BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi alıyor

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK593918
Şehir : Burdur
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
40
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
19.02.2019
Başvuru Süresi
:
İlanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 gündür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adaylar;

Profesör kadrosu için, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişleri, Doçentlik Belgesi örneği ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) adet dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek, Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;

Doçent kadrosu için, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişleri, Doçentlik Belgesi örneği ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) adet dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek, Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuranların başvurdukları anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine, Özgeçmiş, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, 3 adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan, 4 (dört) nüsha dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek ilgili birime;

İlanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 gün içerisinde başvuracaklardır.

GENEL AÇIKLAMALAR

- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar YDS-60 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puanın muadili bir puan aldığını gösterir belge,

- Meslek Yüksekokulu Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna atamalar YDS -60 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen muadili sınavların puanından muaftır.

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

- Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

- Adaylar sadece durumuna uygun bir (1) birime müracaatta bulunabileceklerdir

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesi, Yayın dosyası tanzim listesi ve özgeçmiş formatı, Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr/ internet adresinden temin edilebilir.

(İPTAL EDİLEN KADROLAR İÇİN İPTAL İLANI YAYIMLANMIŞTIR)

Birimi/Bölümü Anabilim Dalı Unvanı Derece Adedi Niteliği
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Doçent 1 1 Eğitim Yönetimi alanında doktora yapmış, ilgili alanda çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Bilimleri Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişken Eğitimi Doçent 1 1 Yaşam boyu öğrenme ve Türkiye Yükseköğretim yeterlilikler çerçevesi üzerine çalışmaları olmak.
Temel Eğitim Okul Öncesi Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Okul Öncesi Eğitimi Alanında doktora yapmış, okul öncesi dönem çocuklarına yönelik bilim eğitimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Coğrafya Eğitimi alanında doktora yapmış, Fiziki Coğrafya alanında çalışmalar yapmış olmak.
Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında doktora yapmış, Değerler Eğitimi alanında çalışmalar yapmış olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Hücre Biyolojisi Profesor 1 1 Tiazolil-tiadiazol türevleri ve imidazopirazin türevlerinin,telomerazenzimaktivitesiüzerine etkileri konusunda çalışmaları olmak.
Nanobilim ve Nano Teknoloji Biyoteknoloji ve Nano Teknoloji Doçent 1 1 Hesaplamalı nanobilim ve akustik metamalzemeler üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Türk Dili ve Edebiyatı Türk Halk Edebiyatı Doçent 1 1 Türk Dünyası masal geleneği ve Şamanizm ile XIX. yüzyıl âşık şiiri ve halk hikâyeleri üzerine çalışmaları olmak
Tarih Ortaçağ Tarihi Doçent 1 1 Ortaçağ Mısır-Suriye siyasi diplomasi tarihi ve Memlukler tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Felsefe Felsefe Tarihi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Aristotelis’in Metafiziği-Biyolojisi bağlamında Madde- Form ilişkisi üzerine çalışmış olmak.
Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Dili Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Tarihi Anadolu Ağızları hakkında çalışmaları bulunmak.
Nanobilim ve Nano Teknoloji Biyoteknoloji ve Nano Teknoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Nano gözenekli yapılarda adsorpsiyon karakteristiğinin ve atom molekül bağlantılarının belirlenmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Hücre Biyolojisi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Hematopoietik kök hücre, megakaryosit ve platelet moleküler biyolojisi alanında çalışmış olmak.
Fizik Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Compact Muon Solenoid deneyinde süpersimetrik parçacık aranması ve Muon parçacık dedektörü (GEM) dizaynı konusunda çalışmış olmak.
MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ
Makine Mühendisliği Otomotiv Doçent 1 1 Homojen dolgulu sıkıştırma ile ateşlemeli motorlarda (HCCI) yanma üzerine çalışmış olmak.
Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Yazılımı Doçent 1 1 Kablosuz vücut alan ağları üzerine çalışmış olmak.
Polimer Mühendisliği Polimer Mühendisliği Doçent 1 1 İletken polimer kompozitler, boya esaslı güneş pilleri ve elektrokimyasal biyosensörlerdeki uygulamalar üzerine çalışmış olmak
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İktisat İktisat Teorisi Doçent 1 1 Bölgesel gelişme, kümelenme teorisi ve politikası konularında çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Yönetimi Sağlık Kurumlarında Performans ve Verimlilik Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Sağlık yönetimi alanında doktora yapmış, Türkiye’de hekim algısı konusunda çalışmış olmak.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kentleşme ve Çevre Sorunları Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Kamu Yönetimi alanında doktora yapmış, Türkiye’de merkez çevre ilişkisi ile göçmenlerin siyasal hakları konularında çalışmalar yapmış olmak.
BUCAK İŞLETME FAKÜLTESİ
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler Doçent 1 1 Halkla ilişkiler alanında doçentliğini almış, finansal halkla ilişkiler, kent markalaşması ve kültürlerarası iletişim konularında çalışmaları olmak.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Kişilerarası İletişim Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Duygusal zeka, sosyal zeka, çatışma yönetimi, iş tatmini ve örgütsel bağlılık üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Araştırma Yöntemleri Dr. Öğr. Üyesi 3 1 İşletme alanında doktora yapmış, çalışan mutluluğu ve aile işletmeciliği üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Kurumsal İletişim r.Öğr. Üyesi 3 1 Halkla ilişkiler alanında doktora yapmış olmak.
TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUARI
Müzik Türk Müziği ASD Doçent 1 1 Doçentliğini Güzel Sanatlar Eğitimi bilim alanından almış, Türk Müziğinde Çokseslilik çalışmaları yapmış olmak.
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Spor Yöneticiliği Spor Yönetimi Bilimleri Dr. Öğr. Üyesi 2 1 Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dalında doktora yapmış, Spor Sosyolojisi ve Psikolojisi alanlarında çalışmış olmak.
BUCAK ZELİHA TOLUNAY UYGULAMALI BİLİMLER VE İŞLETMECİLİK YO
Muhasebe ve Finansal Yönetim Muhasebe ve Finansal Yönetim Dr. Öğr. Üyesi 1 1 İşletme alanında doktora yapmış, Sosyal Sorumluluk ve Finansal Performanskonusunda çalışmış olmak.
BUCAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Hemşirelik İç Hastalıkları Hemşireliği Dr. Öğr. Üyesi 2 1 İç Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış, Web tabanlı diyabet eğitimi üzerine çalışmış olmak.
Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi Dr. Öğr. Üyesi 4 1 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi veya Çocuk Sağlığı ve Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.
Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi Dr. Öğr. Üyesi 4 1 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi veya Çocuk Sağlığı ve Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.
Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi Dr. Öğr. Üyesi 4 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanlarından birinde doktora yapmış veya Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Tıp), Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Tıp), Aile Hekimliği (Tıp) alanlarından birinde uzmanlığını yapmış olmak.
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
Konaklama İşletmeciliği Konaklamaİşletmeciliği Dr. Öğr. Üyesi 4 1 Turizm İşletmeciliği alanında doktora yapmış, Turizm İşletmelerinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Rekabet Stratejileri alanında çalışmalaryapmış olmak.
GÖLHİSAR UYGULAMALI BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Tapu Kadastro Tapu Kadastro Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Hukuk veya kamu yönetimi alanında doktora yapmış olmak.
Tapu Kadastro Tapu Kadastro Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Tapu Kadastro, Harita, Jeodezi ve Fotogrametri veya Geomatik mühendisliği alanlarınınbirinde doktora yapmış olmak.
Tapu Kadastro Tapu Kadastro Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Jeoloji Mühendisliği alanında doktora yapmış, Tapu Kadastro alanında deneyimli olmak.
BURDUR SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler İlk ve Acil Yardım Doçent 1 1 Doçentliğini Biyoloji alanında almış, pseudogenler ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
BURDUR GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MESLEK YÜKSEKOKULU
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bitki Koruma Prg. Doçent 1 1 Mikroalglerin biyoçeşitliliği, üretimi, korunması ve biyokimyası alanında çalışmalar yapmış olmak.
BUCAK HİKMET TOLUNAY MESLEK YÜKSEKOKULU
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik HukukBüroYönetimive Sekreterliği Dr. Öğr. Üyesi 4 1 Kamu Yönetimi alanında doktora yapmış, Başkanlık sisteminde yerel yönetimler konusunda çalışmaları olmak.
GÖLHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU
Mülkiyet ve Koruma Güvenlik Sosyal Güvenlik Dr. Öğr. Üyesi 3 1 İşletme alanında doktora yapmış, Sosyal Güvenlik hizmetlerinin finansman yöntemleri üzerine çalışması olmak.
Ormancılık Ormancılık ve Orman Ürünleri Dr. Öğr. Üyesi 2 1 Bitki genetiği-ıslahı ve karaçam üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR