GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

(Düzeltme ilanı) Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK610865
Şehir : Gümüşhane
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
3
İlgili Yönetmelik
:
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
27.03.2019
Son başvuru Tarihi
:
08.04.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden:
DÜZELTME İLANI


25 Mart 2019 tarihli ve 30725 sayılı Resmi Gazetede aslına uygun olarak yayımlanan ilanımızda Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimleri için ilan şartı sehven yanlış yazıldığından tablodaki şekliyle düzeltilmiştir. İlan olunur.

( 25 Mart 2019 tarihli ilan metnini görmek için tıklayınız... )

BİRİM/BÖLÜM/ABD/PROGRAM

KADRO ADEDİ

DRC.

UNVAN

ALES

YDS

veya Eşdeğeri

ÖZEL ŞARTLAR

Torul MYO/Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü/Çağrı Merkezi Hizmetleri Pr.

1

6

Öğr. Gör.
(Arş. Gör kadrosu karşılık gösterilerek atama yapılacaktır)

70

-

İletişim Fakültesi Lisans Mezunu olup, Halka İlişkiler alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak, belgelendirmek kaydıyla çağrı hizmetlerinde en az bir yıl tecrübeye sahibi olup, sosyal medya okuryazarlığı belgesine sahip olmak.

Torul MYO/Hukuk Bölümü/ Adalet Pr.

1

6

Öğr. Gör.

(Arş.Gör kadrosu karşılık gösterilerek atama yapılacaktır)

70

-

Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olup, alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak veya İşletme Lisans Mezunu olup, Yönetim ve Organizasyon alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü/ Telekomünikasyon ABD

1

6

Arş. Gör

70

50

Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü lisans mezunu olup, Telekomünikasyon veya Haberleşme alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak


BAŞVURU/ÖN DEĞERLENDİRME/SINAV TARİHLERİ ve BAŞVURU YERİ

Duyuru Başlama Tarihi

: 25 Mart 2019

Son Başvuru Tarihi

: 08 Nisan 2019

Ön Değerlendirme Tarihi

: 10 Nisan 2019

Sınav Giriş Tarihi

: 12 Nisan 2019

Sonuç Açıklama Tarihi

: 15 Nisan 2019

Kabul Edilecek Başvuru Şekli

: Şahsen veya Posta ile

Başvuru Adresi

: İlgili Birimlere yapılacaktır.

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi

: www.gumushane.edu.tr


GENEL ŞARTLAR
1 - 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2 - ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3 - Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir

4 - Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

ÖZEL ŞARTLAR
1 - Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

2 - Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.

3 - Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır. Ancak Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

İSTENEN BELGELER ve ÖNEMLİ NOTLAR

Başvuruda İstenen Belgeler:

1 - Adayın başvuracağı Fakülte/MYO/Y.Okulu'nu, kişisel yazışma adresini ve telefon numaralarını belirten dilekçesi, (http://personel.gumushane.edu.tr/tr/ formlar adresinden Akademik Kadro Başvuru Formu)

2 - Özgeçmiş,

3 - Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge

4 - Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezuniyet belgelerinin fotokopisi veya E-Devlet çıktısı (Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

5 - Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora transkript fotokopileri,
6 -ALES Belgesi,

7 - Yabancı Dil Belgesinin fotokopisi (KPDS, ÜDS veya muadili),
8 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

9 - Fotoğraf (1 adet)

10 - Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.)

Önemli Notlar:
1 - Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.

2 - Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.

3 - Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir.

4 - Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK çıktısının da gönderilmesi gerekmektedir. Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir.

5 - Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak şartı yer alan ilanlarda, öğrenci belgesi ve ilgili transkriptinde gönderilmesi zorunludur.

6 - Yüksek Lisans ve Doktora yapıyor veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, ilanda belirtilen anabilim dalının/bilim dalının/alanın mezuniyet belgesinde/öğrenci belgesinde/transkriptte veya onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir.

7 - İlan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında gönderilmesi gerekmektedir.

8 - Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

10 - Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

MUAFİYET
1 - Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2 - Genel Şartlar Başlığı altında yer alan 4. madde kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR