BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK620479
Şehir : Batman
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İlgili Yönetmelik
:
2547, 2914 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
17.04.2019
Son başvuru Tarihi
:
01.05.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Batman Üniversitesi Rektörlüğünden


Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547, 2914 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik esasları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesindeki genel hükümler, ilanda belirtilen diğer koşullar ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri
Yönergesi doğrultusunda Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.
Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 adet fotoğraf, lisans, yüksek lisans ve doktora diploma örnekleri ile doçentlik belgesinin onaylı örneği, yayın listelerini, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde yer alan Ek-3 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, (Dosyadaki tüm bilgilere yer verilmek şartıyla 5 nüsha dosya CD/DVD ortamında da gönderilebilecektir.)
Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 adet fotoğraf, lisans, yüksek lisans ve doktora diploma örnekleri ile doçentlik belgesinin onaylı örneği, yayın listelerini, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde yer alan Ek-3 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, (Dosyadaki tüm bilgilere yer verilmek şartıyla 3 nüsha dosya CD/DVD ortamında da gönderilebilecektir.)
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar; başvurdukları programı belirten dilekçelerine özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora/ uzmanlık belgesi), 2 adet fotoğraf, yayın listesi, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde yer alan Ek-3 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek ilanda belirtilen birimlere (Dosyadaki tüm bilgilere yer verilmek şartıyla 3 nüsha dosya CD/DVD ortamında da gönderilebilecektir.) başvuracaklardır.


GENEL AÇIKLAMALAR
1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
2. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.
3. Müracaat eden adayların öğretim üyeliği kadrolarına başvuru ile ilgili Batman Üniversitesi Akademik Yükseltilmeve Atanma Kriterleri Yönergesinde belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Ön Değerlendirme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.
4. Yapılan başvurular ilan edilen kadro derecesine haiz olması gerekmektedir.
5. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecektir.

6. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.
7. Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunanların atamaları yapılmayacaktır.
8. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (17/04/2019 - 01/05/2019) olup, Başvurular şahsen veya posta ile yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
9. Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.
10. Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, Başvuru evrakları ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar ilanda belirtilen birimlere başvurmaları gerekmektedir.


İLANEN DUYURULUR.


İlan Başlangıç Tarihi : 17.04.2019
Son Başvuru Tarihi : 01.05.2019

S.
No
Birim Bölüm Anabilim Dalı/Program Unvan Der. Adet Özel Şartlar
1 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI YENİ TÜRK EDEBİYATI DOÇENT 1 1

Türk Dili ve Edebiyatı alanında doçentlik unvanını almış olup, İkinci Yeni Şiiri, Cumhuriyet Öncesi Yeni Türk Şiiri ve Türk Romanı Konusunda bilimsel
çalışmaları olmak.

2 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI HALK BİLİMİ DOÇENT 1 1

Türk Dili ve Edebiyatı alanında doçentlik unvanını almış olup, "Türk Destanları ve Türkiye Dışındaki Türk Halk Edebiyatı" konularında bilimsel çalışmalar yapmış
olmak.

3 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK TOPOLOJİ DOÇENT 1 1

Matematik alanında doçentlik unvanını almış olup, "Belirsiz Kümeler ve Belirsizlik Teorisi" konusunda bilimsel
çalışmalar yapmış olmak.

4 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ DOÇENT 1 1

Moleküler Biyoloji Anabilim Dalında doçentlik unvanı almış olup, "Bakteriyel Mutajenite Testleri ve Antimikrobiyal Aktivite Testleri" konularında bilimsel çalışmalar yapmış
olmak.

5 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SİNEMA VE TELEVİZYON SİNEMA VE TELEVİZYON PROFESÖR 1 1

Sinema ve Televizyon alanında doktora (sanatta
yeterlilik) yapmış olmak.

6 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK MÜZİK PROFESÖR 1 1

Müzik alanında doçentlik unvanını almış olup, aynı alanda doktora (sanatta
yeterlilik) yapmış olmak.

7 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SİNEMA VE TELEVİZYON SİNEMA VE TELEVİZYON DOÇENT 2 1

Sinema ve Televizyon alanında doçentlik unvanını
almış olmak.

8 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SİNEMA VE TELEVİZYON SİNEMA VE TELEVİZYON DR.ÖĞR.ÜYESİ 3 1

İlgili alanda doktora yapmış olup, sinema alanında yayın
yapmış olmak.

9 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SİNEMA VE TELEVİZYON SİNEMA VE TELEVİZYON DR.ÖĞR.ÜYESİ 5 1

İlgili alanda doktora yapmış olup, sinema alanında yayın
yapmış olmak.

10 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME TİCARET HUKUKU DOÇENT 3 1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki bölümlerin birinde doçentlik unvanını almış olup, "Çok Ortaklı Anonim Şirketler ve Hisse Senedi Sahipliği Planı" konusunda bilimsel
çalışmalar yapmış olmak.

11 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME YÖNETİM VE ORGANİZASYON DR.ÖĞR.ÜYESİ 4 1

İlgili Anabilim dalında doktora yapmış olup, "Örgütsel Sessizlik" konusunda bilimsel çalışma
yapmış olmak.

12 İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ARAP DİLİ VE BELAGATI PROFESÖR 1 1

Arap Dili ve Belagatı
alanından doçentlik unvanını almış olmak.

13 İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ İSLAM FELSEFESİ PROFESÖR 1 1

İslam Felsefesi alanından
doçentlik unvanını almış olmak.

14 İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI TÜRK İSLAM
EDEBİYATI VE İSLAM SANATLARI
DOÇENT 3 1

Türk İslam Edebiyatı ve
İslam Sanatları alanında bilimsel çalışmaları olmak.

15 MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ULAŞTIRMA PROFESÖR 1 1

İnşaat Mühendisliği alanında doçentlik unvanını almış olup, Ulaştırma anabilim dalında bilimsel çalışmalar
yapmış olmak.

16 MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YAPI PROFESÖR 1 1

İnşaat Mühendisliği alanında doçentlik unvanını almış olup, Yapı anabilim dalında bilimsel çalışmalar yapmış
olmak.

17 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
YÜKSEKOKULU
SPOR YÖNETİCİLİĞİ SPOR YÖNETİCİLİĞİ DOÇENT 3 2

İlgili alanda doktora yapmış olup, aynı alanda doçentlik
unvanını almış olmak.

18 BEDEN EĞİTİMİ
VE SPOR YÜKSEKOKULU
ANTRENÖLÜK EĞİTİMİ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ DOÇENT 2 1

İlgili alanda doktora yapmış
olup, aynı alanda doçentlik unvanını almış olmak.

19 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK
YÜKSEKOKULU
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROFESÖR 1 1

Turizm alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

20 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK
YÜKSEKOKULU
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI DOÇENT 3 1

Gıda Mühendisliği veya Turizm alanında doçentlik unvanını almış olmak.

21 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK
YÜKSEKOKULU
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI DR.ÖĞR.ÜYESİ 4 1

Turizm İşletmeciliği lisans mezunu olup, Turizm alanında doktora yapmış
olmak.

22 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK
YÜKSEKOKULU
TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER OPTİSYENLİK DR.ÖĞR.ÜYESİ 5 1

Sağlık Bilimleri lisansiyeri olup, göz sağlığı veya optisyenlik alanında
çalışmalar yapmış olmak.

23 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK DR.ÖĞR.ÜYESİ 5 2

Sağlık İdaresi veya Sağlık Yönetimi Mezunu Olup, Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalında yüksek
lisans ve doktora yapmış olmak.

24 SAĞLIK HİZMETLERİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
TIBBİ HİZMETLER VE
TEKNİKLER BÖLÜMÜ
İLK VE ACİL YARDIM DR.ÖĞR.ÜYESİ 2 1

Hemşirelik lisans mezunu olup, İç Hastalıkları
hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.

25 MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI DR.ÖĞR.ÜYESİ 5 1

Operatör parçalama yöntemleri ve numerik metodlar konusunda bilimsel
çalışmalar yapmış olmak.

26 MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI DR.ÖĞR.ÜYESİ 5 1

Sayısal yöntemlerin filtrelenmesi konusunda
bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

27 SASON MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER DR.ÖĞR.ÜYESİ 5 1

Biyoloji Anabilim Dalında doktora yapmış olup, "Resveratrol Kurkumin ve Kapsaisinin Moleküler Mekanizmaları İle İlgili İn Vivo" konusunda bilimsel
çalışmalar yapmış olmak.

28 KOZLUK MESLEK YÜKSEKOKULU YAPI DENETİMİ YAPI DENETİMİ DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1

Ulaştırma alanında doktora yapmış olup, aynı alanda
bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

29 HASANKEYF MESLEK YÜKSEKOKULU OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ AŞÇILIK DR.ÖĞR.ÜYESİ 5 1

Turizm İşletmeciliği veya Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalının birinde doktora yapmış
olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR