GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK604588
Şehir : Gümüşhane
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
18
İlgili Yönetmelik
:
2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
13.03.2019
Başvuru Süresi
:
Başvurular gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün süre içerisinde yapılacaktır

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların Üniversitemizin web sayfasında yayınlanan “Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi”nde belirtilen kriterleri taşımaları gerekmektedir. Ayrıca adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmaları (Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olması şarttır.), 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.

Profesör kadroları devamlı statüde olup, başvuracak adaylar (http://personel.gumushane.edu.tr/tr/sayfa/i%C3%A7-kontrol/dok%C3%BCmanlar/formlar/) adresinden temin edecekleri Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçelerinde, başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik sınavını başardığına ilişkin belgenin onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 6 takım halinde Personel Daire Başkanlığına vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)

Doçent kadroları devamlı statüde olup, başvuracak adaylar (http://personel.gumushane.edu.tr/tr/sayfa/i%C3%A7-kontrol/dok%C3%BCmanlar/formlar/) adresinden temin edecekleri Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçelerinde, başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik sınavını başardığına ilişkin belgenin onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 takım halinde Personel Daire Başkanlığına vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar http://personel.gumushane.edu.tr/tr/sayfa/i%C3%A7-kontrol/dok%C3%BCmanlar/formlar/ kısmındaki Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, diploma (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin onaylı örnekleri ) ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlarından oluşan dosyalarını 4 takım halinde vereceklerdir.(Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)

Başvurular gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün süre içerisinde Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birime doçent ve profesör kadroları için Personel Dairesi Başkanlığı’na yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuruda bulunan adayların, başvurdukları kadro ile ilgili 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile “Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi”nde aranan koşulları sağlamadığı sonradan tespit edilmesi halinde bu adayların ataması yapılmayacak ve başvuruları iptal edilecektir.

İlgililere duyurulur.

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI KADRO UNVANI KADRO DER. KADRO ADEDİ AÇIKLAMA
Gümüşhane Meslek Yüksekokulu Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü Laboratuvar Teknolojisi Pr. Profesör 1 1 Analitik Kimya alanında doktorasını yapmış olmak, Kimya alanında Doçentlik ünvanına sahip olmak ve eser elementlerin ayrılması, zenginleştirilmesi ve adsorpsiyon konularında çalışmalar yapmış olmak
Beden Eğitimi
ve Spor Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi ABD Doçent 1 1 Alanında Doçentlik Ünvanını Almış Olmak, Hareket Hızı ve Güç Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri ABD Doçent 1 1 Kamu Denetçiliği Kurumu, Avrupa Birliği Kamu Hukuku, Çevre Hukuku ve İklim Değişikliği Siyaseti üzerine çalışmalar
yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı ABD Doçent 1 1 Mühendislik Temel Alanı İnşaat Mühendisliği Bilim Alanında Doçentliğini Almış Olmak. Yapı Malzemeleri Alanında Çalışma Yapmış Olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakültesi
Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Genetik ve Biyomühendislik ABD Doçent 1 1 Tıbbi Biyokimya Alanında Doçentliğini Almış Olmak. DNA Tamir Enzimleri Üzerine Çalışmış Olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Konstrüksiyon ve İmalat ABD Doçent 1 1 Mühendislik Temel Alanı Makine Mühendisliği Alanında Doçentliğini Almış Olmak. Dubleks Kaplamalar Alanında Çalışma Yapmış Olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Malzeme ABD Doçent 1 1 Mühendislik Temel Alanı Makine Mühendisliği Alanında Doçentliğini Almış Olmak. FİB (Focused Ion Beam) Sistemleri Alanında Çalışma Yapmış Olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Bilimi ABD Doçent 1 1 Kimya Alanında Doçentlik Almış Olmak. Gıda Analizleri Metot Validasyonu ve Yeterlilik Testleri Konusunda Çalışmalar
Yapmış Olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Doçent 2 1 Muhasebe Finansman Bilim Dalında Doçent Unvanı Almış Olmak
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Doçent 2 1 Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Psikoloji, Hukuk, İşletme, Yönetim Bilimleri, Tıp, diğer sağlık alanlarının herhangi birindeDoçent
Doktor ünvanını almış olmak
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Düzeltme ilanı yayınlanmıştır) Sağlık Yönetimi Bölümü Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Dr.Öğretim Üyesi 1 1 Üretim Yönetimi ve Sayısal Yöntemler Bilim Dalında Doktora Yapmış Olmak, Evde Bakım Hizmetleri AlanındaÇalışma
Yapmış Olmak
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ABD Dr.Öğretim Üyesi 1 1 Doktorasını Makine Mühendisliği Termodinamik Alanında Almış Olmak. Ekserji Analizi Alanında Çalışma Yapmış
Olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ABD Dr.Öğretim Üyesi 1 1 Doktorasını Makine Mühendisliği Termodinamik Alanında Almış Olmak. Yakıt Pilleri Üzerine Çalışma Yapmış
Olmak.
İletişim
Fakültesi
Halkla İlişkiler ve
Tanıtım Bölümü
Araştırma
Yöntemleri ABD
Dr.Öğretim
Üyesi
3 1 İletişim Bilimleri alanında doktora yapmış olmak
Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Teknolojisi ABD Dr.Öğretim Üyesi 5 1 Doktorasını Gıda Mühendisliğe Alanında Almış Olmak. Peynir Alanında Sonikasyon
İle İlgili Çalışmalar Yapmış Olmak.
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Havacılık Yönetimi Bölümü Havacılık Yönetimi Anabilim Dalı Dr.Öğretim Üyesi 3 2 Havacılık Yönetimi, Hava Trafik Kontrol, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği veya Sivil Havacılık Bölümlerinin herhangi
birinde doktorasını yapmış olmak
Uygulamalı Bilimler
Yüksekokulu
Havacılık Yönetimi Bölümü Havacılık Yönetimi Anabilim Dalı Dr.Öğretim Üyesi 3 1 Finansman Alanında Doktora Yapmış Olmak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR