DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Dicle Üniversitesiden Akademik Personel kadrolarına 149 Öğretim Üyesi alım ilanı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK676472
Şehir : Diyarbakır
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
149
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
08.08.2019
Başvuru Süresi
:
ilanın yayım tarihinden sonraki ilk iş gününden başlamak üzere 15 (onbeş) gündür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi, ilanın yayım tarihinden sonraki ilk iş gününden başlamak üzere 15 (onbeş) gündür. Kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.dicle.edu.tr) adresindeki “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” kriterlerine uygun olması gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçelerine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, puanlar çizelgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan çalışmalarının 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 5 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

Doçent kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını belirttikleri dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenim belgeleri, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını dosya halinde, dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunacaklardır.

Doçentlik kadrolarına başvuranlardan, doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar; müracaat ettikleri doçent kadroları için, Üniversitemizin talebi doğrultusunda, Üniversitelerarası Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için adaylar; başvurulan anabilim dalını belirttikleri dilekçelerine, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, öğrenim belgeleri ayrıca bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak, kadronun ilan edildiği birime şahsen başvuruda bulunacaklardır.

İlanımızda; 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı Kanunun ek 38’ inci maddesi uyarınca belirlenen % 20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile Rektörlüğümüz ve ilgili birimlerce kurulacak başvuru ön değerlendirme komisyonu tarafından ilgili mevzuatın gereğini ve ilan başvuru şartlarını taşımadığı veya eksik belgeli olduğu tespit edilenlerin başvuruları ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, adaylar ilana çıkan kadrolardan yalnızca birine başvurabileceklerdir. Adaylar İlan şartlarında belirtilen hususların tamamını belgelendireceklerdir.

Doçent unvanına sahip olan adaylar doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuramazlar. Daha önce Üniversitemizce açılmış herhangi bir kadroya başvurmuş olup başvurusu halen derdest olanlar ile herhangi bir kadro başvurusuyla ilgili yargı süreci devam edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

BİRİMİ BÖLÜM ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI DERECE ADET
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi Profesör 1 1 İlgili alanda doçent olup halen üniversitede çalışıyor olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi Profesör 1 1 İlgili alanda doçent olup halen üniversitede çalışıyor olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Çocuk Diş Hekimliği Profesör 1 1 İlgili alanda doçent olup halen üniversitede çalışıyor olmak.
Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Eczacılık Temel Bilimleri Profesör 1 1 Doçentlik unvanını Biyoloji alanında almış olup pestisitlerin fosfolipit alt sınıflarındaki etkileri üzerine çalışmaları olmak ve halen üniversitede çalışıyor olmak.
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı Profesör 1 1 Eski Türk Edebiyatı alanında doçent olup ilgili alanda çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Fizik Genel Fizik Profesör 1 1 İlgili alanda doçent olup NMR ve Yoğunluk Fonksiyonel teorisi ile ilgili çalışmaları olmak.
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Ticaret Hukuku Profesör 1 1 İlgili alanda doçent olup halen üniversitede çalışıyor olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Politikası Profesör 1 1 Makro İktisat bilim alanında doçent olup halen üniversitede çalışıyor olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset ve Sosyal Bilimler Profesör 1 1 Siyasal Hayat ve Kurumlar bilim alanında doçent olup halen üniversitede çalışıyor olmak.
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku Profesör 1 1 İlgili alanda doçent olup halen üniversitede çalışıyor olmak.
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagatı Profesör 1 1 İlgili alanda doçent olup halen üniversitede çalışıyor olmak.
İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Dinler Tarihi Profesör 1 1 İlgili alanda doçent olup halen üniversitede çalışıyor olmak.
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Kişilerarası İletişim Profesör 1 1 Halkla İlişkiler alanında doçent olup ilgili alanda çalışmaları olmak.
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Restorasyon Profesör 1 1 İlgili alanda doçent olup Diyarbakır surları ve koruma sorunları üzerine çalışmaları olmak.
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bina Bilgisi Profesör 1 1 İlgili alanda doçent olup halen üniversitede çalışıyor olmak.
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat Profesör 1 1 İlgili alanda doçent olup doğal ve nano kompozitlerin işlenmesi veya Grafen kompozitlerin üretimi ve işlenmesi konularında çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Cevher Hazırlama Profesör 1 1 İlgili anabilim dalında çalışıyor olup doçentliğini kimya bilim alanında almış olmak.
Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Genel Jeoloji Profesör 1 1 İlgili anabilim dalında çalışıyor olup doçentliğini yer bilimleri ve mühendisliği bilim dalında almış olmak.
Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Maden İşletmesi Profesör 1 1 İlgili alanda doçent olup halen üniversitede çalışıyor olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Profesör 1 1 İlgili alanda doçent olup halen üniversitede çalışıyor olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 1 İlgili alanda doçent olup medikal onkoloji yandal uzmanlığı yapmış olmak ve halen üniversitede çalışıyor olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 1 İlgili alanda doçent olup medikal onkoloji yandal uzmanlığı yapmış olmak ve halen üniversitede çalışıyor olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 1 İlgili alanda doçent olup halen üniversitede çalışıyor olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 1 İlgili alanda doçent olup halen üniversitede çalışıyor olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Profesör 1 1 İlgili alanda doçent olup halen üniversitede çalışıyor olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Profesör 1 1 İlgili alanda doçent olup halen üniversitede çalışıyor olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 1 İlgili alanda doçent olup obsesif kompulsif bozuklukta oksidatif stres düzeyleri ile ilgili çalışması olmak ve halen üniversitede çalışıyor olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji Profesör 1 1 İlgili alanda doçent olup halen üniversitede çalışıyor olmak.
Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Veterinerlik Histoloji ve Embriyoloji Profesör 1 1 İlgili alanda doçent olup büyüme faktörlerinin immunohistokimyasal belirlenmesi konularında çalışmaları olmak.
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Profesör 1 1 Bahçe bitkileri alanında doçent olup bağ yetiştiriciliği ve ıslahı alanında uzman olmak.
Atatürk Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Hemşirelik Doçent 1 1 Dahili Hastalıklar Hemşireliği bilim alanında doçent olmak.
Devlet Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Türk Halk Oyunları Doçent 1 1 İlgili alanda doçent olmak.
Diyarbakır Teknik Bilimler M.Y.O. Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Kimya Teknolojisi Pr. Doçent 1 1 Kimya alanında doçent olup makromonomerler alanında çalışmaları olmak.
Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Analitik Kimya Doçent 1 1 Sağlık Bilimlerine bağlı Analitik Kimya anabilim dalında doktora yapmış olup LC-MS/MS cihazı ile metot validasyon çalışmaları yapmış olmak.
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Klasik Arkeoloji Doçent 1 1 İlgili alanda doçent olmak.
Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Hücre Biyolojisi Doçent 1 1 Hücre biyolojisi alanında doçent olup karyotip analizi ile ilgili çalışmaları olmak.
İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Psikolojisi Doçent 1 1 İlgili alanda doçent olmak.
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tasavvuf Doçent 1 1 İlgili alanda doçent olmak.
Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık İç Mimarlık Doçent 1 1 İlgili alanda doçent olmak.
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Mekanik Doçent 1 1 İlgili alanda doçent olup bilgisayar destekli kalıplar ile beton üretimi konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Hidrolik Doçent 1 1 İlgili alanda doçent olup membranların kirleticilere karşı korunması/etkin işletimi konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Doçent 1 1 Acil Yoğun Bakımında görevlendirilmek üzere iç hastalıkları doçenti olmak ve halen üniversitede çalışıyor olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Doçent 1 1 İlgili alanda doçent olup halen üniversitede çalışıyor olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 1 İlgili alanda doçent olup Gastroenteroloji yandal uzmanlığı yapmış olmak ve halen üniversitede çalışıyor olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 1 İlgili alanda doçent olup halen üniversitede çalışıyor olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Doçent 1 1 İlgili alanda doçent olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Doçent 1 1 İlgili alanda doçent olup halen üniversitede çalışıyor olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Doçent 1 1 Tıp Fakültesi mezunu olup Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak ve ilgili alanda doçent olup halen üniversitede çalışıyor olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji Doçent 1 1 İlgili alanda doçent olup halen üniversitede çalışıyor olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Farmakoloji Doçent 1 1 İlgili alanda doçent olup halen üniversitede çalışıyor olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Doçent 1 1 Tıp Fakültesi mezunu olup Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak ve ilgili alanda doçent olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Doçent 1 1 Tıp Fakültesi mezunu olup Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak ve ilgili alanda doçent olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Doçent 1 1 İlgili alanda doçent olup halen üniversitede çalışıyor olmak.
Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Veterinerlik Cerrahisi Doçent 1 1 İlgili alanda doçent olup deneysel cerrahi ve göz cerrahisi konularında çalışmaları olmak.
Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi Doçent 1 1 İlgili alanda doçent olup ovaryum fonksiyonları, östrüs senkronizasyonu ve eksojen hormon uygulamasına yönelik çalışmaları olmak.
Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimler Veterinerlik Parazitolojisi Doçent 1 1 İlgili alanda doçent olup myiasis ve helmintler konusunda çalışmaları olmak
Veteriner Fakültesi Zootekni ve Hayvan Besleme Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Doçent 1 1 İlgili alanda doçent olup ruminant rasyonları üzerine çalışmaları olmak.
Veteriner Fakültesi Zootekni ve Hayvan Besleme Veterinerlik Zootekni Doçent 1 1 İlgili alanda doçent olup Zom koyunları üzerinde çalışmaları olmak ve çiftlik yönetimi konusunda deneyimli olmak.
Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Veterinerlik Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Doçent 1 1 İlgili alanda doçent olup veteriner anabilim dalları tarihi konusunda çalışmaları olmak.
Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Yaban Hayvanları ve Ekoloji Doçent 1 1 Temel bilimler alanında doçent olup kemirgen sistematiği üzerine doktora yapmış olup yaban hayatı ve ekolojisi (biyoçeşitlilik) konusunda çalışmaları olmak.
Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Tarımsal Yapılar ve Sulama Doçent 1 1 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında doçent olup ilgili alanda çalışmaları olmak.
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Biyoloji Eğitimi Doçent 1 1 İlgili alanda doçent olmak.
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Doçent 1 1 Eğitim Yönetimi alanında doçent olmak.
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi Doçent 1 1 İlgili alanda doçent olmak.
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Mat. ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi Doçent 1 1 İlgili alanda doçent olmak.
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi İlköğretim Matematik Eğitimi Doçent 1 1 Matematik veya Matematik Eğitimi alanında doçent olmak.
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Mat. Ve Fen Bilimleri Eğitimi İlköğretim Matematik Eğitimi Doçent 1 1 Matematik veya Matematik Eğitimi alanında doçent olmak.
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Mat. ve Fen Bilimleri Eğitimi İlköğretim Matematik Eğitimi Doçent 1 1 Matematik veya Matematik Eğitimi alanında doçent olmak.
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Mat. ve Fen Bilimleri Eğitimi Matematik Eğitimi Doçent 1 1 Matematik eğitimi alanında doçent olmak.
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Doçent 1 1 Temel eğitim alanı hayat bilgisi eğitimi alanında doçent olmak.
Atatürk Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Hemşirelik Doktor Öğretim Üyesi 5 1 Hemşirelik Anabilim Dalı hemşirelik esasları alanında doktora yapmış olmak.
Atatürk Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Hemşirelik Doktor Öğretim Üyesi 5 1 Hemşirelik Anabilim Dalı kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Antrenörlük Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Antrenörlük Eğitimi veya eşdeğer bir Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Antrenörlük Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Antrenörlük Eğitimi veya eşdeğer bir Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.
Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler Temel Bilimler Doktor Öğretim Üyesi 3 1 İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.
Devlet Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Türk Halk Oyunları Doktor Öğretim Üyesi 3 1 İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Çocuk Diş Hekimliği Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlgili alanda doktora veya Diş Hekimliğinde ilgili alanda uzmanlık yapmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Endodonti Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlgili alanda doktora veya Diş Hekimliğinde ilgili alanda uzmanlık yapmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlgili alanda doktora veya Diş Hekimliğinde ilgili alanda uzmanlık yapmış olmak.
Diyarbakır Teknik Bilimler M.Y.O. Tasarım İç Mekan Tasarımı Pr. Doktor Öğretim Üyesi 3 1 İç mimarlık veya İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı veya Mobilya ve Dekorasyon Anabilim Dallarından birinde doktora yapmış olmak.
Diyarbakır Teknik Bilimler M.Y.O. Park ve Bahçe Bitkileri Peyzaj ve Süs Bitkileri Pr. Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Peyzaj Mimarlığı veya Peyzaj Mühendisliği alanlarının birinde doktora yapmış olmak.
Diyarbakır Teknik Bilimler M.Y.O. Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Pr. Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Doğal ve Bitkisel Ürünler veya Kozmetik Ürünler veya Güzellik Uzmanlığı veya Kuaförlük veya Estetisyenlik alanlarının birinde doktora yapmış olmak.
Diyarbakır Teknik Bilimler M.Y.O. Malzeme ve İşleme Teknolojileri Mobilya ve Dekorasyon Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Mobilya ve Dekorasyon veya Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Anabilim Dallarından birinde doktora yapmış olmak.
Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Eczacılık Temel Bilimleri Doktor Öğretim Üyesi 2 1 Kimya Anabilim Dalında doktora yapmış olup SAHA molekülünün antikanser etkileri konusunda çalışmaları olmak.
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmasotik Botanik Doktor Öğretim Üyesi 2 1 Eczacılık Fakültesi mezunu olup Farmasotik Botanik Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmasotik Toksikoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Eczacılık Fakültesi mezunu olup Farmasotik Toksikoloji Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Klasik Arkeoloji Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Klasik Arkeoloji lisans mezunu olup ilgili alanda doktora yapmış olmak.
Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları İngiliz Dili ve Edebiyatı Doktor Öğretim Üyesi 2 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olup ilgili alanda doktora yapmış olmak.
Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları İngiliz Dili ve Edebiyatı Doktor Öğretim Üyesi 3 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olup ilgili alanda doktora yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Sağlık Yönetimi Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Sağlık Yönetimi veya Halk Sağlığı Anabilim Dalında doktora yapmış olup Sağlık Yönetimi Eğitimi ve Sağlık Politikaları alanında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Teorisi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Ekonometri Anabilim Dalında doktora yapmış olup bileşen önem ölçüleri alanında çalışma yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Muhasebe Finansman Doktor Öğretim Üyesi 4 1 Muhasebe ve Finansman Anabilim/Bilim dalında doktora yapmış olup politik risk, finansal okuryazarlık ve işletmelerde sosyal sorumluluk alanlarında çalışmaları olmak.
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri İslam Mezhepleri Tarihi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kelam Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.
İletişim Fakültesi Gazetecilik Genel Gazetecilik Doktor Öğretim Üyesi 3 1 İlgili anabilim dalında doktora yapmış olup Basın Tarihi üzerine çalışmış olmak.
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Şehircilik Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlgili alanda doktora yapmış olup kentsel erişebilirlik ve kentleşme üzerine çalışmaları olmak.
Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık İç Mimarlık Doktor Öğretim Üyesi 2 1 İç Mimarlık lisans mezunu olup ilgili alanda doktora yapmış olmak.
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bina Bilgisi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Mimarlık lisans mezunu olup ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bina Bilgisi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Mimarlık lisans mezunu olup ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Mekanik Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlgili alanda doktora yapmış olup betonun kırılma mekaniği konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Doktor Öğretim Üyesi 3 1 İlgili alanda doktora yapmış olup RF enerji hasatlama konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlgili alanda doktora yapmış olup tabakalı kompozit malzemelerdeki dairesel delik hasarının yama ile tamiri konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Hidrolik Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlgili alanda doktora yapmış olup köprü ayaklarındaki yerel oyulmalar konusunda çalışmaları olmak.
Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel Sanatlar Görsel Sanatlar Doktor Öğretim Üyesi 3 1 İlgili alanda sanatta yeterlik eğitimi yapmış olup boyaresim-baskıresim etkileşimi alanlarında çalışmaları olmak.
Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel Sanatlar Görsel Sanatlar Doktor Öğretim Üyesi 3 1 İlgili alanda sanatta yeterlik eğitimi yapmış olup minimalizmin ve analizi konusunda çalışmaları olmak.
Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı İnteraktif Medya Tasarımı Doktor Öğretim Üyesi 3 1 İlgili alanda sanatta yeterlik eğitimi yapmış olup toplumsal degisimin 20. Yuz̈ yıl ve sonrası döneme yönelik sanatsal yansımaları konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Yan Dal Uzmanı Olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Çocuk Nefrolojisi Yan Dal Uzmanı Olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Çocuk Gastroenterolojisi Yan Dal Uzmanı Olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Pediatrik Kardiyoloji Yan Dal Uzmanı Olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Yan Dal Uzmanı Olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Çocuk Neonatoloji Yan Dal Uzmanı Olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Çocuk Endokrinolojisi Yan Dal Uzmanı Olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Halk Sağlığı Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Tıp Fakültesi mezunu olup doktorasını veya Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Halk Sağlığı Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Tıp Fakültesi mezunu olup doktorasını veya Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Tıbbi Onkoloji Yan Dal Uzmanı Olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik, Rekonstüriktif ve Estetik Cerrahi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik, Rekonstüriktif ve Estetik Cerrahi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyasyon Onkolojisi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Tıp Fakültesi mezunu olup Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda tamamlamış olup girişimsel radyoloji sertifikasına sahip olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Genetik Doktor Öğretim Üyesi 2 1 Tıp Fakültesi mezunu olup Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Tıp Fakültesi mezunu olup Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak
Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Laboratuvar Hayvanları Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Veteriner Fakültesi mezunu olup ilgili alanda doktora yapmış olmak ve deney hayvanları konusunda çalışmaları olmak
Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimleri Veterinerlik Mikrobiyolojisi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlgili alanda doktora yapmış olup kanatlı mikrobiyolojisi üzerine çalışmaları olmak.
Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Tarım Makineleri Doktor Öğretim Üyesi 3 1 İlgili alanda doktora yapmış olup hassas tarım ve ilaçlama makinaları alanında çalışmaları olmak.
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Alman Dili ve Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 3 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak.
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Mat. ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 2 1 Fen Bilgisi Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi İngiliz Dili ve Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 2 1 İlgili alanda doktora yapmış olup dil öğretiminde teknoloji kullanımı üzerine çalışmaları olmak.
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Mat. ve Fen Bilimleri Eğitimi Matematik Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 2 1 Matematik Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Müzik Eğitimi alanında doktora yapmış olup keman eğitimi konusunda çalışmaları olmak.
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Resim-İş Eğitimi alanında doktora yapmış olup sanat eğitimcisi yetiştirme alanında çalışmaları olmak.
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Resim-İş Eğitimi alanında doktora yapmış olup Resim-İş Eğitimi Programlarının Değerlendirilmesi alanında çalışmaları olmak.
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Sınıf Öğretmenliği alanında doktora yapmış olmak.
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Sınıf Öğretmenliği alanında doktora yapmış olmak.
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 2 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak.
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlgili alanda doktora yapmış olup Eski Anadolu Türkçesi, Türkiye Türkçesi, Anadolu Ağızları üzerine çalışmaları olmak.
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 2 1 İlgili alanda doktora yapmış olup Modern Türk şiirinde şairin poetikası ve şiiri karşılaştırmaları konusunda çalışmaları olmak.
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 2 1 İlgili alanda doktora yapmış olup kelime ve dilbilgisi düzeyinde yazma becerileri konusunda çalışmaları olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR