Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü

Avrasya Üniversitesi Akademik Personel kadrosuna 233 Öğretim Üyesi alım ilanı

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK669214
Şehir : Trabzon
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
233
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
22.07.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuruda Gerekli Belgeler;

Profesörler: 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak ve başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Doktor Öğretim Üyeleri: 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte olup, başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile varsa ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4(dört) takım halinde vereceklerdir. Yabancı dil sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit edilip adaylara ayrıca bildirilecektir.

Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gerekmektedir. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır.

Öğretim Üyesi alımlarında ilan edilen şartları sağlayan kişileri çalıştırıp çalıştırmamakta, çalıştıracak ise işe başlama tarihinin belirlenmesi kurumumuzun tasarrufundadır.

Fakülte-Bölüm

Kadro Unvanı-Adedi

Aranan Nitelik

Prof. Doç. Dr. Öğr.
Üyesi
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2 2 2

Beslenme ve Diyetetik, Tıbbi Biyokimya, Gastroentroloji veya Gıda Mühendisliği (Besin Hijyeni ve Teknolojisi alanında doktora yapmış
olmak.

Sağlık Yönetimi Bölümü 1 1 2

Sağlık Yönetimi, Yönetim Bilimleri, Bilişim veya Hukuk, Hemşirelik veya Eczacılık alanında lisans mezunu olup, bualanların
birinde doktora yapmış olmak

Hemşirelik Bölümü

2 3 3

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olup, halk sağlığı hemşireliği, çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği, Cerrahi Hemşireliği, kadın sağlığı ve hemşireliği, psikiyatri hemşireliği, iç hastalıkları hemşireliği alanında doktora yapmış
olmak.

2 2 2

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak ve Anatomi alanında doktora yapmış olmak.

Çocuk Gelişimi Bölümü

2 2 2

Temel Eğitim Bölümünde (Sınıf Eğitimi – Okul
Öncesi) doktora yapmış olmak.

2 2 2

Klinik Psikoloji veya Psikoloji alanında doktora yapmış olmak ve Özel Eğitim veya Eğitim
Bilimleri alanında çalışmaları bulunmak.

2 2 2

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi veya Çocuk Sağlığı
ve Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

2 2 2

Tıp Fakültesi mezunu olup Çocuk ve Ergen Ruh
Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzmanlığını yapmış olmak.

Spor Bilimleri Bölümü 2 2 2

BESYO Mezunu olmak ve Beden Eğitimi ve
Spor Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

Ebelik

2 2 2

Ebelik Bölümü lisans mezunu olup, Ebelik
alanında doktora yapmış olmak.

2 2 2

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği, Aile Hekimliği alanında
uzmanlığını tamamlamış olmak

2 2 2

Tıp Fakültesi Mezunu olup uzmanlığını Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında yapmış olmak,

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

3 3 3

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ortopedi ve Travmatoloji, Romatoloji, Nöroloji, Beyin ve Sinir Cerahisi, Kardiyoloji, Anatomi, Fizyoloji veya Spor Hekimliği alanlarından birinde ihtisas yapmış
olmak

2 2 2

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora
yapmış olmak.

Odyoloji Bölümü 2 1 2

Odyoloji Bölümü lisans mezunu olmak veya Tıp Fakültesi mezunu olup Kulak,Burun,
Boğaz ihtisası yapmış olmak.

Sosyal Hizmet Bölümü 2 1 2

Sosyal Hizmet, Psikoloji, Hukuk, Yönetim
Bilimleri veya Sosyoloji alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
Gastronomi ve Mutfak Sanatları 2 2 2

Gıda Mühendisliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek İçecek İşletmeciliği
alanında doktora yapmış olmak

Gümrük İşletme 2 2 2

Gümrük İşletme, Uluslararası Ticaret ve
Lojistik, Lojistik, İşletme veya İktisatalanlarından birinde doktora yapmışolmak

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Psikoloji

2 2 2

Tıp Fakültesi mezunu olup Çocuk ve Ergen Ruh
Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzmanlığını yapmış olmak.

2 2 2

Psikoloji veya PDR alt dallarından bir tanesinde
doktora yapmış olmak

İngiliz Dili ve Edebiyatı 2 2 2

İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim Tercumanlık lisans mezunu olmak ve belirtilenalanların
birinde doktora yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği 2 2 2

Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar
Bilimleri alanında doktora yapmış olmak

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2 2 2

Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektrik
yada Elektrik mühendisliği alanında doktora yapmış olmak

Gıda Mühendisliği 2 2 2

Gıda mühendisliği, Gıda Bilimleri veya Gıda
Teknolojisi alanında doktora yapmış veya bu alanda çalışmalar yapıyor olmak

İnşaat Mühendisliği

2 2 2

Yapı alanında doktora yapmış olmak

2 2 2

Yapı Malzemesi veya Yapı İşletmesi alanında
doktora yapmış olmak

2 2 2

Ulaştırma alanında doktora yapmış olmak

2 2 2

Hidrolik alanında doktora yapmış olmak

2 2 2

Geoteknik alanında doktora yapmış olmak

Makine Mühendisliği

2 2 2

Makine Mühendisi olmak ve Termodinamik
alanında doktora yapmış olmak veya Doçent Unvanı almış olmak.

2 2 2

Makine Mühendisi olmak ve Konstrüksiyon ve
İmalat veya Enerji alanında doktora yapmış olmak veya Doçent Unvanı almış olmak.

2 2 2

Makine Mühendisi olmak ve Makine Teorisi ve Dinamiği veya Makine Teorisi alanında doktora yapmış olmak veya Doçent Unvanı almış
olmak.

2 2 2

Makine Mühendisi olmak ve Mekanik alanında
doktora yapmış olmak veya Doçent Unvanı almış olmak.

Harita Mühendisliği 2 2 2

Harita Mühendisliği alanında doktora yapmış
olmak.

Mimarlık 1 1 2

Yapı Bilgisi, Restorasyon ve Mimarlık Tarihi
alanlarından birinde Doktora yapmış olmak

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Uluslararası İlişkiler 2 2 2

Siyaset Bilimi, Türkiye ve Türk Dünyası, Uluslararası Politika, Uluslararası Hukuk, Uluslararası Örgütler veya Bölgesel Politikalar
alanlarından birinde doktora yapmış olmak

Maliye 2 2 2

Mali Hukuk, Mali İktisat veya Maliye alanında
doktora yapmış olmak

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2 2 2

Yerel Yönetim ve Kent Sosyolojisi, Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi alanlarından
birinde doktora yapmış olmak

İşletme 2 2 2

Yönetim ve Organizasyon, Muhasebe ve Finansman, Üretim Yönetimi, Pazarlama veya Ticaret Hukuku alanlarından birinde doktora
yapmış olmak

Başvuru Adresi: Avrasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, Adnan Kahveci Mah., Rize Cad. No: 226 Pelitli/TRABZON Tel: +90 462 334 64 44-45-47 rektorluk@avrasya.edu.tr

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR