ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Hacı Bayram Veli Üniversitesine 51 Öğretim Üyesi alınacak

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK616806
Şehir : Ankara
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
51
İlgili Yönetmelik
:
•2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu •Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği.
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
08.04.2019
Başvuru Süresi
:
Başvurular 09.04.2019 - 24.04.2019 tarihleri arasında şahsen yapılacaktır.
Son başvuru Tarihi
:
24.04.2019 17:30

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz akademik birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Başvuracak Adaylardan İstenen Belgeler:
• Başvuru dilekçesi (http://personel.hacibayram.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe),
• Özgeçmiş,
• Yayın Listesi,
• (2) iki adet fotoğraf,
• Nüfus cüzdanı fotokopisi,
• Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,
• Yabancı Dil Belgesi
• Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu (http://personel.hacibayram.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)
• İlgili form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını,

Profesör Kadrolarına Başvuracak Adaylar için:
• Adayların özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgeleri, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren 6 (altı) adet dosya teslim edilecektir.

Doçent Kadrolarına Başvuracak Adaylar için:
• Adayların özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgeleri (Doçentlik unvanının hangi aşamada (eser inceleme veya sözlü sınav) alındığının ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir), başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren 4 (dört) adet dosya teslim edilecektir.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuracak Adaylar için:
• Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren 4 (dört) adet dosya ilgili Dekanlık/Yüksekokula teslim edilecektir.

Açıklamalar
1. Başvurular 09.04.2019 - 24.04.2019 tarihleri arasında yapılacaktır.
2. Profesör ve doçent adayları Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı’na, doktor öğretim üyesi adayları ise ilgili Dekanlık/Yüksekokula başvurularını şahsen yapacaklardır.
3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
4. İlana ve sürece ilişkin bilgiler http://personel.hacibayram.edu.tr internet adresinde yayımlanacaktır.
5. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM/ANASANAT DALI UNVAN DERECE ADET AÇIKLAMA
Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Sözlü Anlatımlar Profesör 1 1 Türk Halk Bilimi anabilim dalında doktora yapmış olmak ve sözlü anlatımlar alanında çalışmaları bulunmak.
Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Toplumsal Uygulamalar Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Türk halk bilimi, halk hukuku alanında doktora yapmış olmak, halk hukuku, halk ekonomisi, geçiş dönemleri, akrabalık, sözlü tarih konularında çalışmaları bulunmak, alanı ile ilgili yurt dışı eğitim tecrübesi olmak.
Edebiyat Fakültesi Tarih Yakınçağ Tarihi Profesör 1 1 Osmanlı modernleşmesi ve Osmanlı-lran ilişkileri üzerinde çalışmaları bulunmak
Edebiyat Fakültesi Psikoloji Deneysel Psikoloji Profesör 1 1 Teknoloji (internet ve sosyal medya) bağımlılığı ve bu bağımlılık ile mücadele konusunda çalışmaları bulunmak.
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Yeni Türk edebiyatı alanında doktora yapmış olmak, günümüz Türk romanı ve şiiri üzerine çalışmaları bulunmak.
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler ve Tanıtım Profesör 1 1 Toplumsal hareketler, sivil toplum örgütleri ve medya analizleri konularında çalışmaları bulunmak.
İletişim Fakültesi Gazetecilik Gazetecilik Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Yazılı medya ve finansmanı üzerine çalışmaları bulunmak.
İletişim Fakültesi Radyo, Sinema ve Televizyon Radyo, Sinema ve Televizyon Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Yerel radyo televizyon yayıncılığı üzerine çalışmaları bulunmak.
İletişim Fakültesi Radyo, Sinema ve Televizyon Radyo, Sinema ve Televizyon Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Siyaset ve sosyal bilimler alanında doktora yapmış olmak, sinema üzerine çalışmaları bulunmak.
BİRİM BÖLÜM ANABİLİM/ANASANAT DALI UNVAN DERECE ADET AÇIKLAMA
Türk Müziği Ve Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitimi Çalgı Eğitimi Doçent 1 1 Türk müziği keman eğitimi ve icrası üzerine çalışmaları bulunmak.
Türk Müziği Ve Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitimi Çalgı Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Türk müziği ve klarnet icrası konusunda çalışmaları bulunmak.
Türk Müziği Ve Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitimi Çalgı Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Klasik kemençe icrası alanında deneyimi olmak ve Türk müziğinde modemizm ve post modemizm alanında çalışmaları bulunmak.
Türk Müziği Ve Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Müzikoloji Profesör 1 1 Müzikoloji alanında deneyimi olmak ve âşık müziği alanında çalışmaları bulunmak.
Türk Müziği Ve Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Müzikoloji Doçent 1 1 Organoloji alanında çalışmaları bulunmak.
Türk Müziği Ve Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Ses Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Türk müziği ses eğitimi ve icrası alanında çalışmaları bulunmak.
Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Fizik Profesör 1 1 Demir ve bakır bazlı alaşımlarda difüzyonlu ve difüzyonsuz faz dönüşümlerinin deneysel karakterizasyonlan ve hesaplamalı yöntemlerle ilgili teorik çalışmaları bulunmak.
Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Fizik Profesör 1 1 Nükleer gama rezonans ve nükleer yakıtlar konusunda çalışmaları bulunmak.
Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Fizik Doçent 1 1 Demir ve bakır bazlı alaşımlarda martensitik faz dönüşümlerinin sem, tem, dsc, xrd, mössbauer, vsm gibi deneysel tekniklerle incelenmesi ve hesaplamalı yöntemlerle ilgili çalışmaları bulunmak.
BİRİM BÖLÜM ANABÎLİM/ANASANAT DALI UNVAN DERECE ADET AÇIKLAMA
Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Doktor Öğretim Üyesi 4 1 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında doktora yapmış olmak, devlet-göçmen ilişkisi ve göçmenlerle ilgilenen yapılar üzerine çalışmaları bulunmak.
Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Ortaçağ Tarihi Profesör 1 1 Selçuklu ve beylikler döneminde Anadolunun ilmi-tasavvufi yapısı ve sosyokültürel hayatına dair çalışmaları bulunmak.
Polath Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Organik Kimya Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Organik plazma kimyası, organosfosfor, organosilikon ve Horlu organik bileşenler ile yüzey modifikasyonu ve bunların biyomalzeme ve membran seperasyonu uygulamaları konularında çalışmaları bulunmak.
Polath Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Genel Biyoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Hayvansal dokularda ve bitkisel dokularda portfolyo ve öğrenme stilleri ile ilgili çalışmaları bulunmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Sağlık Yönetimi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Sağlık yönetimi eğitiminde teknoloji kullanımı konusunda çalışmaları bulunmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Sağlık Yönetimi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Sağlık yönetiminde ve sektöründe iş etiği, örgütsel yapı ve insan kaynaklan yönetimi konulannda çalışmalan bulunmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Sağlık Yönetimi Doçent 1 1 Sağlık kurumlan işletmeciliği ile tıbbi cihazlar ve kullanımı konulannda çalışmalan bulunmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Güvenlik stratejileri ve yönetimi ile Orta Asya politikalan konulannda çalışmalan bulunmak.
BİRİM BÖLÜM ANABİLİM/ANASANAT DALI UNVAN DERECE ADET AÇIKLAMA
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Devlet-dışı silahlı aktörler, radikalleşme ve terörizm, tcrörizm-sosyal medya ilişkisi, Türk dış politikası konularında çalışmaları bulunmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat îktisat Profesör 1 1 Makro iktisat alanında doçent unvanı almış olmak, para teorisi, para politikası ve merkez bankacılığı konularında çalışmaları bulunmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Profesör 1 1 İktisadi düşünce ve iktisat tarihi alanlarında doçent unvanı almış olmak, harp sanayi tarihi ve askeri tarih alanlarında çalışmaları bulunmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Maliye Doçent 1 1 Mali hukuk alanında doçent unvanı almış olmak, çevre vergileri ve Alman vergi sistemi konusunda akademik çalışmaları bulunmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Maliye Doçent 1 1 Maliye teorisi alanında doçent unvanı almış olmak, yerel yönetimlerde performans ve süreç yönetimi konularında çalışmaları bulunmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Maliye Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Kamu ekonomisi, Türkiye’de vergi tahsisi, fınansal kalkınma ve finansal içerme konularında ampirik çalışmaları bulunmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi Doçent 1 1 Siyasal düşünceler alanında doçent unvanı almış olmak, doğal hukuk ve doğal haklar konusunda doktora yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanında doktora yapmış olmak, Cumhuriyet döneminde milliyetçilik ve kimlik politikaları konularında çalışmaları bulunmak.
BİRİM BÖLÜM ANABİLİM/ANASANAT DALI UNVAN DERECE ADET AÇIKLAMA
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Siyaset ve sosyal bilimler alanında doktora yapmış olmak, kadın araştırmaları ve yeni kurumsalcı yaklaşımlar üzerine çalışmaları bulunmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İş ve sosyal güvenlik hukuku alanında doktora yapmış olmak, üçlü iş ilişkileri kapsamındaki konuların en az birinde çalışmaları bulunmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret Profesör 1 1 Uluslararası ticaret-fınans, iktisadi büyüme modelleri, içsel büyüme modelleri ve dış ticaret kazançları üzerine çalışmaları ve eserleri olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Ekonometri Profesör 1 1 Ekonometrik teori ve sağlık ekonometrisi konularında çalışmaları bulunmak.
Polatlı İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri Doçent 1 1 Kelamda yenilenme, Kelam ilminde şerh ve haşiye geleneği üzerine çalışmaları bulunmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Görsel İletişim Tasarımı Doçent 1 1 Gıda ambalajı ve tasannu üzerine yayın ve çalışmaları bulunmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Heykel Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Lisansüstü eğitimini (yüksek lisans ve sanatta yeterlik) heykel alanında tamamlamış olmak, mekansal kurgulama ve sanatta nesne kavram ilişkisi derslerini vermiş olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Boyalı ahşap, heykel, taş, duvar resmi koruma ve onarım alanlannda eğitimi ve çalışmalan olmak, bu alanlarda eğiticilik deneyimine sahip olmak.
Sanat Tasarım Fakültesi Görsel Sanatlar Görsel Sanatlar Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Sanat eğitimi ve temel tasanm alanında çalışmalan bulunmak.
BİRİM BÖLÜM ANABİLİM/ANASANAT DALI UNVAN DERECE ADET AÇIKLAMA
Sanat Tasarım Fakültesi Moda Tasarımı Moda Tasarımı Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Giysi üretim sürecinde kalite iyileştirmeye yönelik çalışmaları olmak, bilgisayar destekli kalıp hazırlama konusunda deneyimli olmak.
Sanat Tasarım Fakültesi Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Doktor Öğretim Üyesi 1 1 El sanatları alanında doktora yapmış olmak ve kuyumculuk takı tasarımı ile ilgili çalışmaları bulunmak.
Sanat Tasarım Fakültesi Seramik Tasarımı Seramik Tasarımı Doçent 1 1 Porselen, yüksek sıcaklık, gerilimli sırlar ve estetik-gerilimli sanat seramikleri üzerine çalışmaları bulunmak.
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Doçent 1 1 Ceza ve ceza muhakemesi alanı ile suç teorisi konularında çalışmaları bulunmak.
Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gastronomi ve Mutfak Sanatları Doçent 1 1 Turizm alanında doçentlik unvanına sahip olmak, gastronomi alanında Türk mutfağı ve ürün geliştirme konularında çalışmaları bulunmak.
Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gastronomi ve Mutfak Sanatları Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Aile ekonomisi ve beslenme eğitimi alanında doktora yapmış olmak, ev dışı et tüketimi ve İstanbul saray mutfağının Türk mutfağı üzerine etkisi ile ilgili çalışmaları bulunmak.
Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetim Rekreasyon Yönetim Doçent 1 1 Turizm alanında doçentlik unvanı almış olmak, tabiat parkları, rekreasyon ve kırsal turizm alanında çalışmalan bulunmak.
Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Turizm İşletmeciliği Doçent 1 1 Turizm alanında doçent unvanı almış olmak, Otel işletmelerinde insan kaynaklan uygulamaları ve performans konusunda çalışmalan olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR