere teslim edeceklerdir.

Araştırma Görevlisi Başvurularında İstenen Belgeler;
- Başvurdukları bölüm adı, ilan tarihi, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe, (Dilekçeler başvuru yapılan Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Dekanlığına/ Müdürlüğüne hitaben yazılacaktır)
- Özgeçmiş, (YÖK Formatında)
- ALES belgesi,
- Yabancı dil sınav belgesi,
- Onaylı lisans, yükseklisans diplomaları ve varsa doktora öğrenci belgeleri,
- Onaylı lisans Transkripti,
- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
- 1 Adet vesikalık fotoğraf,
- Varsa ilgili alanda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya.

Başvuruların Yapılacağı Adres ve İrtibat Telefon Numaraları
Adres: Kemal Gözükara Yerleşkesi, "Türkoba Mah. Erguvan Sk. No: 26/K Tepekent Büyükçekmece İSTANBUL

Başvuru Yapılacak Birim İrtibat Telefon Numaraları
Personel Daire Başkanlığı Yelda DOĞAN / Personel Sorumlusu (0 850 850 27 35/1072) Elfet EMİRALİOĞLU/Personel Uzmanı (0 850 850 27 35/1128)
Fen -Edebiyat Fakültesi Ayça TAVUZ/FEF/Fakülte Sekreteri (0 850 850 27 35/1520) Derya DENİZ/FEF/İdari İşler Sorumlusu (0 850 850 27 35/1016)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Burcu EKİCİ/İİBF/Fakülte Sekreteri (0 850 850 27 35/1080) Tüliz YILDIRIM/İİBF/İdari İşler Sorumlusu (0 850 850 27 35/1289)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Tuğba ERGEN/MMF/Fakülte Sekreteri (0 850 850 27 35/1060) Seda ŞEKER/MMF/İdari İşler Sorumlusu (0 850 850 27 35/1073)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Deniz KALA/UBYO/Yüksekokul Sekreteri (0 850 850 27 35/1381) Reyhan ÖZTÜRK/UBYO/İdari İşler Sorumlusu (0850 850 27 35/1042)

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Müracaatlar elden veya posta yoluyla, yukarıda belirtilen ilgili adreslere yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlana İlişkin Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme, Sınav ve Sonuç Tarihlerine İlişkin Bilgilere Aşağıda Yer Verilmiştir:

İlan Başlama Tarihi: 07/03/2019 (Perşembe)
Son Başvuru Tarihi: 21/03/2019 (Perşembe)
Ön Değerlendirme İlan Tarihi: 27/03/2019 (Çarşamba)
Sınav Giriş Tarihi ve Saati (Fakülte/ Yüksekokul): 01/04/2019 (Pazartesi) Saat: 14.00
Sonuç Açıklama Tarihi : 04/04/2019 (Perşembe)
Ön Değerlendirme ve Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı web adresi: www.arel.edu.tr

ÖNEMLİ NOTLAR
- Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
- Ön değerlendirme ve Değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5'lik not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir.

Birimi

Bölüm

Kadro Unvanı

Asgari Ölçütler İlgili ABD/ Uzmanlık Alanı

Aranan Nitelikler

Profesör Doçent Doktor Öğretim Üyesi Araştırma Görevlisi

Mühendislik- Mimarlık Fakültesi

Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

1 Haberleşme

Dr. Öğr. Üyesi İçin: "Elektrik Mühendisliği", "Elektronik Mühendisliği", "Elektrik-Elektronik Mühendisliği" veya "Elektronik Haberleşme Mühendisliği" Anabilim Dallarından birinde Doktora yapmış olmak ve İngilizce dil şartını sağlamış olmak.

1 Kontrol

Elektrik- Elektronik Mühendisliği

1 Elektronik

Prof. Dr. İçin: "Elektrik Mühendisliği", "Elektronik Mühendisliği", "Elektrik-Elektronik Mühendisliği" veya "Elektronik Haberleşme Mühendisliği" Bilim Dallarından birinde Doçentliğini almış olmak. Dr. Öğr. Üyesi İçin: "Elektrik Mühendisliği", "Elektronik Mühendisliği", "Elektrik-Elektronik Mühendisliği" veya "Elektronik Haberleşme Mühendisliği" Anabilim Dallarından birinde Doktora yapmış olmak.

1 İşaret İşleme

Bilgisayar Mühendisliği

1 2 Bilgisayar Bilimi

Prof. Dr. İçin: "Bilgisayar Mühendisliği" Bilim Dalında Doçentliğini almış olmak. Dr. Öğr. Üyesi İçin: "Bilgisayar Mühendisliği" veya "Bilgisayar Bilimleri" Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

1 Bilgisayar Yazılımı
2 Bilgisayar Donanımı

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

1 1 Bilgisayar Bilimi

Prof. Dr. İçin: "Bilgisayar Mühendisliği" Bilim Dalında Doçentliğini almış olmak ve İngilizce dil şartını sağlamış olmak. Dr. Öğr. Üyesi İçin: "Bilgisayar Mühendisliği" veya "Bilgisayar Bilimleri" Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak ve İngilizce dil şartını sağlamış olmak.

2 Bilgisayar Donanımı

Biyomedikal Mühendisliği

1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Prof. Dr. İçin: "Biyomedikal Mühendisliği", "Makina Mühendisliği" veya "Elektrik-Elektronik Mühendisliği "Bilim Dallarından birinde Doçentliğini almış olmak. Dr. Öğr. Üyesi İçin: "Biyomedikal Mühendisliği", "Makina Mühendisliği" veya "Elektrik-Elektronik Mühendisliği" Anabilim Dallarından birinde Doktora yapmış olmak.

1 Mekanik

Endüstri Mühendisliği

2 2 Yöneylem Araştırması

Prof. Dr. İçin: "İşletme Mühendisliği" lisanslı, "Ekonomi" Bilim Dalında Doçentliğini almış olmak ve İngilizce dil şartını sağlamış olmak. Prof. Dr. İçin: İlgili alanda Doktora ve Doçentliğini almış olmak, İngilizce dil şartını sağlamış olmak. Doç. Dr. İçin: "Endüstri Mühendisliği", "İşletme Mühendisliği", "Mühendislik Yönetimi", "Yöneylem Araştırması" veya "Modelleme/Simülasyon "Bilim Dallarından birinde Doçentliğini almış olmak ve İngilizce dil şartını sağlamış olmak. Dr. Öğr. Üyesi İçin: "Endüstri Mühendisliği", "İşletme Mühendisliği", "Mühendislik Yönetimi", "Yöneylem Araştırması" veya "Modelleme/Simülasyon" Anabilim Dallarından birinde Doktora yapmış ve İngilizce dil şartını sağlamış olmak.

1 1 Uygulamalı İstatistik ve Olasık ya da Endüstri Mühendisliği
1

"Endüstri Mühendisliği" bölümünden lisans mezunu olmak.

Makina Mühendisliği 1 Makina Teorisi ve Dinamiği

Dr. Öğr. Üyesi İçin: "Makina Mühendisliği" Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

İnşaat Mühendisliği 1 Ulaştırma

"Ulaştırma" Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 1

"Türk Halk Edebiyatı" Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

Moleküler Biyoloji ve Genetik 1

"Moleküler Biyoloji ve Genetik" bölümünden lisans mezunu olmak, "Tıbbi Biyoloji ve Genetik" alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış ve aynı Anabilim Dalında Doktora yapıyor olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler 1

"Uluslararası İlişkiler" bölümünden lisans mezunu olup aynı alanda Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

İşletme 1

"İşletme" veya "İstatistik" bölümlerinden birinde lisans mezunu ve "İstatistik" ve/veya "Sayısal Yöntemler" alanlarından birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış/ yapıyor olmak.

Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce) 1

"Uluslararası Ticaret ve Finans", "Uluslararası Ticaret ve Finansman" "Uluslararası İktisat" veya "Uluslararası Ticaret" bölümlerinden birinde lisans mezunu ve aynı alanların birinde Tezli yüksek lisans yapmış/yapıyor olmak.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 1

"Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi" veya "Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler" bölümlerinden birinde lisans mezunu ve aynı alanların birinde Tezli yüksek lisans yapmış/yapıyor olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık 1

"Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık", "Ulaştırma ve Lojistik" veya "Lojistik" bölümlerinden birinde lisans mezunu olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR