BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 38 Akademik Personel alıyor

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK601876
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
38
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
07.03.2019
Son başvuru Tarihi
:
22.03.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Duyuru Başlama Tarihi : 07.03.2019
Son Başvuru Tarihi : 22.03.2019

Fakülte Bölüm Anabilim Dalı/ Programı Uzmanlık Alanı/ Aranılan Şartlar Kadro Sayısı Kadro Unvanı
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Ortodonti Anabilim Dalı Ortodonti Uzmanı olmak. 1 Dr. Öğr. Üyesi
Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Doçentliğini Restoratif Diş Tedavisi alanında almış olmak. 1 Prof. Dr.
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü Farmakognozi Anabilim Dalı Farmakognozi veya Organik Kimya alanında doktora yapmış olmak, Bitkilerin sekonder metabolitlerinin izolasyonu ve yapı tayini ve yarı sentetik türevlerinin hazırlanması konusunda yayınları bulunmak. 1 Dr. Öğr. Üyesi
Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü Analitik Kimya Anabilim Dalı Analitik Kimya alanında doktora yapmış olmak. 1 Dr. Öğr. Üyesi
Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Farmasötik Botanik alanında doktorayapmış olmak. 1 Dr. Öğr. Üyesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü - Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm/Yüksekokul Lisans mezunu olmak, Kardiyopulmoner Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapıyor olmak. 1 Arş. Gör.
- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm/Yüksekokul Lisans mezunu olmak, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak. 1 Arş. Gör.
Hemşirelik Bölümü - HemşirelikBölümü veyaHemşirelikYüksekokulu Lisansmezunuolmak,Hemşirelikte Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak. 1 Arş. Gör.
Odyoloji Bölümü - Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı olmak. 1 Dr. Öğr. Üyesi
Sağlık Hizmetleri MYO Dişçilik Hizmetleri Bölümü Ağız ve Diş Sağlığı Programı Ağız Diş ve Çene Radyolojisi uzmanı olmak. 1 Dr. Öğr. Üyesi
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Moleküler biyoloji ve genetik alanında Tezli Yüksek lisans mezunu olmak, Moleküler biyoloji ve genetik alanında doktora yapıyor olmak. 1 Öğr. Gör.
Tıbbi Genetik alanında doktora yapmış olmak, Hücre kültürü konusunda çalışmalar yapmış olmak. 1 Dr. Öğr. Üyesi
Anestezi Programı Tıp Fakültesi mezunu olmak, Anatomi alanında doktora yapmış olmak. 1 Öğr. Gör.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Glokom konusunda çalışmalar yapmış olmak. 1 Doç. Dr.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı İnfertilite konusunda sertifika veya çalışmalara sahip olmak. 1 Doç. Dr.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Reprodüktif Endokrinoloji konusundaçalışmalar yapmış olmak. 1 Doç. Dr.
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Otoloji, Rinoloji veya Baş Boyun cerrahisi konularında çalışmalar yapmış olmak. 2 Doç. Dr.
Ortopedi veTravmatoloji AnabilimDalı Ortopedik onkoloji konusunda çalışmalar yapmış olmak. 1 Prof. Dr.
Üroloji Anabilim Dalı Yardımcı üreme sağlığı ile ilgili tecrübeli olmak. 1 Dr. Öğr. Üyesi
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Acil Tıp Anabilim Dalı Akut Koroner sendromla ilgili çalışmalar yapmış olmak. 1 Doç. Dr.
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk hastalarda yaşam kalitesikonusunda çalışmalar yapmış olmak. 1 Doç. Dr.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Hematoloji ve Onkoloji yandal uzmanı olmak. 1 Prof. Dr.
Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Kozmetik dermatolojivedermoskopialanlarında çalışmalar yapmış olmak. 2 Doç. Dr.
Fiziksel TıpveRehabilitasyon AnabilimDalı Romatoloji ve elektronöromyografikonusunda çalışmalaryapmış olmak. 1 Dr. Öğr. Üyesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uykuda solunum bozuklukları ile ilgili sertifikaya sahip olmak. 1 Dr. Öğr. Üyesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji yan dal uzmanı olmak. 1 Doç. Dr.
Diyabethastalarında antidiyabetiklerinplazma dmietilarjinin üzerine etkisi ile ilgili çalışma yapmış olmak. 1 Doç. Dr.
Nöroloji Anabilim Dalı Epilepsi ve uyku hastalıkları konusunda deneyime sahip olmak. 1 Dr. Öğr. Üyesi
Radyoloji Anabilim Dalı Girişimsel Radyolojide deneyimine sahip olmak. 1 Dr. Öğr. Üyesi
Toraks radyolojisi deneyimine sahip olmak. 1 Prof. Dr.
Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıp Tarihi ve Etik (Deontoloji) Anabilim Dalı Doçentliğini Deontoloji ve Tıp Tarihi alanından almış olmak,AraştırmaveYayın EtiğiKurullarındaçalışmış ve bu konuda deneyime sahip olmak. 1 Prof. Dr.
Fizyoloji Anabilim Dalı Fizyoloji alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 1 Arş. Gör.
Rektörlüğe Bağlı Bölümler Yabancı Diller Bölümü - İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi ve MütercimTercümanlık bölümlerinden birindenlisans mezunu olmak, İlgili alanlardan birinde Tezli Yüksek lisans mezunu olmak. 4 Öğr. Gör.

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN:
Üniversitemizin yukarıda belirlenen birim ve bölümlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
- İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere Üniversitemiz web sayfası www.bezmialem.edu.tr den ulaşılabilir.
- Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları
Direktörlüğü'ne şahsen/posta yolu ile yapılabilir.

Adres: Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi 34093 Fatih/İstanbul

ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARI İÇİN:

Üniversitemizin yukarıda belirlenen birim ve bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

- İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere Üniversitemiz web sayfası www.bezmialem.edu.tr den ulaşılabilir.
- Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen / posta yolu ile yapılabilir.

Adres: Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi 34093 Fatih/İstanbul
Ön Değerlendirme Tarihi : 27.03.2019
Sınav Tarihi : 01.04.2019
Sonuç Açıklama Tarihi : 05.04.2019
İlana başvuracak adayların;

*2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği""nde yer alan genel ve özel şartları taşıyor olması ve belirtilen başvuru tarihleri arasında aşağıda bildirilen başvuru evraklarını şahsen/posta yolu ile Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü-İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne teslim etmesi gerekmektedir.

*Yabancı Diller Bölümü Öğr.Gör. kadrosuna başvuran adayların ""Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği"" 6'ncı maddesi 4'üncü fıkrası uyarınca en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

Başvuru Evrakları:
- Başvuru Dilekçesi ve Formu (T.C. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi web sayfasından temin edilecektir.),
- Özgeçmiş (YÖK Formatında),
- Nüfus Cüzdan Sureti ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durumlarına İlişkin Belge,
- ALES Belgesi Fotokopisi/İnternet Çıktısı,
- Yabancı Dil Sonuç Belgesi Fotokopisi/İnternet Çıktısı,
- Fotoğraf (2 adet),
- Alınan tüm diplomaların ve lisans transkriptinin noter onaylı örneği veya alınan üniversiteden aslı gibidir örneği,(Başvuru esnasında e-devletten alınan doğrulama kodu içeren belgeler kabul edilebilir, ancak kadroya atanma durumunda noter onaylı ya da aslı gibidir örneği teslim edilmelidir)
-Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylandığını gösteren denklik belgesinin noter onaylı yada aslı gibidir örneği,
- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 1 (bir) Takım Dosya (Varsa) ekleyeceklerdir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR