BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK632818
Şehir : Bolu
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
1
İlgili Yönetmelik
:
2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
16.05.2019
Son başvuru Tarihi
:
30.05.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden


ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak kaydıyla, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.
Genel Şartlar
(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
(2) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
Özel Şartlar
(1) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.
(2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
Muafiyet
(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İSTENİLEN BELGELER
1) Başvuru Dilekçesi
2) Özgeçmiş
3) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4) Fotoğraf (1 adet)
5) Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi
6) Öğrenci Durum Belgesi (İlan edilen kadroya bağlı olarak)
7) Yabancı Dil Sonuç Belgesi (İlan edilen kadroya bağlı olarak)
8) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi
9) Lisans Transkript (Onaylı Sureti)
10) Alanında tecrübe sahibi olduğuna dair belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak)
11) Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)
AÇIKLAMALAR
* E-devlet üzerinden alınan karekodlu mezuniyet belgeleri ve öğrenci belgeleri başvurularda kabul edilecektir.
* Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
* Başvurular şahsen veya posta yoluyla ilan edilen birime yapılacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
* Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir. Aynı ilan döneminde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.
* Yabancı bir yükseköğretim kurumu mezunlarının, diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylandığını gösterir belgeyi beyan etmeleri gerekmektedir.
SINAV TAKVİMİ
Başvuru Başlangıç Tarihi : 16.05.2019
Son Başvuru Tarihi : 30.05.2019
Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi : 10.06.2019
Giriş Sınavı Tarihi : 12.06.2019
Sonuç Açıklama Tarihi : 14.06.2019
Duyuruların Yayımlanacağı İnternet Adresi : www.ibu.edu.tr

BİRİM PROGRAM UNVAN DER AD. ÖZEL ŞARTLAR
Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Öğr. Gör. (Ders Verecek) 5 1 Hemşirelik lisans mezunu olmak, Psikiyatri Hemşireliği alanında yüksek lisans yapmış olmak, alanında en az 10 yıl mesleki deneyime sahip olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR