HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Hacettepe Üniversitesi Anabilim/Sanat Dalları'na 61 Öğretim Üyesi alacak

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK546045
Şehir : Ankara
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
61
İlgili Yönetmelik
:
•2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu •Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği.
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
02.11.2018
Başvuru Süresi
:
İlanın yayım tarihinden itibaren 15 gündür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim/anasanat dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, başvurularını ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular kadronun ilan edildiği birime, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ’ye göre atama yapılacaktır.

Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış başvuru koşullarını (https://hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri_2015oncesi) ve atama kriterlerini (http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri) sağlamaları gerekmektedir. Ancak Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanına başvurmak için asgari koşuludur, kadroya atanma hakkı sağlamaz.

Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlere başvuran adayların tamamı açıklamalarda yer alan (1) no’lu maddedeki ifadeye tabi olacaklardır.

Koşullara uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.

İlan edilen kadrolara başvuran adayların;

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Doktor Öğretim Üyesi için 8., Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. maddelerinde istenilen koşullar ile birlikte, yayın dosyalarına nüfus cüzdanı fotokopisi, diplomalar, doktora ve doçentlik belgeleri, kriterleri sağladığına dair belge, yabancı dil belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi (Üniversitemiz Rektörlüğünce itan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi”ne sahip olmaları gerekir. Üniversite dışı kurıımlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgeleri, Rektörlüğümüze bağlı Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi olmayan adaylar ilan tarihini takiben başvuru sürecinde Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Uzaktan Eğitim Programı kapsamında bu belgeyi alabilirler), özgeçmiş formu, akademik etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesini eklemeleri gerekmektedir. Özgeçmiş formu, Akademik Etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesi http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri Web adresinden temin edilebilir.

Adayların, Profesör kadrosu başvurusu için 6, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadro başvurulan için 4 kopya olarak hazırlayacakları yayın dosyalarım bu amaca uygun bir kutu içerisinde dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir.

Adaylar ayrıca, başvuru dosyası oluşturmak üzere, yukarıda belirtilen belgelerin ek birer kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf ve yayın dosyalarını USB belleğe yükleyerek teslim edeceklerdir.

Posta ile başvurular işleme alınmayacaktır.

İlan olunur.

FAKÜLTE/ENSTİTÜ ANABİLİM/ANASANAT DALLARI KADRO UNVANI KADRO SAYISI
DİS HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Endodonti Dr. Öğr. Üyesi(2) 1
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Farmakoloji Profesör(3) 1
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Fransız Dili ve Edebiyatı Dr. Öğr. Üyesi(1)(4) 1
Mütercim Tercümanlık (Fransızca) Dr. Öğr. Üyesi(1)(5) 1
Toplumsal Yapı ve Değişme Dr. Öğr. Üyesi(6) 1
Türk Halk Bilimi Dr. Öğr. Üyesi(7) 1
Yeniçağ Tarihi Dr. Öğr. Üyesi(8) 1
EĞİTİM FAKÜLTESİ
İngiliz Dili Eğitimi Profesör(1)(9) 1
İngiliz Dili Eğitimi Doçent(1)(10) 1
Eğitim Yönetimi Doçent(11) 1
Kimya Eğitimi Doçent(12) 1
Kimya Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi(13) 1
Okul Öncesi Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi(14) 1
FEN FAKÜLTESİ
Cebir ve Sayılar Teorisi Profesör(15) 1
Topoloji Profesör(16) 1
İstatistiksel Bilgi Sistemleri Doçent(17) 1
İstatistik Teorisi Dr. Öğr. Üyesi(18) 1
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Seramik Doçent(19) 1
Resim Dr. Öğr.Üyesi(20) 1
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Hemşirelikte Yönetim Dr. Öğr. Üyesi(21) 1
İç Hastalıkları Hemşireliği Dr. Öğr. Üyesi(1)(22) 1
HUKUK FAKÜLTESİ
Mali Hukuk Dr. Öğr. Üyesi(23) 1
İdare Hukuku Dr. Öğr. Üyesi(24) 1
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Radyo ve Televizyon Dr. Öğr. Üyesi(25) 1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Yönetim ve Organizasyon Doçent(1)(26) 1
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Doçent(İngilizce)(1)(27) 1
Sosyal Hizmetler Dr. Öğr. Üyesi(28) 1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Donanımı Profesör(1)(29) 1
Hidrolik Profesör(1)(30) 1
Bilgisayar Yazılımı Doçent(1)(31) 1
Hidrojeoloji Doçent(32) 1
Çevre Bilimleri Dr. Öğr. Üyesi(1)(33) 1
Çevre Teknolojisi Dr. Öğr. Üyesi(1)(34) 1
Gıda Bilimleri Dr. Öğr. Üyesi(1)(35) 1
Çevre Teknolojisi Dr. Öğr. Üyesi(1)(36) 1
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Çocuk Gelişimi Profesör(37) 1
Toplu Beslenme Sistemleri Doçent(38) 1
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doçent(39) 2
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Spor ve Antrenörlük Profesör(40) 1
Egzersiz ve Spor Fizyolojisi Dr. Öğr. Üyesi(41) 1
Egzersizde Beslenme Ve Metabolizma Dr. Öğr. Üyesi(42) 1
TIP FAKÜLTESİ
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör (Türkçe)(1)(43) 1
Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör (İngilizce)(44) 1
Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Profesör(Türkçe)(1)(45) 1
Radyoloji Profesör(İngilizce)(1)(46) 1
Tıbbi Biyokimya Profesör(Türkçe)(1)(47) 1
Acil Tıp Doçent(Türkçe)(1)(48) 1
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Doçent(Türkçe)(1)(49) 1
Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Doçent(Türkçe)(1)(50) 1
Ortopedi ve Travmatoloji Doçent(Türkçe)(1)(51) 1
Radyoloji Doçent(Türkçe)(1)(52) 1
Radyoloji Doçent(Türkçe)(1)(53) 1
Çocuk Cerrahisi Dr. Öğr. Üyesi(Türkçe)(1)(54) 1
Kardiyoloji Dr. Öğr. Üyesi (Türkçe)(1)(55) 1
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi(Türkçe)(1)(56) 1
ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI
Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Profesör(57) 1
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Hücre Bilimleri Doçent(1)(58) 1
ÇOCUK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ
Pediatrik Temel Bilimler Dr. Öğr. Üyesi(1)(59) 1
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Dr. Öğr. Üyesi(60) 1
ANK. SANAYİ ODASI 1. OSB. MESLEK YÜKSEKOKULU
Tasarım-Endüstri Ürünleri Tasarımı Dr. Öğr. Üyesi(61) 1

AÇIKLAMALAR

1- Üniversitemizde eğitimlerin %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlerdeki kadrolara başvuran adayların ilgili birimlere atanması için yabancı dilde ders verme sınavım başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize edilecektir. Üniversitemizde bulunan programların eğitim diline http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama/prgegitimdililistesi.pdf bağlantısından ulaşılabilir.

2- Endodontik biyomateryallerin biyolojik ve mekanik özellikleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

3- Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Doçent unvanım Farmakoloji alanında almış olmak.

4- Fransız Dili ve Edebiyatı alanında Doktora derecesine sahip olmak

5- Fransız Dili ve Edebiyatı veya Fransızca Mütercim Tercümanlık alanlarında Doktora derecesine sahip olmak.

6- Sosyoloji alanında Yüksek Lisans ve Doktora derecelerine sahip olmak.

7- Türk Halk Bilimi alanında Doktora derecesine sahip olmak.

8- Yeniçağ Tarihi alanında Doktora derecesine sahip olmak.

9- Doçent unvanını Dilbilim alanında almış olmak ve eğitimsel dilbilim alanında çalışmalar yapmış olmak.

10- Doçent unvanım İngilizce Dil Eğitimi alanında almış olmak ve dil eğitiminde bireysel farklılıklar alanında çalışmalar yapmış olmak.

11- Doçent unvanını Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında almış olmak ve eğitimde etik alanında çalışmalar yapmış olmak.

12- Doçent unvanım Kimya Eğitimi alanında almış, kimya özel alan yeterliliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

13- Kimya Eğitimi alanında Doktora derecesine sahip olmak, kimya ve çevre eğitiminde bilişsel yapılar alanında çalışmalar yapmış olmak.

14- Eğitim Programları ve Öğretim alanında Doktora derecesine sahip olmak ve okul öncesi eğitim programları alanında çalışmalar yapmış olmak.

15- Ditopolojik uzaylar alanında çalışmalar yapmış olmak.

16- Değişmeli olmayan halkalarda yerelleştirme alanında çalışmalar yapmış olmak.

17- İstatistik alanında Doktora derecesine sahip olmak.

18 - İstatistik alanında Doktora derecesine sahip olmak.

19- Seramik ve disiplinler arası sanat alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

20- Resim Anasanat Dalında Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik derecelerine sahip olmak.

21- Hemşirelikte Yönetim alanında Yüksek Lisans, Hemşirelik Esasları alanında Doktora derecelerine sahip olmak ve en az 4 ay yurt dışı akademik deneyime sahip olmak.

22- İç hastalıkları Hemşireliği alanında Doktora derecesine sahip olmak, en az 4 ay yurt dışı akademik deneyime sahip olmak.

23- Mali Hukuk alanında Doktora derecesine sahip olmak ve uluslararası vergi hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak.

24- İdare Hukuku alanında Doktora derecesine sahip olmak ve idarenin sorumluluğu alanında çalışmalar yapmış olmak.

25- Medya sosyolojisi ve etnografisi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

26- Doçent unvanını Yönetim ve Strateji alanında alınış olmak, insan kaynakları ve yönetimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

27- İktisat alanında Doktora derecesine sahip olmak.

28- Sosyal Hizmet alanında Doktora derecesine sahip olmak.

29- Gömülü sistemlerde güvenilirlik alanında çalışmalar yapmış olmak.

30- Çevresel hidrolik ve su yapıları alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

31- Bilgisayarlı görü ve video analizi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

32- Karst hidrojeolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

33- Çevre Mühendisliği alanında lisans derecesine sahip olmak ve iklim modellemesi alanında çalışmalar yapmış olmak.

34- Çevre Mühendisliği alanında lisans derecesine sahip olmak, biyomineralizasyon ve biyogranülasyon prosesleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

35- Gıda Mühendisliği alanında Doktora derecesine sahip olmak.

36- Gıda Mühendisliği alanında Doktora derecesine sahip olmak.

37- Doçent unvanını Çocuk Gelişimi alanında almış olmak.

38- Beslenme ve Diyetetik alanında lisans derecesine sahip olmak, Doçent unvanım Beslenme ve Diyetetik alanında almış olmak.

39- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında lisans derecesine sahip olmak, Doçent unvanını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında almış olmak.

40- Antrenman bilimleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

41- Egzersiz Fizyolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

42- Egzersizde beslenme ve metabolizma alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

43- Çocuk Alerji-İmmunoloji Yan Dal uzmanı olmak, immünoloji alanında Doktora derecesine sahip olmak, kök hücre transplantasyonu alanında çalışmalar yapmış olmak.

44- Aort kapak tamiri alanında uluslararası belge sahibi olmak, kardiyak fizyoloji alanında çalışmalar yapmış ve yurt dışı akademik deneyime sahip olmak.

45- Robotik Cerrahi ve Polisomnografi Skorlama Serifıkalarma sahip olmak.

46- Acil radyoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

47- Tıbbi Biyokimya Uzmanı olmak ve Biyokimya alanında Doktora derecesine sahip olmak.

48- İleri Yaşam Desteği uygulamaları alanında uluslararası sertifika sahibi olmak ve acil tıpta ultrasonografik değerlendirme alanında çalışmalar yapmış olmak.

49- Bilişsel davranışlı tedaviler alanında çalışmalar yapmış olmak.

50- Havayolu Cerrahisi konusunda sertifika sahibi olmak.

51- Omuz artroskopisi ve spor travmatolojisi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

52- Amerikan Radyolojisi Yeterlilik Belgesine sahip olmak. Tanısal ve girişimsel nöroradyoloji alanında çalışmalar yapmış ve yurt dışı akademik deneyime sahip olmak.

53- Türk ve Avrupa Radyolojisi Yeterlilik Belgesine sahip olmak.

54- Pediatrik onkolojik cerrahi alanında çalışmalar yapmış olmak

55- Koroner BT Anjiyografı alanında çalışmalar yapmış olmak ve periferik arter hastalıklarında girişim alanında sertifika sahibi olmak.

56- Klinik Psikoloji alanında Doktora derecesine sahip olmak ve anksiyete bozuklukları alanında çalışmalar yapmış olmak.

57- Kompozisyon alanında Sanatta Yeterlik derecesine sahip olmak, Doçent unvanını Kompozisyon alanında almış olmak, orkestra ve oda müziği alanlarında eser sahibi olmak.

58- İnsan göbek kordonu ve kordon kanı kök hücreleri alanında çalışmalar yapmış ve bu alanda yurt dışı akademik deneyime sahip olmak.

59- Biyoloji alanında Lisans, Pediatrik İmmunoloji alanında Yüksek Lisans ve Doktora derecesine sahip olmak, HLA doku tiplendirmesi alanında çalışmalar yapmış olmak.

60-Tıbbi Mikrobiyoloji alanında doktora derecesine sahip olmak, viroloji ve parazitoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

61-Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği alanında Lisans derecesine sahip olmak ve endüstri ürünleri tasarımı alanında çalışmalar yapmış olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR