HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Hitit Üniversitesi Araştırma ve Öğretim Görevlisi kadrolarına 10 Akademik Personel alıyor

HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK606580
Şehir : Çorum
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
10
İlgili Yönetmelik
:
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
18.03.2019
Son başvuru Tarihi
:
01.04.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz Eğitim Birimlerine Öğretim Elemanı Alınacaktır

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak,

 2. Yükseköğretim Kurulunun 14 Kasım 2018 tarihinde belirlenen uzmanlık alanlarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında 2 (iki) yıl tecrübe şartı aranır.
  Bu kişilerden ALES puanı ibraz edenlerden ibraz ettikleri puan, ibraz etmeyenlerin ise tüm hesaplamalarda 70 (yetmiş) puan olarak dikkate alınarak hesap yapılacaktır.

 3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puanın alındığını gösteren belge,

 4. Adayların transkriptlerinin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında; transkriptlerde dörtlük ve beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlilik tablosuna göre değerlendirilecektir.

 5. Yabancı öğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir belge.

İSTENİLEN BELGELER

 1. Dilekçe (http://personel.hitit.edu.tr/akademik-personel-formlar),

 2. Özgeçmiş,

 3. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

 4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (onaylı),

 5. Adli sicil kaydı belgesi,

 6. Lisans/Lisansüstü diplomalarının veya geçici mezuniyet belgelerinin onaylı sureti veya e-Devlet çıktısı (yabancı öğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir belge),

 7. Lisans/Lisansüstü transkript belgeleri (onaylı),

 8. Öğrenci Belgesi (onaylı sureti veya e-Devlet çıktısı lisansüstü öğrenim şartı aranan ilanlarda getirilecektir),

 9. 2 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş),

 10. ALES Belgesi (ALES sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir),

 11. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını gösteren belge,

 12. Onaylı hizmet belgesi (halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecektir).

ÖNEMLİ NOTLAR

 1. Adayların başvuruları başvurunun yapılacağı birimin (Rektörlük / Fakülte / MYO) www.hitit.edu.tr adresinden ulaşabilecek ilgili birimin web sayfasında yer alan iletişim adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Yanlış adrese yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içerisinde yapılamayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 2. Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.

 3. Adaylar aynı tarihte yayımlanan ilanlardan yalnızca 1 (bir) tanesine başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 4. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

 5. Araştırma Görevlileri ilanlarında atamalar 2547 Sayılı Kanunun 50-d maddesine göre yapılacaktır.

 6. Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurularda ilana ilk başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak gerekir.

*Atanmaya hak kazanan aday/adaylar tüm belgelerinin asıllarını ibraz etmek zorundadır. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldı ise de iptal edilecektir.
Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş sayılır.

**Tüm süreç üniversitemizin kurumsal web sayfasında (www.hitit.edu.tr) belirtilen takvim kapsamında ilan edilecektir.

SINAV TAKVİMİ

İlk Başvuru (İlan) Tarihi 18.03.2019
Son Başvuru Tarihi 01.04.2019
Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 05.04.2019
Giriş Sınavı Tarihi / Saati

09.04.2019 / Daha sonra www.hitit.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

Sınav Giriş Yeri

Daha sonra www.hitit.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

Nihai Değerlendirme Sonuç Tarihi 12.04.2019

İLAN

SIRA

NO

FAKÜLTE/REKTÖRLÜK
/MYO/YO
BÖLÜM ANABİLİM / PROGRAM UNVAN DER. ADET ALES

YDS

veya

EŞDEĞERİ

İLAN ÖZEL ŞARTI

1 Sağlık Bilimler Fakültesi Hemşirelik Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Arş. Gör. 7 1 70 50

Hemşirelik veya Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

2 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik İç Hastalıkları Hemşireliği Arş. Gör. 7 1 70 50

İç Hastalıkları Hemşireliği alanında Tezli Yüksek lisans yapıyor olmak.

3 Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Sağlık Politikası ve Planlaması Arş. Gör. 7 1 70 50

Sağlık Yönetimi veya Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında Tezli Yüksek lisans yapıyor olmak.

4 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Mantık Arş. Gör. 7 1 70 50

İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu olmak ve Mantık Anabilim Dalında Tezli Lisansüstü Eğitim yapıyor olmak

5 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Performans Arş. Gör. 7 1 70 50

İlgili Fakülte veya Konservatuarların Müzik Bölümü veya Müzik Öğretmenliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Müzik Bölümü veya Müzik Öğretmenliği alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

6 Fen Edebiyat Fakültesi


(Düzeltme ilanı yayınlanmıştır)
Antropoloji Fiziki Antropoloji Arş. Gör. 7 1 70 50

Antropoloji Bölümü lisans mezunu olmak ve Fiziki Antropoloji Anabilim Dalında Lisans Üstü Eğitimi yapıyor olmak.

7 Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Prohistorya ve Önasya Arkeolojisi Arş. Gör. 7 1 70 50

Arkeoloji veya Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve Arkeoloji Bölümünde Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

8 Osmancık Ömer Derindere MYO Tasarım Endüstriyel Ürünler Tasarımı Öğr. Gör. 6 1 70 -

Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım veya Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve bu alanların birinden Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

9 İskilip MYO Tıbbı Hizmetler ve Teknikler İlk ve Acil Yardım Öğr. Gör. 5 1 70 -

Sağlık Yüksekokulu veya Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Ebelik veya Sağlık Memurluğu bölümü lisans mezunu olmak ve Hemşirelik Anabilim Dallarının Birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

10

Rektörlük (Uygulamalı Birimler)

Öğr. Gör. 6 1 70 50

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü lisans mezunu olmak, Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak ve Belgelendirmek kaydıyla alanında en az 10 (On) yıl iş deneyimine sahip olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR