ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (İSUBÜ) REKTÖRLÜĞÜ

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 42 (İSUBÜ) Öğretim Üyesi Alacak

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (İSUBÜ) REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK547722
Şehir : Isparta
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
42
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
06.11.2018
Başvuru Süresi
:
ilanın yayımlandığı tarih itibariyle 15 gündür

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği 4., 14. ve 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörlüğünden


ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR


Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve İsparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme İle İlgili Değerlendirme Kriterleri hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarih itibariyle 15 gündür.


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Başvuru Formunu düzenleyerek ekleri ile birlikte Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise ilgili birime başvurmaları gerekmektedir.

NOTLAR:

-Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

-Başvuru Formalarına ve ayrıntılı bilgilere http://persdb.isparta.edu.tr internet adresi Doküman Arşivi bölümünden ulaşılabilir.

-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

-%20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Sıra No Birimi Bölümü Anabilim Dalı Unvanı Der. Ad. Niteliği
1 Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Hastalıklar Doçent 1 1 Balık immünolojisi ve balık sağlığı üzerine çalışmalar yapmış olmak.
2 Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Avlama Teknolojisi Doçent 1 1 Kerevitlerde sindirim enzim aktiviteleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
3 Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Avlama Teknolojisi Profesör 1 1 Tatlı su İstakozlarının popülasyonu ve seçiciliği üzerine çalışmalar yapmış olmak.
4 Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi İşleme Teknolojisi Profesör 1 2 Balık işleme ve muhafaza teknikleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
5 Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yetiştiricilik Profesör 1 1 Su ürünleri besleme ve yem teknolojisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
6 Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Havza Yönetimi Doçent 1 1 İklim değişikliği, havza yönetimi ve modellemesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
7 Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Orman Botaniği Doçent 1 1 Orman botaniği ve Hora konularında çalışmalar yapmış olmak.
8 Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Silvikültür Doçent 1 1 Ağaçlandırma alanlarında ve fidanlıklarda bitki besleme ve gübreleme üzerine çalışmalar yapmış olmak.
9 Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Yaban Hayatı Yönetimi Doçent 1 1 Yaban hayatı habitatlarının modellenmesi, biyolojik çeşitlilik, yaban hayatı envanterinde Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uzaktan Algılama teknolojilerinin kullanımı konularında çalışmalar yapmış olmak.
10 Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Orman Ekonomisi Profesör 1 1 Orman işletmelerinde optimizasyon ve çok ölçütlü karar verme konularında çalışmalar yapmış olmak.
11 Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Silvikültür Profesör 1 1 Ormancılıkta fidanlık tekniği, ağaç ve fidan fizyolojisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
12 Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Doçent 1 1 Tarımsal Ürünlerin Kurutulması konusunda çalışmalar yapmış olmak.
13 Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Enzim ve Mikrobiyel Biyoteknoloji Doçent 1 1 Polifenol oksidaz enzimi üzerine bazı kalkon ve üre türevlerinin etkisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
14 Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Tarla Bitkileri Endüstri Bitkileri Doçent 1 1 Nişasta ve şeker bitkileri ve tıbbi ve aromatik bitkiler üzerine çalışmalar yapmış olmak.
15 Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Tarla Bitkileri Endüstri Bitkileri Doçent 1 1 Yağ bitkileri ve tıbbi ve aromatik üzerine çalışmalar yapmış olmak.
16 Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Doçent 1 1 Bitki besleme ve gübreleme konusunda çalışmalar yapmış olmak.
17 Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Zooteknik Biyometri Genetik Doçent 1 1 Biyometri Anabilim Dalında doçentliğini almış olmak ve simülasyon konusunda çalışmalar yapmış olmak.
18 Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Tarım Ekonomisi Tarım İşletmeciliği Profesör 1 1 Tarım işletmeciliği alanında çalışmalar yapmış olmak.
19 Farını Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Tarımsal Yapılar ve Sulama Profesör 1 1 Sulama, drenaj ve arazi ıslahı, tuzluluk konularında çalışmalar yapmış olmak.
20 Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Tarla Bitkileri Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller Profesör 1 1 Yemeklik tane baklagiller üzerine çalışmalar yapmış olmak.
21 Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Doçent 1 1 Plazmalar, atmosferik basınç plazmalar ve plazmaların biyomedikal uygulamaları konularında çalışmalar yapmış olmak.
22 Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Doçent 1 1 Fotodinamik terapi, iyon sensörleri, moleküler mantık devreleri, diaminokonduritol sentezi konularında çalışmalar yapmış olmak.
23 Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Doçent 1 1 Doçentliğini biyoloji alanında almış olmak ve biyoçeşitlilik ve popülasyon genetiği konularında çalışmalar yapmış olmak.
24 Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doçent 1 1 Fotometrik ölçümler konusunda çalışmalar yapmış olmak.
25 Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Enerji Yönetimi ve Verimliliği Doçent 1 1 Basınçlı döküm, yalıtım malzemeleri ve yalıtım teknolojileri alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
26 Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yapı Malzemeleri Doçent 1 1 Yapısal olmayan endüstriyel ahşap iç ekipmanların deprem davranışları konusunda çalışmalar yapmış olmak.
27 Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Profesör 1 1 Çok seviyeli inverter konusunda çalışmalar yapmış olmak.
28 Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Profesör 1 1 Elektrik motoru arızalan tespiti konusunda çalışmalar yapmış olmak.
29 Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Isı Tekniği Profesör 1 1 Enerji depolama ve yenilenebilir enerji kaynakları alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
30 Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yapım Yönetimi Profesör 1 1 Bitki su tüketimi, su-verim ilişkileri ve suyun etkin kullanımı konularında çalışmalar yapmış olmak.
31 Eğirdir Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Konaklama İşletmeciliği Konaklama İşletmeciliği Doçent 1 1 Pazarlama alanında doçentliğini almış olmak ve spor pazarlaması ve rekabet stratejisi konularında çalışmalar yapmış olmak.
32 Eğirdir Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Konaklama İşletmeciliği Konaklama İşletmeciliği Profesör 1 1 Turizm alanında doçentliğini almış olmak ve turizmde insan kaynakları yönetimi ve örgütsel davranış konularında çalışmalar yapmış olmak.
33 Eğirdir Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Doçent 1 1 Doçentlik unvanını gıda bilimleri ve mühendisliği alanında almış olmak.
34 İsparta Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Dış Ticaret Doçent 1 1 Doçentlik unvanını uluslararası iktisat bilim dalında almış olmak ve dış ticaret, küreselleşme, sürdürülebilirlik, bölgesel kalkınma ve inovasyon alanında çalışmalar yapmış olmak.
35 İsparta Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Sağlık Kuramları İşletmeciliği Doçent 1 1 Doçentlik unvanını yönetim vc strateji alanında almış olmak ve hizmet işletmeleri yönetimi, insan kaynakları yönetimi, stratejik yönetim, yönetim ve organizasyon alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
36 Senirkent Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm İş Sağlığı ve Güvenliği Doçent 1 1 Elektroreolojik malzemeler ve polimer sentezi konularında çalışmalar yapmış olmak.
37 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaat İnşaat Teknolojisi Doçent 1 1 Betonda kullanılan mineral katkılarla ilgili çalışmalar yapmış olmak.
38 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm İş Sağlığı ve Güvenliği Doçent 1 1 Volkanitler üzerinde gama-ışın spektrometrisi ve manyetik yöntemlerle ilgili çalışmalar yapmış olmak.
39 Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bilgisayar Programcılığı Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Yaşamboyu Öğrenme, yetişkin eğitimi ve uzaktan eğitim alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
40 Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bilgisayar Programcılığı Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Açık ve uzaktan öğrenme alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
41 Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bilgisayar Programcılığı Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Elektromanyetik dalgaların yayılımı, elektromanyetik uyumluluk alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR