BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) 8 Öğretim Üyesi Alacak

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK548395
Şehir : Bolu
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
8
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
07.11.2018
Başvuru Süresi
:
ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği 4., 14. ve 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular ilgili birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Adaylar, haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini dosyalarına ekleyecektir.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır. Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

BİRİM ANABİLİM DALI UNVAN DER. ADET AÇIKLAMA
Fen-Edebiyat Fakültesi UygulamalıMatematik Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Elastoplastik levhanın eğilmesi, lineer olmayan biharmonik denklemin sayısal çözümü ve optimal kontrol problemi konularında çalışma yapmış olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Cebir ve Sayılar Teorisi Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Lineer olmayan operatörlerinyakınsaklıkları ve cebirsel özellikleri konusunda çalışma yapmış olmak.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yönetim Bilimleri Dr.Öğr.Üyesi 4 1 Sporyöneticiliğianabilimdalındadoktoralı ve performans yönetimi alanında çalışmaları olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Dr.Öğr. Üyesi 4 1 Çini tarihi ve sanatı alanında çalışmalar yapmış olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Dr.Öğr. Üyesi 4 1 Türk resminde geleneksel motifler alanında çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Stereoloji ve elektromanyetik alanın biyolojik etkileri alanında çalışmalaryapmışolmak.
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bina Bilgisi Dr.Öğr. Üyesi 5 1 Mekan dizimi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik-MimarlıkFakültesi Bilgisayar Yazılımı Dr.Öğr.Üyesi 4 1 Ontoloji tabanlı üst veri yönetimi ve anlamsal web teknolojileri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR