ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Araştırma Görevlileri alıyor

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK574858
Şehir : Eskişehir
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
3
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
30.12.2018
Başvuru Süresi
:
İlanın Resmi Gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 takvim günüdür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca aşağıda nitelikleri ve adedi belirtilen öğretim elemanları alımı yapılacaktır.

A-) GENEL ŞARTLAR

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinde Belirtilen Şartları Taşımak.
2. Araştırma Görevlisi Kadroları İçin ; Atama Yapılacak Programın Lisans/Ön lisans Eğitiminde hangi alanda öğrenci alıyorsa o alanda (ALES)’den En Az 70 Puan almış olmak. Merkezi Sınav Muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde Muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme aşamalarında (ALES) Puanı 70 olarak kabul edilecektir.
3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puana almış olmak.
4. Adayların Transkriptlerinin Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme Aşamalarında; Transkriptlerde Dörtlük ve Beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun Eş Değerlilik tablosuna göre değerlendirme yapılacaktır.
5. Adaylar sadece bir kadroya başvurabilir.

B-) ÖZEL ŞARTLAR

1. Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adayların; İlana İlk Başvuru Tarihi İtibarıyla Otuzbeş Yaşını Doldurmamış olması gerekmektedir.
2. Araştırma Görevlisi Kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50/D maddesine göre atama yapılacaktır.
3. 06.02.2013 tarih ve 28551 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan lisans üstü eğitim öğretim yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini doldurarak 2016-2017 güz yarıyılından itibaren azami süresi yeniden başlayan öğrenciler ilan edilen Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuramazlar.
4. Lisans üstü eğitim öğretim yönetmeliğinin yayımlandığı 20 Nisan 2016 tarihinden itibaren 2017 güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim süreleri yeniden başladığından ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.

C-) SINAV TAKVİMİ

İlan İlk Başvuru Tarihi : İlanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihidir
Son Başvuru Tarihi: İlanın Resmi Gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 takvim günüdür.
Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi, Giriş Sınavı Tarihi Saati ve Yeri, Nihai Değerlendirme
Sonuç Tarihi’ne ait bilgiler https://personel.ogu.edu.tr adresinde yayımlanacaktır.
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi: https://personel.ogu.edu.tr

D-) İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER

Birim/Bölüm/Anabililm Dalı Unvanı/KadroAdedi İlan Başvuru Şartı
Hukuk Fakültesi/Özel Hukuk/Medeni Hukuk Araştırma Görevlisi / 1 Hukuk Fakültesi Mezunu Olup İlgili alanda Tezli Yüksek lisans veya Doktora Yapıyor Olmak.
Hukuk Fakültesi/Kamu Hukuku/Anayasa Hukuku Araştırma Görevlisi / 1 Hukuk Fakültesi Mezunu Olup İlgili alanda Tezli Yüksek lisans veya Doktora Yapıyor Olmak.
Hukuk Fakültesi/Kamu Hukuku/İdare Hukuku Araştırma Görevlisi / 1 Hukuk Fakültesi Mezunu Olup İlgili alanda Tezli Yüksek lisans veya Doktora Yapıyor Olmak.

E-) BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER

1. Dilekçe (fotoğraf yapıştırılmış ve imzalanmış iki adet olacak) (http://basvuru.ogu.edu.tr/ internet adresine giriş yaptığınız takdirde dilekçenizin dökümünü alabilmeniz için doldurmanız gereken form ekrana gelecektir.)
2. Özgeçmiş(herhangi bir formatta)
3. Merkezi sınav (ALES) belgesi.
4. Yabancı dil sınavı ( YDS, YÖK-DİL veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınav) sonuç belgesi.
5. Lisans Diploması veya geçici mezuniyet belgesi ( E-devletten alınan karekodlu belgeler ile Diploma Fotokopileri ön değerlendirme aşamasında kabul edilir.)
6. İstenilen alanla ilgili halen yüksek lisans ve/veya doktora öğrencisi olduğuna dair öğrenci belgesi.(e- devletten alınacak kare kodlu öğrenci belgesi geçerlidir.)
7. Deneyim şartı aranan ilanlarda İlgili yönetmelik gereği kadrolara ait istenilen alanla ilgili deneyimli olduğunu belgelendirmek) (hizmet resmi kurumda ise hizmet belgesi ve üst yazı, özel sektörde ise sosyal güvenlik kurumundan alınacak pirim dokümanı ve ilgili firma ya da firmalardan alınacak üst yazı)
8. Adli sicil kaydı. (E-devletten alınan kare kodlu belgeler geçerlidir)
9. Başvuru belgelerinin onaysız fotokopileri de kabul edilmektedir.

F- DİĞER AÇIKLAMALAR

1. Başvurular Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı /ESKİŞEHİR adresine şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Posta’daki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz.
2. Başvuran adaylar ile atanmaya hak kazanan adayların durumları Üniversitemizin https://personel.ogu.edu.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
3. İlanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
4. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.
5. Atanmaya hak kazanan adaylardan ilk defa ya da yeniden atanacak olanlar için Kanunun 48 inci maddesi uyarınca Güvenlik Soruşturması yapılacaktır. Söz konusu Güvenlik Soruşturması sonucunun olumlu olması halinde atamaları yapılacaktır.
6. Atanmaya hak kazandığı halde yukarıda belirtilen şartlardan birisini taşımadığının ya da istenilen belgelerden birisinin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde atama yapılmayacaktır. Atanmış olsa dahi söz konusu yapılan atama işlemi iptal edilecektir.

G-MUAFİYET

1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2. Meslek Yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR