ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Çukurova Üniversitesi 33 Öğretim Görevlisi alacak

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK642211
Şehir : Adana
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
33
İlgili Yönetmelik
:
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
12.06.2019
Son başvuru Tarihi
:
26.06.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlisi (ders verecek/uygulamalı birim) ve araştırma görevlisi alınacaktır.

SINAV TAKVİMİ

İlan Tarihi : 12.06.2019
Son Başvuru Tarihi : 26.06.2019
Ön Değerlendirme : 28.06.2019
Sınav Giriş Tarihi : 02.07.2019
Sonuç Açıklama Tarihi : 04.07.2019
Başvuru Şekli : Şahsen veya posta
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi : www.cu.edu.tr
Başvuru Yeri : İlan edilen kadro biriminin Fakülte Dekanlıkları/Yüksekokul Müdürlükleri (Rektörlük kadrosu için Rektörlük Binası Personel Daire Başkanlığı)

GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- ALES’ten en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Uluslararası İlişkiler ile ilgili uygulamalı birimlerde ve Yabancı Diler Yüksekokulunda ders verecek öğretim görevlisi kadro ilanlarına başvuran adaylardan sunduğu dil belgelerinde ise en az 80 puan almış olması gerekir.
4- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılır.
5- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
6- ALES puan türünün hesaplanmasında, atama yapılacak kadroya ilişkin puan türü dikkate alınacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR

1- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.
2- Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
3- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet Yükseköğretim Kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
• Araştırma görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine göre atama yapılacaktır.
• 06.02.2013 tarih ve 28551 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016-2017 güz yarıyılından itibaren azami öğrenim süresi yeniden başlayan öğrencilerin 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.
• Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20.04.2016 tarihinden itibaren 2017 güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.

MUAFİYET

*Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
**Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İLANLARDA İSTENİLEN BELGELER

1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan Birim/Bölüm/Anabilim Dalı, unvan ve adayın iletişim bilgileri(adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.)
2- Özgeçmiş,
3- 2 Adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),
4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
5- Lisans ve varsa Lisansüstü Diplomalarının onaylı suretleri,
6- Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi,
7- Resmi Lisans Transkripti,
8- Yabancı Dil Belgesi,
9- ALES Belgesi,
10- Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.),
11- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, (e-devlet çıktısı kabul edilecektir)
12- Adli Sicil Belgesi, (e-devlet çıktısı kabul edilecektir)
13- İkameti gösterir belge. (e-devlet çıktısı kabul edilecektir)

AÇIKLAMALAR

1- Adaylar şahsen veya posta ile kadronun ilan edildiği birime başvurularını yapacaklardır.
2- Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne/Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
3- Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.
4- Müracaat edecek Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
5- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

DUYURULUR.

Rektörlük: 0 322 338 60 84, 85 dahili 2304

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI ÜNVANI DERECE SAYISI *ALES **YDS NİTELİK

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 2 1 70 50 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olup duygudurum bozuklukları konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Eğitimi Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 3 1 70 50 Tıp veya İstatistik lisans mezunu olup, Biyoistatistik veya Ekonometri alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, ölçme-değerlendirme ve klinik eğitimi ile ilgili tecrübe sahibi olmak.
Radyoloji Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 3 1 70 50 Tıp Fakültesi mezunu olup uzmanlığını Radyoloji alanında yapmış olmak, eğitimini aldığı kurumdan belgelendirmek kaydıyla girişimsel radyoloji ve abdominal görüntüleme alanında deneyimli olmak.
Deri ve Zührevi Hastalıklar Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 3 1 70 50 Deri ve Zührevi Hastalıkları uzmanı olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Onkoloji Bilim Dalı) Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 2 1 70 50 Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi uzmanı olmak.
Aile Hekimliği Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 3 1 70 50 Aile Hekimi uzmanı olup obezite alanında niteliksel çalışmalar yapmış olmak.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (Romatoloji) Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 2 1 70 50 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı olup, Romatoloji yan dal uzmanlığını almış olmak.
İç Hastalıkları (Endokrin) Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 2 1 70 50 Endokrinoloji uzmanı olmak.
Öğretim
Ortopedi ve Travmatoloji Görevlisi (Uygulamalı 2 1 70 50 Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olup ortopedik cerrahi ve anatomik deneysel çalışmalar yapmış olmak.
Birim)
Cerrahi Tıp Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 2 1 70 50 Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları uzmanı olup koklear implantasyon uygulaması ve değerlendirilmesi konusunda çalışmaları olmak.
Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 2 1 70 50 Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olmak.
Öğretim En az 5 yıllık Kalp-Damar Cerrahisi uzmanlık deneyimi
Kalp Damar Cerrahisi Görevlisi (Uygulamalı 2 1 70 50 olup açık kalp cerrahisinde perfüzyon tekniğinin beyin metabolizması üzerine etkileri ile ilgili çalışmalar yapmış
Birim) olmak.
Öğretim
Görevlisi (Uygulamalı 3 1 70 50 Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı olmak.

Pedodonti

Birim)
Öğretim
Görevlisi (Uygulamalı 3 1 70 50 Çocuk Diş Hekimliği (Pedodonti) uzmanı olmak.
Diş Hekimliği Klinik Birim)
Fakültesi Bilimler Öğretim
Protetik Diş Tedavisi Görevlisi (Uygulamalı 3 1 70 50 Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında uzmanlık ünvanı almış olmak.
Birim)
Öğretim
Endodonti Görevlisi (Uygulamalı 3 1 70 50 Endodonti Anabilim Dalında uzmanlık ünvanı almış olmak.
Birim)
Dış İlişkiler Biriminde görevlendirilmek üzere,
Fakültelerin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler,
Öğretim Uluslararası İlişkiler, İngilizce Mütercim-Tercümanlık,
Görevlisi (Uygulamalı 5 1 70 80 Çeviri Bilim, İngiliz Dili ve Edebiyatı veya Amerikan Dili ve Edebiyatı lisans programlarının birinden mezun
Birim) olup ilgili alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış
olmak ve alanında en az 2 (iki) yıl çalışma tecrübesine
sahip olmak.
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde
Rektörlük Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 5 1 70 50 görevlendirilmek üzere, Üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Öğretmenliği veya Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği programlarının birinden mezun olup ilgili alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak, yabancılara türkçe öğretimi sertifikasına sahip
olmak.
Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 5 1 70 50 Merkezi Araştırma Laboratuvarında görevlendirilmek üzere, Fizik lisans mezunu olmak ve Fizik alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Öğretim Görevlisi (Ders verecek) 5 1 70 50 İlahiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi veya Öğretmenliği lisans mezunu olup, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı veya Kıraat Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Halk Sağlığı Hemşireliği Öğretim Görevlisi (Ders verecek) 5 1 70 50 Hemşirelik lisans mezunu olup, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı veya Hemşirelik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak
Hemşirelik Esasları Öğretim Görevlisi (Ders verecek) 5 1 70 50 Hemşirelik lisans mezunu olup, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı veya Hemşirelik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Öğretim Görevlisi (Ders verecek) 5 1 70 50 Hemşirelik lisans mezunu olup, Hemşirelik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve en az 2 (İki) yıl Yükseköğretim kurumunda çalışmış olmak.
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Öğretim Görevlisi (Ders verecek) 5 1 70 50 Hemşirelik lisans mezunu olup, Hemşirelik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve en az 5 (Beş) yıl Yükseköğretim kurumunda çalışmış olmak

Devlet Konservatuvarı

Müzik Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Öğretim Görevlisi (Ders verecek) 5 1 70 50 Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Piyano programından mezun olup Müzik alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, alanında 3 (üç) yıl deneyimli olmak.
Sahne Sanatları Tiyatro (Oyunculuk) Öğretim Görevlisi (Ders verecek) 5 1 70 50 Devlet Konservatuvarı Tiyatro (Oyunculuk) lisans programından mezun olup Sahne Sanatları alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, alanında 10 (on) yıl deneyimli olmak.
Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Y.O. Yabancı Diller Y.O. Öğretim Görevlisi (Ders verecek) 5 1 70 80 Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği lisans programından mezun olup alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Adana Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Makine Öğretim Görevlisi (Ders verecek) 5 1 70 50 Makine Mühendisliği, Tarım Makinaları veya Tarım Makinaları ve Teknolojileri bölümlerinin birinden mezun olup ilgili alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak veya belgelendirmek kaydı ile alanında en az 2 (iki) yıl çalışma deneyimine sahip olmak.

Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sağlık Bakım Hizmetleri Yaşlı Bakımı Öğretim Görevlisi (Ders verecek) 5 1 70 50 Hemşirelik lisans mezunu olup yüksek lisans eğitimi sonrasında herhangi bir Yükseköğretim Kurumunda en az 5 (beş) yıl ders vermiş olmak.
Dişçilik Hizmet. Ağız ve Diş Sağlığı Programı Öğretim Görevlisi (Ders verecek) 5 1 70 50 Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalında doktora veya uzmanlık yapmış olmak.
Ceyhan Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Öğretim Görevlisi (Ders verecek) 5 1 70 50 Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans mezunu olmak veya İşletme lisans mezunu olup, mezuniyet sonrası mühendislik ve teknoloji yönetimi alanında en az 2 (iki) yıl tecrübesi olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Yöneylem Araştırma Görevlisi 5 1 70 50 Fakültelerin Ekonometri veya İstatistik Bölümlerinin birinden mezun olup Ekonometri Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Ticaret Hukuku Araştırma Görevlisi 5 1 70 50 Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup Özel Hukuk Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
TOPLAM 33

Öğretim Görevlisi (ders verecek)= 12
Öğretim Görevlisi (uygulamalı birim)= 19
Araştırma Görevlisi (2547 Say.Kan.50/d)= 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR