BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Balıkesir Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alacak

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK621725
Şehir : Balıkesir
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
11
İlgili Yönetmelik
:
2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
19.04.2019
Başvuru Süresi
:
Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini http://www.balikesir.edu.tr adresinde yer alan Personel Daire Başkanlığı’nın Mevzuat alt başlığından ulaşılabilir) sağlamaları, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

A - PROFESÖR; BAŞVURU ŞARTLARI

- Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir) , yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
- Adayların Başlıca Araştırma Eserini dilekçeleri ile yayın listelerinde belirtmeleri gerekmektedir.

B ‐ DOÇENT; BAŞVURU ŞARTLARI

- Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan
istenmektedir), yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

C - DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ; BAŞVURU ŞARTLARI

- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans, doktora diploma/belgelerinin onaylı örneğini, üniversitemiz kriterlerine göre Merkezi Yabancı Dil Sınavlarından en az 55 puan aldıklarına ilişkin yabancı dil belgelerini, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir), Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

- 6 ay veya daha fazla Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunanlar Tıp Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar, adayların Devlet Hizmeti Yükümlüsü olmadıklarını yada 6 aydan daha az yükümlülükleri kaldığını belgelendirmeleri zorunludur. "

Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, yazışma adresi, e-posta adresi ile telefon numaralarını bildirmeleri gereklidir. İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör unvanı olanlar Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar. Başvuruda bulunacak adaylar sadece bir kadroya başvurabilirler.

BİRİMİ BÖLÜM/ANABİLİM DALI UNVAN ADET KAD. DER. AÇIKLAMA
TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Böl. Anatomi ABD Doçent 1 1 Doktorasını ve doçentliğini Tıp Anatomi alanında almış olmak.
TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Böl. Nöroloji ABD Doçent 1 1 Klinik nörofizyoloji yan dal uzmanı olmak. Hemifasiyal spazmın elektrofizyolojik ve radyolojik bulgularının korelasyonu ile ilgili çalışması olmak. Uyku bozuklukları
konusunda eğitim almış olmak.
Dahili Tıp Bilimleri Böl. Çocuk Ergen ve Ruh Sağ.
ABD
Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile prematüre doğum arasındaki ilişkiyi inceleyen Metaanaliz çalışması olmak.
Dahili Tıp Bilimleri Böl. Enfeksiyon Hast. ABD Doçent 1 1 İki aşamalı hemorajik şok modelinde hipoterminin iskemik akımlar ve akciğer üzerine etkisi konusunda çalışması olmak, Viral hepatitler alanında deneyimli olmak.
Cerrahi Tıp Bilimleri Böl. Anestezi ve Reanimasyon
ABD
Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Günübirlik diz artroskopilerinde intratekal uygulanan hiperbarik bupivakain ve levobupivakainin karşılaştırılması ile ilgili çalışması olmak.
Cerrahi Tıp Bilimleri Böl. Acil Tıp ABD Dr. Öğr. Üyesi 1 2 Nazal kırıklı hastaların ultrasonografik ve radyografik değerlendirilmesi ile ilgili çalışması olmak.
Cerrahi Tıp Bilimleri Böl.Kadın Hast. ve Doğum ABD Doçent 1 1 Perinatoloji yan dal uzmanı olmak. Gebelikte erken membran rüptürü vakalarında fetal timus boyutlarının değerlendirilmesi ile ilgili çalışması olmak
Cerrahi Tıp Bilimleri Böl. Genel Cerrahi ABD Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Böbrek nakil sonrası graft fonksiyonlarının takibinde manyetik rezonans görüntülemenin rolü ile ilgili çalışması olmak.
Cerrahi Tıp Bilimleri Böl. Ortopedi ve Travmatoloji
ABD
Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Femur uzatma cerrahisi teknikleri ve rotator manşet cerrahi tamir yöntemleri hakkında deneysel biyomekanik uluslararası çalışmaları olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ İslam Tarihi ve Sanatları Böl. İslam Tarihi ABD Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Kadı sicilleri üzerine doktora yapmış olmak.
BALIKESİR MYO Madencilik ve Maden Çık. Böl. Maden Tekn. Prog. Profesör 1 1 Doktora ve Doçentliğini Maden Mühendisliği bilim alanında almış olup, Flotasyon Kimyası ve Cevher Morfolojisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR