ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 6 Öğretim Üyesi Alıyor

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK546052
Şehir : Ankara
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
02.11.2018

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği 4., 14. ve 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden

  1. Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. ve 24. maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanı sıra 19.07.2017 tarihli Üniversite Senato kararı ve 03.08.2017 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulu’nda kabul edilen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ve 22.05.2018 tarihli Üniversitemiz Senato kararı ve 31.05.2018 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulu’nda kabul edilen ek koşullarını sağlamak şartıyla öğretim üyesi alınacaktır.

  2. Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilinı dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, yabancı dil başarı belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi Personel Dairesi Başkanlığına;

  3. Dr. öğretim Üyesi kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını belirten başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafım, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu da ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına başvuru yapmaları gerekmektedir.

  4. Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

  5. Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar.

  6. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrıtsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

  1. İlanımız sonucunda atanmaya hak kazanan adayların “Eğiticilerin Eğitimi” ile ilgili belgeye sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu belgesi olmayanların eğitime katılıp belge alıncaya kadar atamaları yapılmayacaktır.

  2. Başvuru adresi: (Doçent kadrosu için)

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

Esenboğa Merkez Külliyesi C Blok 1. kat Dumlupınar Mah. Çubuk-ANKARA

(*) Tıp Fakültesi için ilan edilen kadrolara Tıp doktoru dışında müracaat kabul edilmeyecektir.

(**) Yukarıdaki açıklamaların 1.maddesinde belirtilen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin II. maddesinin 1. bendindeki “ Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından verilen Doçentlik unvanım almış olmak” şartı adayların bu unvana başvurduğu ve doçentlik unvanı aldığı dönemdeki Doçentlik Sınav Yönetmeliği hükümlerini

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI UNVANI DER. ADET AÇIKLAMA
ŞEREFLİKOÇHİSAR BERAT CÖMERTOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON YEREL YÖNETİMLER PRG. DR.ÖGR.ÜYESİ 1 1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri dalında doktora yapmış olup, uzun süreli işsizlik yoksulluğun temel belirleyicileri ve çalışma yaşamma ilişkin tercihler konusunda çalışmalan olmak.
tNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TARİH OSMANLI MÜESSESELERİ VE MEDENİYET TARİHİ DR.ÖĞR.ÜYESt 1 1 Hindistan, İran, Rusya ve Fransa Bağlamında Osmanlı-îngiliz ilişkileri alanında çalışmaları olmak.
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DOÇENT 1 1 Çocuk Metabolizma Hastalıkları uzmanı olmak, Glikojen depo hastalıklarında sürekli glukoz monitorizasyonu konusunda deneyimi ve çalışması olmak.
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM DRÖĞR.ÜYESİ 1 1 Jinekolojik onkoloji konusunda uluslararası deneyimli olmak ve jinekolojik kanserlerin laparoskopik evrelenmesinde kullanılan enerji yöntemlerinin etkileri ile ilgili çalışmaları olmak.
MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK YAPI BİLİMLERİ DR.ÖĞR.ÜYESt 1 1 Lisans ve doktora derecelerini Mimarlık alanında almış olmak. Yaşam döngüsü maliyeti, maliyet etkin eneıji verimli tasarım ve kentsel foım konulan üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İSLETME FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK DR.ÖGR.ÜYESI 3 1 Inovasyon, fuar pazarlaması Uluslararasılaşma konularında çalışmalan olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR