ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK668541
Şehir : Artvin
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İlgili Yönetmelik
:
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
19.07.2019
Son başvuru Tarihi
:
02.08.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünden


Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine; 10/07/2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu", 09/11/2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren
"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi" hükümleri uyarınca akademik personel alınacaktır.


GENEL ŞARTLAR:
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
4- Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
ÖZEL ŞARTLAR:
1- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır. Ancak Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
MUAFİYET:
1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:
1- Başvuru Formu (www.artvin.edu.tr adresi DUYURULAR bölümünde bulunan “Öğretim Elemanı İlanı” altındaki “Öğretim Elemanı Başvuru Formu”nun çıktısı alınarak (formda ilan numarası mutlaka belirtilerek) doldurulacaktır.
2- Özgeçmiş
3- Lisans Mezuniyet Belgesi ve Transkript (Fotokopisi)
4- Yüksek Lisans/Doktora Mezuniyet Belgesi ve Transkript (Fotokopisi)
5- Öğrenci Belgesi (Yüksek Lisans veya Doktora)
6- ALES Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)
7- Yabancı Dil Belgesi (İnternet Çıktısı)
8- Erkek Adaylar için Askerlik Durumlarını Gösteren Belge
9- Alanında İş Tecrübe Belgesi (SGK belgesi ile birlikte)
10- Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)
11- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
ÖNEMLİ NOTLAR:
1- Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Seyitler Yerleşkesi adresine ulaşması gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
2- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları http://www.artvin.edu.tr web adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvuracaklardır. Birden fazla başvuru yaptığı tespit edilen adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
5- Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.
6- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
7- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
8- Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.
9- Başvuru formunda ilan numarası kesinlikle belirtilecektir. Eksik veya hatalı bildirilen ilan numaralarından ilgili kişi sorumlu olup Üniversitemiz sorumlu değildir.

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ İLANA ÇIKILAN KADROLAR
İLAN NO BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI
/ PROGRAMI
UNVANI DERECE ADEDİ ALES PUAN TÜRÜ ALES PUANI YDS VEYA
EŞ DEĞERİ
ÖZEL ŞARTLAR
2019006 Sanat ve Tasarım
Fakültesi
Mimarlık Yapı Bilgisi Öğr. Gör. (Ders Verecek) 6 1 Sayısal 70 50

Mimarlık Bölümü Lisans Mezunu Olup Yapı Bilgisi Alanında Tezli Yüksek
Lisans Yapmış Olmak.

2019007 Artvin Meslek Yüksekokulu Terapi ve Rehabilitasyon Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Öğr. Gör. (Ders Verecek) 6 1 Sayısal 70 -

Hemşirelik veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans Mezunu Olup Tezli Yüksek Lisans
Yapmış Olmak.

2019008 Artvin Meslek Yüksekokulu Terapi ve Rehabilitasyon Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Öğr. Gör. (Ders Verecek) 6 1 Sayısal Sözel 70 -

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik veya Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Lisans Mezunu Olup Tezli Yüksek Lisans Yapmış
Olmak.

2019009 Artvin Meslek
Yüksekokulu
Hukuk Adalet Öğr. Gör.
(Ders Verecek)
6 1 Eşit
Ağırlık
70 -

Hukuk Fakültesi Lisans Mezunu Olup Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak.

2019010 Artvin Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Öğr. Gör. (Ders Verecek) 6 1 Sözel 70 -

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık veya Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Mezunu Olup Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak veya İşletme Yönetimi Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla Lisans Mezuniyeti Sonrası Alanında 2 Yıl
Tecrübeli Olmak.

2019011 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler İlk ve Acil Yardım Öğr. Gör. (Ders Verecek) 6 1 Sayısal 70 -

Hemşirelik veya Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Lisans Mezunu Olup Tezli Yüksek Lisans Yapmış ve Belgelendirmek Kaydıyla Lisans Mezuniyeti Sonrası Acil Servis veya 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde 2 yıl
Tecrübeli Olmak.

2019012 Şavşat Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım Hizmetleri Yaşlı Bakımı Öğr. Gör. (Ders Verecek) 6 1 Sayısal 70 -

Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olup Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak.

SINAV TAKVİMİ
İlan Başlama Tarihi 19.07.2019 Giriş Sınav Tarihi 21.08.2019
Son Başvuru Tarihi 02.08.2019
(Mesai Bitimine Kadar)
Nihai Değerlendirme Tarihi 27.08.2019
Ön Değerlendirme Tarihi 09.08.2019 Sonuçların İlan
Edileceği İnternet Adresi
www.artvin.edu.tr

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR