ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

Atasehir Adıgüzel MYO Öğretim Görevlisi alım ilanı

ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK608401
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Tıbbı Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Eleman Sayısı
:
1
İlgili Yönetmelik
:
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
21.03.2019
Son başvuru Tarihi
:
05.04.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Atasehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne şahsen/posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir, internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Meslek Yüksekokul Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Meslek Yüksekokulumuz sorumlu değildir.)

Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.

Öğretim Görevlisi İçin Gerekli Belgeler:

1. Başvurdukları Programı belirten ıslak imzalı dilekçe (www.adiguzel.edu.tr adresinde mevcut).

2. Özgeçmiş (YÖK formatında).

3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

4. Bir Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş).

5. Onaylı Lisans, Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (Diplomanın aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti yâda e-devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi).

6. Lisans ve Yüksek lisans transkriptlerinin aslı yâda ıslak imzalı mühürlü sureti.

7. Geçerli ALES Belgesi.

8. ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumundan alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı.

9. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Terhis, tecil, muaf).

10. Adli Sicil Belgesi.

11. Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti.

Resmi Gazetede Yayan Tarihi: 21.03.2019
Son Başvuru Tarihi: 05.04.2019
Ön Değerlendirme Tarihi: 08.04.2019
Giriş Sınavı Tarihi: 11.04.2019
Sonuç Açıklama Tarihi: 15.04.2019

Sonuçlanır Açıklanacağı İnternet Adresi: www.adiguzel.edu.tr

Başvuru Adı esi: (Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu) Yenişehir Mahallesi Barajyolu Caddesi Çağlayan Sokak No: 18 Ataşehir/İstanbul

Açıklama: Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Meslek Yüksekokulumuz web adresinde (www.adiguzel.edu.tr) yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

BÖLÜM

PROGRAM

YDS/

DENGİ

UNVAN

KADRO

SAYISI

ÖZEL ŞARTLAR

Tıbbı

Hizmetler

ve

Teknikler

Optisyenlik

Yabancı Dil Şartı Aranmaz

Öğretim

Görevlisi

1

Fizik Öğretmenliği, Fizik Bölümü, Fizik Mühendisliği, Optik ve Akustik Mühendisliği Lisans Bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak ve alanı ile ilgili tezli yüksek lisans yapmış olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR