BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Balıkesir Üniversitesi Akademik Personel Kadrolarına 39 Öğretim Üyesi Alıyor

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK548393
Şehir : Balıkesir
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
39
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
07.11.2018
Başvuru Süresi
:
ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten (07.11.2018) itibaren 15 gündür

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği 4., 14. ve 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
İptal İlanı Resmi Gazete Tarihi : 23.11.2018

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden

İPTAL İLANI

02.11.2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmi Gazete’de “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” yayımlanıp aynı tarihte yürürlüğe girdiğinden dolayı 07.11.2018 tarih ve 30588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan akademik ilanımızda yer alan ve aşağıdaki tabloda belirtilen norm fazlası kadrolar iptal edilmiştir.

BİRİMİ BÖLÜM/ANABİLİM DALI UNVAN ADET KAD.DER. AÇIKLAMA
TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bil.Böl./ Halk Sağlığı Profesör 1 1 Kanser sürveyansı ve kanser epidemiyolojisi alanında uluslararası işbirlikli çalışmalar yapmış olmak.
Dahili Tıp Bil.Böl./ Adli Tıp Doçent 1 1 Alevsiz Atomik Absorbsiyon Spektrofotometri ile ilgili çalışması olmak.
Cerrahi Tıp Bil.Böl./ Kalp ve Damar Cerrahisi Doçent 1 1 Nativ ve protez kalp kapak endokarditleri cerrahisi konusunda deneyimli olmak.
Cerrahi Tıp Bil.Böl./ Göğüs Cerrahisi Dr.Öğr.Üyes i 1 1 Göğüs Duvarı tümörleri konusunda çalışması olmak.
Dahili TıpBil.Böl./ GöğüsHastalıkları Dr.Öğr.Üyes i 1 1 Endobronşial ultrasonografi (EBUS) tecrübesi ve bu alanda yayını olmak.
NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ Güzel Sanatlar Eğit. Böl./ Müzik Eğitimi Profesör 1 1 Doçentliğini Müzik Eğitimi alanında almış olup, Müzik Eğitimi ve Piyano Eğitimi ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Eğitim Bil. Böl./ Eğitim Yönetimi Profesör 1 1 Doçentliğini Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi alanında almış olup, Okul İklimi ileilgili çalışmaları olmak.
Matematik ve Fen Bil. Böl./ İlköğretim Matematik Eğitimi Profesör 1 1 Doçentliğini Matematik alanında almış olup, Kenmotsu Manifoldlar ve katlı Çarpım Manifoldları ile Altmanifoldları konularında çalışmaları olmak.
Matematik ve Fen Bil. Böl./ Biyoloji Eğitimi Doçent 1 1 Doçentliğini Biyoloji Eğitimi alanında almış olup, Biyoteknoloji-Genetik Eğitimi konusunda çalışmaları olmak.
Matematik ve Fen Bil. Böl./ Kimya Eğitimi Doçent 1 1 Doçentliğini Kimya Eğitimi alanında almış olup, Madde miktarıyla ilgili semantik hatalar üzerine çalışma yapmış olmak.
Türkçe ve Sos.Bil.Eğit.Böl. Türk Dili ve Ed.Eğit. Doçent 1 1 Yeni Türk Edebiyatı alanında Doçentliğini almış olup, Çocuk ve Gençlik Dergileri ile ilgili çalışmaları olmak.
Eğitim Bil. Böl./ Rehberlik ve Psikolojik Danış. Doçent 1 1 Eğitim Programları ve Öğretim alanında Doçentliğini almış olmak.
Eğitim Bil. Böl./ Rehberlik ve Psikolojik Danış. Doçent 1 1
Türkçe ve Sos.Bil.Eğit.Böl. Sosyal Bil.Eğit. Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Eğitim Programları ve Öğretim alanında doktora yapmış olup, Sosyal Bilgiler Öğretmenliğinin Öğretim Becerileri üzerine çalışmaları olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İktisat Böl./ İktisadi Geliş.ve Ulu.İktisat Doçent 1 1 İMF Politikaları ile ilgili çalışmaları olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ Temel İslam Bil.Böl./ Kelam ve İslam Mez.Tar. Doçent 1 1 İmam Maturidi ve Ebü’l-Berekat, En- Nesefi gibi Maturidi alimler üzerinde çalışmaları olmak.
MÜHENDİSLİKFAKÜLTESİ İnşaat Müh.Böl/Yapı Doçent 1 1 Doçentliğini İnşaat Mühendisliği alanında almış olup, Yapı malzemesi ve cam ve plastik atıklarının çimento harcı üretiminde değerlendirilmesi konusunda çalışmaları olmak.
Jeoloji Müh.Böl./ Maden Yatakları ve Jeokimya Doçent 1 1 Masif sülfid ve krom cevherleşmeleri hakkında çalışmaları olmak.
Makine Müh.Böl./Enerji Dr.Öğr.Üyes i 1 1 Biyodizel ve İçten Yanmalı Motorlar konularında çalışmalar yapmış olmak.
Gıda Müh.Böl./Gıda Bilim Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Gıda Mikrobiyolojisi, Laktik asit bakteri izolasyonu veindentifikasyonu ile biyofilm oluşturmayetenekleri konusunda çalışmaları olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kimya Böl./Analitik Kimya Profesör 1 1 Zeytin ve gıda örneklerinde ardışık element fraksiyonlaması konusunda çalışmaları olmak.
Sosyoloji Böl./ Genel Sosyoloji ve Metodoloji Profesör 1 1 Gençlik ve Gönüllülük Sosyolojisi alanlarında yayın ve proje çalışmaları yapmış olmak.
Fizik Böl./ Katıhal Fiziği Doçent 1 1 Nitrür tabanlı heteroeklem yapıların iletim özellikleri konusunda çalışmaları olmak.
Kimya Böl./ Anorganik Kimya Doçent 1 1 Geçiş metal komplekslerinin kristal yapıları, termal özellikleri,antikanser, antimikrobiyal ve DNAetkileri konularında çalışmasıolmak.
Kimya Böl./ Biyokimya Doçent 1 1 Doktorasını Biyokimya Anabilim Dalında yapmış olup, Perilendiimid türevlerinin sentezi ile ilgili çalışmaları olmak.
Kimya Böl./ Analitik Kimya Doçent 1 2 Yenilebilir yağlarda matriks eliminasyonu ve kemometri konusunda çalışmaları olmak.
CoğrafyaBöl./ FizikiCoğrafya Dr.Öğr.Üyes i 1 1 Doktorasını Jeoparklar konusunda yapmış olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİ Klinik Bil.Böl./ Veterinerlik İç Hastalıkları Doçent 1 1 D vitamininin immun fonksiyonları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
TURİZM FAKÜLTESİ Gastronomi ve Mutfak San.Böl./ Gastronomi ve Mutfak San. Profesör 1 1 Doçentliğini Turizm alanında almış olup, Gastronomi ve menü mühendisliği alanında çalışmaları olmak.
Gastronomi ve Mutfak San.Böl./ Gastronomi ve Mutfak San. Doçent 1 1 Konaklama İşletmelerinde Sendikaların Hizmet Kalitesine Etkileri konusunda çalışma yapmış olmak.
TurizmReh.Böl./ TurizmRehberliği Doçent 1 1 Turizm Rehberliği alanında çalışmaları olmak.
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Beden Eğit.Ve Spor Eğit.Böl./ Beden Eğit.Ve Spor Eğit. Profesör 1 1 Öğretmenlik Mesleği, Sporda Şiddet, İş Doyumu, Sosyal Medya konularında çalışmaları olmak.


İptal Edilen İlanın Resmi Gazete Tarihi : 7.11.2018

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini (http://www.balikesir.edu.tr adresinde yer alan Personel Daire Başkanlığı’nın Mevzuat alt başlığından ulaşılabilir) sağlamaları, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

A- PROFESÖR; BAŞVURU ŞARTLARI

- Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir) , yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

- Adayların Başlıca Araştırma Eserini dilekçeleri ile yayın listelerinde belirtmeleri gerekmektedir.

B‐ DOÇENT ; BAŞVURU ŞARTLARI

- Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir), yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

C – DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ; BAŞVURU ŞARTLARI

- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans, doktora diploma/belgelerinin onaylı örneğini, üniversitemiz kriterlerine göre Merkezi Yabancı Dil Sınavlarından en az 55 puan aldıklarına ilişkin yabancı dil belgelerini, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir), Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

- 6 ay veya daha fazla Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunanlar Tıp Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar, adayların Devlet Hizmeti Yükümlüsü olmadıklarını yada 6 aydan daha az yükümlülükleri kaldığını belgelendirmeleri zorunludur.

Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, yazışma adresi, e-posta adresi ile telefon numaralarını bildirmeleri gereklidir. İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör unvanı olanlar Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar. Başvuruda bulunacak adaylar sadece bir kadroya başvurabilirler.

Birimi Bölüm/ Anabilim Dalı Unvan Adet Kad. Der. Açıklama
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bil. Böl./ Halk Sağlığı Profesör 1 1 Kanser sürveyansı ve kanser epidemiyolojisi alanındauluslararası işbirlikliçalışmalar yapmış olmak.
Dahili Tıp Bil. Böl./ Adli Tıp Doçent 1 1 Alevsiz Atomik Absorbsiyon Spektrofotometri ile ilgili çalışması olmak.
Cerrahi Tıp Bil. Böl./ Kalp ve Damar Cerrahisi Doçent 1 1 Nativ ve protez kalp kapak endokarditleri cerrahisi konusunda deneyimli olmak.
Cerrahi Tıp Bil. Böl./ Göğüs Cerrahisi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Göğüs Duvarı tümörleri konusunda çalışması olmak.
Dahili Tıp Bil. Böl./ Göğüs Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Endobronşial ultrasonografi(EBUS) tecrübesi ve bualanda yayını olmak.
Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğit. Böl./ Müzik Eğitimi Profesör 1 1 Doçentliğini Müzik Eğitimi alanında almış olup, Müzik Eğitimi ve Piyano Eğitimi ileilgili çalışma yapmış olmak.
Eğitim Bil. Böl./ Eğitim Yönetimi Profesör 1 1 Doçentliğini Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi alanında almış olup, Okul İklimi ile ilgili çalışmaları olmak.
Matematik ve Fen Bil. Böl./ İlköğretim Matematik Eğitimi Profesör 1 1 Doçentliğini Matematik alanında almış olup, Kenmotsu Manifoldlar ve katlı Çarpım Manifoldları ile Altmanifoldları konularında çalışmaları olmak.
Matematik ve Fen Bil. Böl./ Biyoloji Eğitimi Doçent 1 1 Doçentliğini Biyoloji Eğitimi alanında almış olup, Biyoteknoloji- Genetik Eğitimi konusunda çalışmaları olmak.
Matematik ve Fen Bil. Böl./ Kimya Eğitimi Doçent 1 1 Doçentliğini Kimya Eğitimi alanında almış olup, Madde miktarıyla ilgili semantik hatalar üzerine çalışma yapmış olmak.
Türkçe ve Sos. Bil. Eğit. Böl. Türk Dili ve Ed. Eğit. Doçent 1 1 Yeni Türk Edebiyatı alanında Doçentliğini almış olup, Çocuk ve Gençlik Dergileri ile ilgili çalışmaları olmak.
Eğitim Bil. Böl./ Rehberlik ve Psikolojik Danış. Doçent 1 1 Eğitim Programları ve Öğretim alanında Doçentliğini almış olmak.
Eğitim Bil. Böl./ Rehberlik ve Psikolojik Danış. Doçent 1 1
Türkçe ve Sos. Bil. Eğit. Böl. Sosyal Bil. Eğit. Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Eğitim Programları ve Öğretim alanında doktora yapmış olup, Sosyal Bilgiler Öğretmenliğinin Öğretim Becerileri üzerine çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Böl./ İktisadi Geliş.ve Ulu. İktisat Doçent 1 1 İMF Politikaları ile ilgili çalışmaları olmak.
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Böl. Uluslararası Finansman Doçent 1 1 Risk Odaklı İç Denetim, Bağımsız Denetim, Muhasebe Manipülasyonu alanlarında çalışmaları olmak.
Siyaset Bil.ve Kamu Yön. Böl. Siyaset ve Sosyal. Bil. Doçent 1 1 Kamu Yönetimi alanında Doçent unvanını almış olup, Anayasa Referandumu konusunda çalışmaları olmak.
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bil. Böl./ Kelam ve İslam Mez. Tar. Doçent 1 1 İmam Maturidi ve Ebü’l-Berekat, En-Nesefi gibi Maturidi alimler üzerinde çalışmaları olmak.
Temel İslam Bil. Böl./ Hadis Dr. Öğr. Üyesi 1 1
Felsefe ve Din Bil. Böl./ İslam Felsefesi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 İnsan doğası üzerine çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi İnşaat Müh. Böl/ Yapı Doçent 1 1 Doçentliğini İnşaat Mühendisliği alanında almış olup, Yapı malzemesi ve cam ve plastik atıklarının çimento harcı üretiminde değerlendirilmesi konusunda çalışmaları olmak.
Jeoloji Müh. Böl./ Maden Yatakları ve Jeokimya Doçent 1 1 Masif sülfid ve kromcevherleşmeleri hakkındaçalışmaları olmak.
Makine Müh. Böl./Enerji Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Biyodizel ve İçten Yanmalı Motorlar konularında çalışmalar yapmış olmak.
Gıda Müh. Böl./Gıda Bilim Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Gıda Mikrobiyolojisi, Laktik asitbakteri izolasyonuveindentifikasyonuile biyofilm oluşturma yetenekleri konusunda çalışmaları olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Böl./Analitik Kimya Profesör 1 1 Zeytin ve gıda örneklerinde ardışık element fraksiyonlaması konusunda çalışmaları olmak.
Sosyoloji Böl./ Genel Sosyoloji ve Metodoloji Profesör 1 1 Gençlik ve Gönüllülük Sosyolojisi alanlarında yayın ve projeçalışmaları yapmışolmak.
Fizik Böl./ Katıhal Fiziği Doçent 1 1 Nitrür tabanlı heteroeklem yapıların iletim özellikleri konusunda çalışmaları olmak.
Kimya Böl./ Anorganik Kimya Doçent 1 1 Geçiş metal komplekslerinin kristalyapıları,termalözellikleri, antikanser,antimikrobiyal ve DNA etkileri konularında çalışması olmak.
Kimya Böl./ Biyokimya Doçent 1 1 Doktorasını Biyokimya Anabilim Dalında yapmış olup, Perilendiimid türevlerinin sentezi ile ilgili çalışmaları olmak.
Kimya Böl./ Analitik Kimya Doçent 1 2 Yenilebilir yağlarda matriks eliminasyonu ve kemometrikonusunda çalışmalarıolmak.
CoğrafyaBöl./ FizikiCoğrafya Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Doktorasını Jeoparklar konusunda yapmış olmak.
Psikoloji Böl./ Endüstri/Örgüt Psikolojisi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Küçük gruplarda yaratıcılık konularında çalışmaları olmak.
Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Tek. Böl./Veteriner Halk Sağlığı Profesör 1 1 Gıda Mikrobiyolojisi ile veterinergıdahijyeniveteknolojisi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Klinik Bil. Böl./ Veterinerlik İç Hastalıkları Doçent 1 1 D vitamininin immun fonksiyonları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Turizm Fakültesi Gastronomi ve MutfakSan. Böl./ Gastronomi ve MutfakSan. Profesör 1 1 Doçentliğini Turizm alanında almış olup, Gastronomi ve menü mühendisliği alanında çalışmaları olmak.
Gastronomi ve MutfakSan. Böl./ Gastronomi ve MutfakSan. Doçent 1 1 Konaklama İşletmelerindeSendikaların Hizmet Kalitesine Etkileri konusunda çalışmayapmış olmak.
Turizm Reh.Böl./ TurizmRehberliği Doçent 1 1 Turizm Rehberliği alanında çalışmaları olmak.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu BedenEğit.ve Spor Eğit.Böl./Beden Eğit. ve Spor Eğit. Profesör 1 1 Öğretmenlik Mesleği, SpordaŞiddet, İş Doyumu, SosyalMedya konularında çalışmaları olmak.
Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve MutfakSan. Böl./ Gastronomi ve MutfakSan. Profesör 1 1 Doçentliğini Turizm alanında almış olup, Toplu Yemek Üretimi ile ilgili çalışması olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR