T.C. ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Antalya AKEV Üniversitesi 25 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor

T.C. ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK613484
Şehir : Antalya
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
25
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
02.04.2019
Son başvuru Tarihi
:
16.04.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğünden

Öğretim Üyesi dışındaki kadrolara personel alım ilanı;

Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri alınacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve
istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Öğretim Elemanı kadrosuna başvuracak adayların başvurularını; dilekçe ekinde nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim belgesi, Lisans not ortalamasını gösterir belge (Transkript), ALES ve Yabancı Dil belgelerinin fotokopileri ile birlikte ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile ilgili Fakülte / Yüksekokullara yapmaları gerekmektedir.

Konu hakkında gerekli bilgilere www.akev.edu.tr web adresinden ulaşılabilir

Akademik Birim Bölüm Kadro Sayısı Kadro Unvanı İlan Şartları ALES Yabancı Dil
Rektörlük İngilizce 1 Öğretim Görevlisi İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olmak. Alanında en az 5 yıl tecrübeli olmak. Yükseköğretim kurumlarında ders vermişolmak. Alanındaki puan türünden en az 70 puan almış olmak. Yabancı Dil Sınavından en az 80 puan almış olmak.
Rektörlük Tarih 1 Öğretim Görevlisi Lisans derecesiniTarihÖğretmenliği alanında almış olmak.Tezli yükseklisansderecesini Türkiye CumhuriyetiTarihi alanında yapmış olmak. Doktora eğitimine devam ediyor olmak. Alanındaki puan türünden en az 70 puan almış olmak. Yabancı Dil Sınavından en az 50 puan almış olmak.
Rektörlük Türk Dili ve Edebiyatı 1 Öğretim Görevlisi Lisans ve tezli yüksek lisans derecelerini Türk dili ve edebiyatıalanında almış olmak.Yükseköğretimkurumlarındaders vermetecrübesinesahip olmak. Alanındaki puan türünden en az 70 puan almış olmak. Yabancı Dil Sınavından en az 50 puan almış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 1 Araştırma Görevlisi İşletme alanında lisans, üretim yönetimi ve pazarlama alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. İşletme alanında doktora eğitimine devam ediyor olmak. Alanındaki puan türünden en az 70 puan almış olmak. Yabancı Dil Sınavından en az 50 puan almış olmak.
İnsani Bilimler Fakültesi Sosyoloji 1 Araştırma Görevlisi Sosyoloji alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Alanındaki puan türünden en az 70 puan almış olmak. Yabancı Dil Sınavından en az 50 puan almış olmak.
Sanat ve Tasarım Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 1 Araştırma Görevlisi Lisans ve tezli yüksek lisans derecelerini turizm işletmeciliği alanında almış olmak. Gastronomi ve mutfak sanatları alanında doktora eğitimine devam ediyor olmak. Alanındaki puan türünden en az 70 puan almış olmak. Yabancı Dil Sınavından en az 50 puan almış olmak.
İletişim Tasarımı 1 Araştırma Görevlisi Lisans derecesini iletişim tasarımı, genel iletişim tasarımı veya grafik tasarımı alanlarından birisinden tamamlamış olmak, alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Alanındaki puan türünden en az 70 puan almış olmak. Yabancı Dil Sınavından en az 50 puan almış olmak.
Radyo, Televizyon ve Sinema 1 Araştırma Görevlisi Lisans derecesini radyo, televizyon ve sinema alanında almış olmak. Aynı alanda tezli yüksek lisans eğitimine devam ediyor olmak. Alanındaki puan türünden en az 70 puan almış olmak. Yabancı Dil Sınavından en az 50 puan almış olmak.
Meslek Yüksekokulu Adalet 1 Öğretim Görevlisi Hukuk alanında lisans ve tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak. Alanındaki puan türünden en az 70 puan almış olmak. Muaf
Adalet 1 Öğretim Görevlisi Lisansderecesinihukukfakültesindenalmış olmak. İnsan hakları alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Alanındaki puan türünden en az 70 puan almış olmak. Muaf
Adalet 1 Öğretim Görevlisi Lisansderecesinihukukfakültesindenalmış olmak. Özel hukuk alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Alanındaki puan türünden en az 70 puan almış olmak. Muaf
Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 1 Öğretim Görevlisi Lisans ve tezli yüksek lisans derecesini işletme alanından almış olmak. Tezli yüksek lisansmezuniyeti sonrasında yükseköğretimkurumlarında belgelendirilebilir çalışma tecrübesine sahip olmak. Alanındaki puan türünden en az 70 puan almış olmak. Muaf
Bankacılık ve Sigortacılık 1 Öğretim Görevlisi Lisans ve tezli yüksek lisans derecesini iktisat alanından almış olmak. Tezli yüksek lisansmezuniyeti sonrasında yükseköğretimkurumlarında asgari bir eğitim- öğretim yılı çalışma tecrübesine sahip olmak. Alanındaki puan türünden en az 70 puan almış olmak. Muaf
Bankacılık ve Sigortacılık 1 Öğretim Görevlisi Lisans derecesini işletme, tezli yüksek lisans derecesini yönetim organizasyon alanından almış olmak. İşletme alanında doktora yapıyor olmak. Tezli yüksek lisansmezuniyeti sonrasında yükseköğretimkurumlarında asgari bir eğitim- öğretim yılı çalışma tecrübesine sahip olmak. Alanındaki puan türünden en az 70 puan almış olmak. Muaf
Grafik Tasarım 1 Öğretim Görevlisi Lisans derecesini grafik veyagrafiktasarımı alanında tamamlamış olmak, tezli yüksek lisans derecesinisanat ve tasarım, grafik veya resimana sanatdallarında tamamlamış olmak. Alanındaki puan türünden en az 70 puan almış olmak. Muaf
Grafik Tasarım 1 Öğretim Görevlisi Lisans derecesini grafik veya grafik tasarım alanından almış olmak. Resim alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Tezli yüksek lisans mezuniyeti sonrasında yükseköğretim kurumlarında asgari bir eğitim-öğretim yılıçalışma tecrübesine sahip olmak. Alanındaki puan türünden en az 70 puan almış olmak. Muaf
Grafik Tasarım 1 Öğretim Görevlisi Lisans derecesini grafik veyagrafiktasarım alanından almış olmak. Tezli yüksek lisans derecesinigrafikalanından almış olmak. Tezli yükseklisans mezuniyeti sonrasında yükseköğretim kurumlarında asgari bir eğitim-öğretim yılı çalışma tecrübesine sahip olmak. Alanındaki puan türünden en az 70 puan almış olmak. Muaf
Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi 1 Öğretim Görevlisi Lisans derecesiniinşaatmühendisliğive tezli yüksek lisans derecesini inşaat mühendisliği veya yapı malzemeleri alanında almış olmak. Alanındaki puan türünden en az 70 puan almış olmak. Muaf
İnşaat Teknolojisi 1 Öğretim Görevlisi Lisans derecesiniinşaatmühendisliği,tezli yüksek lisans derecesini yapı malzemeleri alanında almış olmak. Lisans mezuniyeti sonrasında belgelendirmek kaydıyla en az üç yıl mesleki tecrübeye sahip olmak. Yapı malzemeleri alanında doktora eğitimine devam ediyor olmak. Alanındaki puan türünden en az 70 puan almış olmak. Muaf
Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon 1 Öğretim Görevlisi Lisans derecesini mimarlık alanındaalmış olmak, tezli yükseklisansderecesini restorasyon alanında tamamlamış olmak. Alanındaki puan türünden en az 70 puan almış olmak. Muaf
Mimari Restorasyon 1 Öğretim Görevlisi Lisans derecesini mimarlık, tezliyüksek lisans derecesini restorasyonalanında almış olmak. Restorasyon alanında doktora eğitimine devamediyor olmak. Yükseköğretim kurumlarındaasgari bir eğitim- öğretim yılı çalışma tecrübesine sahip olmak. Alanındaki puan türünden en az 70 puan almış olmak. Muaf
Mimari Restorasyon 1 Öğretim Görevlisi Lisans derecesini arkeoloji, tezli yüksek lisans derecesini arkeoloji alanı duvar mimarisi üzerine almış olmak. Arkeoloji alanında doktora eğitimine devam ediyor olmak.Yükseköğretim kurumlarında asgaribir eğitim-öğretim yılı çalışma tecrübesine sahip olmak. Alanındaki puan türünden en az 70 puan almış olmak. Muaf
Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler 1 Öğretim Görevlisi Sosyoloji alanında tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak. Tezli yüksek lisans mezuniyeti sonrasında yükseköğretimkurumlarındabelgelendirilebilir çalışma tecrübesine sahip olmak. Alanındaki puan türünden en az 70 puan almış olmak. Muaf
Sosyal Hizmetler 1 Öğretim Görevlisi Lisans derecesini okul öncesi öğretmenliği ve tezli yüksek lisans derecesini okul öncesi eğitimi, sosyoloji veya sosyal hizmet alanında almış olmak. Doktora eğitimine devam ediyor olmak. Alanındaki puan türünden en az 70 puan almış olmak. Muaf
Sosyal Hizmetler 1 Öğretim Görevlisi Lisans derecesini psikoloji, tezli yüksek lisans derecesini sosyal hizmet alanında koruyucu aile üzerine almış olmak. Sosyal hizmet alanında doktora eğitimine devam ediyor olmak. Alanındaki puan türünden en az 70 puan almış olmak. Muaf

*ALES: Doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES’ten muaf olup, muafiyetten yararlanmayı talep edenlerin bu durumlarını dilekçe ile belgelendirmeleri gerekmektedir.

*YABANCI DİL SINAV PUANI: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YÖKDİL-YDS-KPDS-ÜDS) veya ÖSYM’ce eşdeğerliliği kabul edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavından (TOEFL-FCE-CPE-CAE) puan muadili bir puan almış olmak.

Duyuru Başlama Tarihi Son Başvuru Tarihi Ön değerlendirme Sonuç Tarihi Yazılı Sınav Giriş Tarihi Sınav Giriş Yeri/Saati

Sonuç Açıklama “Nihai Değerlendirme” Tarihi

İlanın Resmî Gazete Yayımlandığı Tarih (02 Nisan 2019) İlanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimi. (16 Nisan 2019) 18 Nisan 2019 22 Nisan 2019 Yer: İlgili Fakülte/Meslek Yüksekokulu Sekreterliği Saat: 14.00 24 Nisan 2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR