BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bahçeşehir Üniversitesi 61 Akademik Personel alıyor

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK590719
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
61
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
12.02.2019
Son başvuru Tarihi
:
27.02.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen bölümlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO BAŞVURUSU GENEL ŞARTLAR

1. Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 Sayılı Devlet memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel koşullar, Üniversitemiz Senatosu'nca kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlaması gerekmektedir.

2. Yabancı Dil Yeterliliği

a) Üniversitemiz Öğrenim Dili İngilizce olan bölümlerine başvuracak adayların eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak başvuracak adayların KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 80 puan almış veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesini 7. Fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

b) Türkçe Öğretim Yapan Bölümler ile Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölümlerine yapılacak başvurularda KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından Kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 55 puan almış veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesini 7. Fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

3. Yukarıda belirtilen koşullara ek olarak başvurulan kadroya ilişkin özel koşullar açıklama sütununda belirtilmiştir.

4. Tıp Fakültesi için yukarıdaki şartları sağlayan her aday ilan edilen kadroya başvurabilir. Değerlendirme sürecinde açıklama başlığı altında yer alan özel şartları sağlayanlar öncelik kazanacaktır.

ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER

1. YÖK Formatında detaylı özgeçmiş

2. Doçentlik belgesi,(Profesör ve Doçent Kadrosu Başvuruları için)

3. Onaylı diploma fotokopileri ve gerekli belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik) asılları ile birlikte getirildiğinde diploma onayları yapılacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4. Yayın Puan Tablosu (Detaylı bilgi ve forma https://bau.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşılabilir.)

5. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesini 7. Fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlayan belge

6. Öğretim Üyesi Başvuru Formu (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.

7. Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.

8. Adayların tez, bilimsel çalışmalarını, atıflarını, yayınlarını ve araştırma eserlerini kapsayan akademik dosyayı, Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi adayları bir (1) takım dosya ve CD olarak teslim edeceklerdir.

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADRO BAŞVURUSU GENEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70 puan almış olmak

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADRO BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER

1. Başvuru Dilekçesi (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronunun Fakülte/Yüksekokul, Unvanı, Başvuru Tarihi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vs.) açıkça belirtilecektir.
2. Başvuru Formu (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4. Özgeçmiş,(YÖK EK-4 Formatında)
5. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesini 7. Fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlayan belge
6. Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)
7. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)
8. Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)
9. ALES Belgesi
10. 2 Adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

Başvuru Yeri: Bahçeşehir Üniversitesi Strateji Geliştirme ve Planlama Daire Başkanlığı (Çırağan Caddesi No: 47),

Sınav Takvimi
• İlan Tarihi : 12.02.2019
• Son Başvuru Tarihi : 27.02.2019
• Ön Değerlendirme Tarihi : 04.03.2019
• Giriş Sınavı Tarihi : 07.03.2019
• Sonuç Açıklama Tarihi : 11.03.2019

Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına başvuru yapacak olan adayların, istenen belgeler ile birlikte Strateji Geliştirme ve Planlama Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süresi içerisinde şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belgesi eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

No Fakülte Bölüm Anabilim Dalı Kadro Unvanı Sayı Açıklama
1 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Prof.Dr./ Doç.Dr./ Dr.Öğr.Üyesi 1 TIP FAKÜLTESİ ADAYLARINA ÖNCELİK KAZANDIRACAK BİLİMSEL KOŞULLAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR: 1. Adayın H indexi; Dr.Öğr.Üyeleri için HindexKriteri 4 Doç.Dr.'lar için HindexKriteri 8 Prof.Dr.'lar için HindexKriteri 12 olmalıdır. (H index Webofknowledge.com adresinden SCI’ e göre bakılmalıdır) 2. TÜBİTAK, 7. Çerçeve, TÜBA, BA vb. kurumlardan burs ya da başarı ödülü almış olmak 3. BAU Tıp’ın öncelikle bilimsel üretim alanları olarak seçilmiş Nörobilim, Genetik, Kök Hücre ve Rejenaratif Tip, Mikrocerrahi Anatomisi, Kardiovasküler Tıp ve Anjiojenez alanlarında yayınları olmak Öğrenci eğitimineözelkatkı sağlamışolmak Cerrahi ve Dahili branşlar için temel bilimlerle ortak; temel bilimciler için cerrahi ve dahili bilimlerle ortak çalışma yayınlamış olmak.
2 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Prof.Dr./ Doç.Dr./ Dr.Öğr.Üyesi 1
3 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Prof.Dr./ Doç.Dr./ Dr.Öğr.Üyesi 3
4 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Prof.Dr./ Doç.Dr./ Dr.Öğr.Üyesi 1
5 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Prof.Dr./ Doç.Dr./ Dr.Öğr.Üyesi 2
6 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Prof.Dr./ Doç.Dr./ Dr.Öğr.Üyesi 3
7 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Prof.Dr./ Doç.Dr./ Dr.Öğr.Üyesi 2
8 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Prof.Dr./ Doç.Dr./ Dr.Öğr.Üyesi 3
9 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Prof.Dr./ Doç.Dr./ Dr.Öğr.Üyesi 1
10 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Prof.Dr./ Doç.Dr./ Dr.Öğr.Üyesi 2
11 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Prof.Dr./ Doç.Dr./ Dr.Öğr.Üyesi 3
12 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Farmakoloji Prof.Dr./ Doç.Dr./ Dr.Öğr.Üyesi 1
13 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Prof.Dr./ Doç.Dr./ Dr.Öğr.Üyesi 2
14 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Prof.Dr./ Doç.Dr./ Dr.Öğr.Üyesi 1 TIPFAKÜLTESİ ADAYLARINAÖNCELİKKAZANDIRACAKBİLİMSELKOŞULLARAŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR: 1. Adayın H indexi; Dr.Öğr.Üyeleri için Hindex Kriteri 4 Doç.Dr.'lar için Hindex Kriteri 8 Prof.Dr.'lar için Hindex Kriteri 12 olmalıdır. (H index Webofknowledge.com adresinden SCI’ e göre bakılmalıdır) TÜBİTAK,7.Çerçeve,TÜBA,BAvb.kurumlardanbursyadabaşarı ödülü almışolmak BAUTıp’ınönceliklebilimselüretimalanlarıolarakseçilmişNörobilim,Genetik,Kök Hücre ve Rejenaratif Tip, Mikrocerrahi Anatomisi, Kardiovasküler Tıp ve Anjiojenez alanlarında yayınları olmak Öğrenci eğitimine özel katkısağlamış olmak Cerrahi ve Dahili branşlar için temel bilimlerle ortak; temel bilimciler için cerrahi ve dahili bilimlerle ortak çalışma yayınlamış olmak.
15 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Biyoistatik ve TıbbiBilişim Prof.Dr./ Doç.Dr./ Dr.Öğr.Üyesi 2
16 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıp Eğitimi Prof.Dr./ Doç.Dr./ Dr.Öğr.Üyesi 1
17 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Adli Tıp Prof.Dr./ Doç.Dr./ Dr.Öğr.Üyesi 1
18 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Halk Sağlığı Prof.Dr./ Doç.Dr./ Dr.Öğr.Üyesi 1
19 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Acil Tıp Prof.Dr./ Doç.Dr./ Dr.Öğr.Üyesi 1
20 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Prof.Dr./ Doç.Dr./ Dr.Öğr.Üyesi 1
21 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Prof.Dr./ Doç.Dr./ Dr.Öğr.Üyesi 2
22 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp Prof.Dr./ Doç.Dr./ Dr.Öğr.Üyesi 1
23 Eğitim Bilimleri Fakültesi Temel Eğitimi Sınıf Eğitimi Prof.Dr./ Doç.Dr./ Dr.Öğr.Üyesi 1 Sınıf Eğitimi Alanında Doktora yapmış olmak
24 Eğitim Bilimleri Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi İngilizce Öğretmenl iği Doç.Dr. 1 İngiliz Dili Eğitimi alanında Doktora yapmış olmak. Öğretmen yetiştirme konusunda akademik çalışmalar yapmış olmak.
25 Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Prof.Dr./ Doç.Dr./ Dr.Öğr.Üyesi 1 Eğitim Yönetimi ve Planlaması alanında Doktora yapmış olmak.
26 İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Finans Uluslararası Finans Arş.Gör. 1 İşletme, Uluslararası Finans veya Ekonomi alanlarında Lisans Mezunu olmak.
27 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik Prof.Dr./ Doç.Dr./ Dr.Öğr.Üyesi 1 Beslenme ve Diyetetik alanında doktora yapmış olmak.
28 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik(Türkçe) Beslenme ve Diyetetik(Türkçe) Prof.Dr./ Doç.Dr./ Dr.Öğr.Üyesi 2 Beslenme ve Diyetetik alanında doktora yapmış olmak.
29 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Türkçe) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Türkçe) Prof.Dr./ Doç.Dr./ Dr.Öğr.Üyesi 2 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak
30 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Hemşirelik Prof.Dr./ Doç.Dr./ Dr.Öğr.Üyesi 2 Hemşirelik Esasları veya Çocuk Sağlığı Hemşireliği alanında Doktorasını tamamlamış olmak
31 Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Orga nizasyon İşletme Yönetimi Dr.Öğr.Üyesi 1 İşletme alanında doktorasını tamamlamış, örgütsel davranış alanında çalışmalar yapmış olmak
32 Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Pazarlama Dr.Öğr.Üyesi 1 İşletme alanında doktorasını tamamlamış, karar verme, rekabet analizi ve stratejik pazarlama konularında çalışmalar yapmış olmak
33 Meslek Yüksekokulu Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık Dr.Öğr.Üyesi 1 İşletme alanında doktorasını tamamlamış, Kurumsal Finans, Yatırım Yönetimi ve Panel Veri Analizi alanlarında çalışmalar yapmış olmak
34 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dişçilik Hizmetleri Diş Protez Teknolojisi Prof.Dr./ Doç.Dr./ Dr.Öğr.Üyesi 3 Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak, Doktorasını veya Uzmanlığını herhangi bir diş hekimliği alanında tamamlamış olmak
35 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dişçilik Hizmetleri Ağız ve Diş Sağlığı Prof.Dr./ Doç.Dr./ Dr.Öğr.Üyesi 3 Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak, Doktorasını veya Uzmanlığını herhangi bir diş hekimliği alanında tamamlamış olmak
36 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Çocuk Gelişimi Öğr.Gör. 1 Türk Dili ve Edebiyatı alanında l isans mezunu olmak ve alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. Türk Dili alanında Doktora yapıyor olmak.
37 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj Pilotaj Prof.Dr./ Doç.Dr./ Dr.Öğr.Üyesi 2 Havacılık alanında doktora yapmış olmak
38 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi Gastronomi Prof.Dr./ Doç.Dr./ Dr.Öğr.Üyesi 2 Gastronomi, Gıda Mühendisliği veya Turizm ve otel işletmeciliği mezunu olmak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR