TRABZON ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

(Düzeltme) Trabzon Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor

TRABZON ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK575440
Şehir : Trabzon
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
20
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
31.12.2018
Son başvuru Tarihi
:
15.01.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Düzeltme ilanı Resmi Gazete tarihi : 08.01.2019


TRABZON ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜDEN

DÜZELTME İLANI

31.12.2018 tarihli ve 30642 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilanımız; Üniversitemiz Meslek Yüksekokullarına ait "Vakfıkebir MYO Finansal Bankacılık ve Sigorta Bölümü hariç olmak üzere", Öğretim Görevlisi ilanı kadro başvurularında 50 (Elli) Yabancı Dil Puanı şartının aranmaması" şeklinde düzeltilmiştir.

Duyurulur.

İlk ilan Resmi Gazete tarihi : 31.12.2018


TRABZON ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜDEN

Öğretim Elemanı Alım İlanı

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet memurları Kanunu'nun 48. Maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1- 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- ALES'ten en az 70 (lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünden ya da ilan edilen bölüm/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünden) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerleri kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerek. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak alınır.

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılan 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliliğine Üniversitemiz Senatosu karar verir.

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

ÖZEL ŞARTLAR

1- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

2- Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.

3- Öğretim Görevlisi kadrosuna başvurulacak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır. Ancak Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

MUAFİYETLER

1- Doktora veya tıpta diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, Yükseköğretim öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav (ALES) ŞARTI ARANMAZ.

2- Meslek yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İSTENEN BELGELER

1- www.trabzon.edu.tr adresinde formlar kısmında yer alan "İlan Başvuru Dilekçesi ( Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi)" doldurulmuş ve imzalanmış olarak.

2- Özgeçmiş

3- Bir adet vesikalık fotoğraf

4- Nüfus cüzdan fotokopisi.

5- Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi.

6- Lisans transkript belgesi fotokopisi.

7- Yüksek Lisans, Doktora, Tipta Uzmanlık, Sanatta Yeterlilik diploması veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi (ilan edilen kadroya bağlı olarak istenen birimler için)

8- ALES belgesi (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıllık ALES belgesi geçerlidir) ilan edilen kadroya bağlı olarak istenen birimler için)

9- Yabancı Dil Belgesi (YDS veya eşdeğerliliği YÖK Başkanlığı tarafından kabul edilen dil belgesi) (ilan edilen kadroya bağlı olarak istenen birimler için)

10- Deneyim sahibi olduğunun gösterir belge (kamuda çalışanlardan; onaylı hizmet cetveli ve ilgili alanda çalıştığını gösterir belge, özel sektörde çalışanlardan; SGK hizmet dökümü ve ilgili alanda çalıştığını gösterir belge) (ilan edilen kadroya bağlı olarak istenen birimler için)

11- ilan edilen kadro derecesini hak ettiğini gösterir hizmet belgesi. (Bir ve ikinci derece kadroya başvuracak adaylar için.

NOT

1- Belgelerin onaylı olması zorunlu değildir. Bu nedenle başvuru esasında belgelerin kontrolü yapılmayacaktır. Atamaya hak kazanan adaylardan, atama öncesi belgelerin asıllarının islak imzalı ya da elektronik imzali hali istenecektir. Belgelerin asıllarını ibraz edemeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

2- İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır.

3- Müracaatlar şahsen ya da posta (Posta Adresi: Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü, Fatih Kampusu, Söğütlü, Akçaabat, Trabzon) ile yapılacak olup, postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4- Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

5- Sonuçlar (Ön Değerlendirme Sonuçları ve Nihai Değerlendirme Sonuçları) Üniversitemiz web sitesinde (www.trabzon.edu.tr) ilan edilecek olup, ayrıca bir tebliğ yapılmayacaktır.

İlan Tarihi : 31.12.2018
Son Başvuru Tarihi : 15.01.2019
Ön Değerlendirme Tarihi : 01.02.2019
Giriş Sınavı Tarihi : 08.02.2019
Sonuç Açıklama Tarihi : 22.02.2019

İlgili İlan İçin TIKLAYINIZ

Öğretim Elemanı Kadrosu İçin Başvuru Dilekçesi

İlanın Trabzon Üniversitesi web sitesindeki duyuru sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR