BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK632815
Şehir : Bolu
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İlgili Yönetmelik
:
2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
16.05.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden


ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim ve anabilim dallarına, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.
Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
* Profesör kadroları devamlı statüde olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 6 (altı) adet CD veya taşınabilir bellek ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.
* Doçent kadroları devamlı statüde olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.
* Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında
hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Adaylar, haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini dosyalarına ekleyecektir.
Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

BİRİM ANABİLİM DALI UNVAN DER. AD. AÇIKLAMA
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Profesör 1 1

İstikrar ve yapısal uyum politikaları, kalkınma bankacılığı, döviz kuru geçiş etkisi, yoksulluk konularında çalışmalar yapmış
olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finansman Profesör 1 1

Doçentliğini finans alanında almış olmak, asimetrik döviz
kuru geçişkenliği ve likidite getiri
ilişkisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama Doçent 1 1

Pazarlama alanında doçent unvanı almak, kurumsal imaj ile marka konularında çalışmalar
yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama Doçent 1 1

Pazarlama alanında doçent unvanı almak, yeni ürün ve tüketici davranışları konularında
çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi Mekanik Profesör 1 1

Doçentliği Makine Mühendisliğinde almış olmak. Hasar, Kırılma, Yorulma ve kompozit cisim mekaniği üzerine
çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi Enerji Doçent 1 1

Doçentliği Makine Mühendisliğinde almış olmak. İçten yanmalı motorlar, alternatif yakıtlar, yanma konularında
çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi Makine Teorisi ve Dinamiği Dr. Öğr. Üyesi 5 1

Doktora eğitimini Makine Teorisi ve Dinamiği alanında
tamamlamış olmak.
Manyetorolojik sıvı ile elastik yapıların gürbüz kontrolü, Rüzgar türbini kanatlarının titreşim kontrolü ve Elastik yapıların aktif titreşim kontrolü konularında
çalışmalar yapmak.

Mühendislik Fakültesi Termodinamik Dr. Öğr. Üyesi 5 1

Doktora eğitimini Makine Mühendisliğinde yapmış olmak.Yakıt pilleri ve nanoakışkanlarla ısı transferi
konusunda çalışmalar yapmış
olmak.

Mühendislik Fakültesi Temel İşlemler ve Termodinamik Doçent 1 1

Doçentliğini Kimya Mühendisliğinde almış olmak. Kimya mühendisliği temel işlemlerinin çevre ve
sürdürülebilir teknoloji geliştirme ve yenilenebilir kaynak temelli kimyasal ve yakıt geliştirme uygulamaları alanlarında
çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi Temel İşlemler ve Termodinamik Dr. Öğr. Üyesi 5 1

Doktorasını Kimya Mühendisliğinde yapmış olmak.
Visko-elastik akışkanlar
mekaniği, engel üzerinden visko- elastik akış modellenmesi ve visko-elastik akışkan reolojisi konularında çalışmalar yapmış
olmak.

Mühendislik Fakültesi Telekomünikasyon Profesör 1 1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bilim Dalında Doçentliğini almış olmak ve sinyal işleme, görüntü işleme, makine öğrenmesi ve biyomedikal konularında
çalışmaları olmak.

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Bitkileri Doçent 1 1

Doçentliğini Tarla Bitkileri alanında almış olmak. Yağ bitkileri yetiştiriciliği konusunda
çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yönetim Bilimleri Profesör 1 1

Spor Bilimleri alanında doçentlik ünvanı almış olmak ve sporda liderlik ve motivasyon
alanlarında çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yönetim Bilimleri Doçent 1 1

Spor Yöneticiliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak ve spor örgütlerinde ve elit sporcularda örgütsel stres ve bağlılık konularında çalışmaları
olmak.

Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçent 1 1

Deneysel tümör modelinde hiperbarik oksijen tedavisi ve siyatik ağrılı hastalarda sitokinler çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 1

Kıkırdak hasar tamiri üzerine trombositten zengin plazma etkisini araştıran çalışma yapmış
olmak.

Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 1

Kıkırdak yaralanmalarında traneksamik asidin etkileri üzerine çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi Üroloji Doçent 1 1

Prostat kanserli hastalarda serum
omentin seviyeleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Doçent 1 1

Yaşlı Tip-2 diyabetli hastalarda davranışların takip parametrelerine etkileri
konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Dr. Öğr. Üyesi 5 1

Aile hekimliğinde koroner arter hastalıkları için hemogram parametrelerinin rolü üzerine
çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Dr. Öğr. Üyesi 5 1

Sosyal medya bağlılığının uyku kalitesi üzerindeki etkileri ve aile hekimliği asistanlarının ağız ve diş sağlığı ile ilgili bilgi ve tutumları konularında çalışmalar
yapmış olmak.

Tıp Fakültesi Farmakoloji Doçent 1 1

Kanser ve mezenkimal kök hücre konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi Kardiyoloji Dr. Öğr. Üyesi 5 1

Mitraclip, triküspid yetmezliği ve
miyokardit konularında çalışmaları bulunmak.

Tıp Fakültesi Nöroloji Dr. Öğr. Üyesi 5 1

Kriptojenik inme ve migren hastalarında atriyal septal poş üzerine çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi Radyoloji Dr. Öğr. Üyesi 5 1

Arteriovenöz fistüllerde endovasküler tedavi konusunda çalışma yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doçent 1 1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon doktora derecesine sahip olmak, diyabet ve pulmoner alanlarda
çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dr. Öğr. Üyesi 5 1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecesi sahibi olmak, inme ve manuel terapi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Profesör 1 1

İç Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora ve doçentliğini almış olmak, diyabet ve kanser
konularında çalışmaları olmak.

Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Doçent 1 1

Kümelenme, paydaş analizi ve turizm sekteründe rekabet konularında çalışmış olmak.

Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
İlk ve Acil Yardım Dr. Öğr. Üyesi 5 1

Ambulans ve Acil Bakım veya İlk ve Acil Yardım
programlarından mezun olmak ve fizyoloji alanında doktora yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi Genel Biyoloji Profesör 1 1

Biyoloji bilim dalında doçentliğini almış olmak, entomoloji ve protozooloji alanlarında çalışmalar yapmış
olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi Genel Sosyoloji ve Metodoloji Profesör 1 1

Çevre sosyolojisi, küreselleşme ve toplumsal hareketler alanlarında çalışmalar yapmış
olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Halk Edebiyatı Doçent 1 1

Türk Halk Bilimi alanında doçentliğini almış olmak. Gelenek, Halvetilik ve Balkan Türk folkloru üzerine çalışmalar
yapmış olmak.

İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Dr. Öğr. Üyesi 5 1

Kurumsal girişimcilik, kurumsallaşma lojistik sistem
tasarımları konusunda çalışmaları
olmak.

İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Dr. Öğr. Üyesi 5 1

Kamu hizmeti yayıncılığı ve
popüler kültür alanında çalışmış olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR