BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Başkent Üniversitesi 12 Akademik Personel alıyor

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : YOK587492
Şehir : Ankara
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
12
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
05.02.2019
Son başvuru Tarihi
:
21.02.2019
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Başkent Üniversitesinden

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ VE MESLEK YÜKSEKOKULLARINA ÖĞRETİM ÜYELERİ, ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ ALINACAKTIR

FAKÜLTE BÖLÜM UNVAN KADRO SAYISI AÇIKLAMA

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Profesör 1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını İnşaat Mühendisliği Bölümünde tamamlamış olmak. Doçentliğini Deprem Mühendisliği Dalında almış olmak, Yapı ve Deprem Mühendisliği alanında yayınlar ve çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verebilecek yeterliliğe sahip olmak.

İnşaa tMühendisliği (İngilizce) Dr.Öğr.Üyesi 1

Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği Bölümünden lisans mezunu olmak, Yüksek Lisansını ve Doktorasını İnşaat Mühendisliği Ulaştırma alanında yapmış olmak. Alanında yayınlar ve çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verebilecek yeterliliğe sahip olmak.

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Dr.Öğr.Üyesi 1

Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği Bölümünden lisans mezunu olmak, Yüksek Lisansını ve Doktorasını İnşaat Mühendisliği Yapım Yönetimi alanında yapmış olmak. Alanında yayınlar ve çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verebilecek yeterliliğe sahip olmak.

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Dr.Öğr.Üyesi 1

Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği Bölümünden lisans mezunu olmak, Yüksek Lisansını ve Doktorasını İnşaat Mühendisliği Yapı Mekaniği alanında yapmış olmak. Alanında yayınlar ve çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verebilecek yeterliliğe sahip olmak.

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Araştırma Görevlisi 1

Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği Bölümlerinden lisans mezunu olmak, Ankara’daki üniversitelerden birinde İnşaat Mühendisliği alanında yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak.

ANADOLU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı Öğretim Görevlisi 1

Üniversitelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği / Elektronik Mühendisliği / Elektronik Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak, alanında yüksek lisans yapmış olmak veya lisans sonrası alanında iki yıl çalışmış olmak.

Makine Programı Öğretim Görevlisi 1

Üniversitelerin Makine Mühendisliği / İmalat Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak, alanında yüksek lisans yapmış olmak veya lisans sonrası alanında iki yıl çalışmış olmak.

Endüstriyel Kalıpçılık Programı Öğretim Görevlisi 1

Üniversitelerin Makine Mühendisliği / İmalat Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak, alanında yüksek lisans yapmış olmak veya lisans sonrası alanında iki yıl çalışmış olmak.

KAZAN MESLEK YÜKSEKOKULU

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Programı
Öğretim Görevlisi 1

Üniversitelerin Biyoloji bölümünden lisans mezunu ve Mikrobiyoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak veya lisans sonrası alanında en az iki yıl iş tecrübesine sahip olmak.

Gıda Teknolojisi Programı Öğretim Görevlisi 1

Üniversitelerin Gıda Mühendisliği bölümünden lisans mezunu ve Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak veya lisans sonrası alanında en az iki yıl iş tecrübesine sahip olmak.

Gıda Teknolojisi Programı Öğretim Görevlisi 1

Üniversitelerin Kimya bölümünden lisans mezunu ve Kimya Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak veya lisans sonrası alanında en az iki yıl iş tecrübesine sahip olmak.

Dış Ticaret Programı Öğretim Görevlisi 1

Üniversitelerin İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz Dili Eğitimi bölümlerinden veya yabancı dil öğretmenlik sertifikası almış olmak şartıyla İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Mütercim- Tercümanlık ya da Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü mezunu olmak.

ÖĞRETİM ÜYELİĞİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR:

Son Başvuru Tarihi : 21.02.2019

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine “2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine ve “Başkent Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uygun Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi duyurunun yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARDA ARANACAK KOŞULLAR:

PROFESÖRLER:

Profesörlük kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı ekleyerek, İlgili Fakülte Dekanlığı / MYO / YO Müdürlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir. %100 İngilizce programlara başvurularda YDS veya Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı Dil Sınavından en az 80 almış puan almış olunmalıdır.

DR.ÖĞR. ÜYELERİ:

Dr. Öğretim Üyesi Kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalı ile 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendinde belirtilen sınava girecekleri yabancı dili belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek, İlgili Fakülte Dekanlığı / MYO / YO Müdürlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir. %100 İngilizce programlara başvurularda YDS veya Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı Dil Sınavından en az 80 almış puan almış olunmalıdır.

ÖĞRETİM GÖREVLİLİĞİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR:

Son Başvuru Tarihi: 21.02.2019

Ön Değerlendirme Tarihi: 22.02.2019

Giriş Sınavı Tarihi: 25.02.2019

Sonuç Açıklama:26.02.2019

• 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartlarıtaşımak.
• Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada atama yapılacak programın eğitimine hangi ÖSS puanı ile öğrenci alınıyorsa o alanda ALES’den en az 70 puan almış olmak (Doktorasını tamamlamış olanlardan ALES notu istenmeyecektir).
• Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almışolmak.
• Yabancı dil Öğr. Gör. Başvurularında, ilan edilen yabancı dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 80 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.
• Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur. (Muafiyet: 1-Doktorasini tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153sayılı
Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz. )

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

Adaylar başvurularını, dilekçeleri ile İlgili Fakülte Dekanlığına yapacaklardır. Dilekçeleri ekine aşağıdaki belgeler eklenmelidir. (Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. (Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz.)

1. FotoğraflıÖzgeçmiş,
2. Onaylı nüfus cüzdanısureti,
3. 1 adet fotoğraf,(son 6 ay içindeçekilmiş)
4. Öğrenim belgeleri (Lisans / Yüksek Lisans,Doktora),
5. Not Döküm Belgesi(Transkript),
6. Alesbelgesi
7. YDS Belgesi veya Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı dil Sınavından almış oldukları puanı belirtenbelge.
8. Erkek adayların askerlik durumunu gösterenbelge.
9. Varsa, diğer bilimsel yayın ve çalışmalarının birerörneği.
10. Alanında çalışmış olmaları şartını yerine getirenler için, görev yaptığını kanıtlayan belge(ler).

ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR:

Son Başvuru Tarihi: 21.02.2019

Ön Değerlendirme Tarihi: 22.02.2019

Giriş Sınavı Tarihi: 25.02.2019

Sonuç Açıklama:26.02.2019

• 657 Sayılı Kanun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
• Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada atama yapılacak programın eğitimine hangi ÖSS puanı ile öğrenci alınıyorsa o alanda ALES’den en az 70 puan almış olmak.
• Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
• Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

Adaylar başvurularını, dilekçeleri ile İlgili Fakülte Dekanlığına yapacaklardır. Dilekçeleri ekine aşağıdaki belgeler eklenmelidir. (Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. (Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz.)

1. FotoğraflıÖzgeçmiş,
2. Onaylı nüfus cüzdanısureti,
3. 1 adet fotoğraf,(son 6 ay içindeçekilmiş)
4. Öğrenim belgeleri (Lisans / YüksekLisans),
5. Not Döküm Belgesi(Transkript),
6. Alesbelgesi
7. YDS Belgesi veya Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge.
8. Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belge.
9. Varsa, diğer bilimsel yayın ve çalışmalarının birer örneği.
10. Kayıtlı oldukları Üniversitelerden alacakları öğrenci durum belgeleri.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR