ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alıyor

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK633605
Şehir : Ankara
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
3
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
17.05.2019
Son başvuru Tarihi
:
31.05.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgi maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca aşağıdaki başvuru takvimine göre Öğretim Elemanı alınacaktır

1 Başvuru Başlangıç Tarihi 17.05.2019 4 Giriş Sınavı Tarihi 18.06.2019
2 Son başvuru Tarihi 31.05.2019 5 Nihai Değ. Tarihi 21.06.2019
3 Ön değ. Açıklama Tarihi 13.06.2019

A) Başvuruda İstenen Belgeler

1. Başvuru Formu
2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3. Özgeçmiş,
4. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
5. Mezuniyet Belgeleri
6. Öğrenci Belgesi (Arş. Gör. kadrosu başvuruları için Y. lisans veya Doktora öğrenci belgesi)
7. Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)
8. ALES Belgesi (Sorgulama kodu okunabilir olmalı.)
9. 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
10. YDS veya Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Tarafından Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi
11. Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuranlardan alınacak) (onaylı belge)
12. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)
13. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E - Devlet üzerinden alınan belge)

B) İstenen Belgelere İlişkin Açıklamalar:

(1) Askerlik belgesi, diplomalar ve öğrenci belgeleri başvuru sırasında “E-Devlet” çıktısı kabul edilmektedir.
(2) Atanmaya hak kazanıldığında, adaylar diplomaların aslını veya noter onaylı suretini ibraz etmeleri gerekmektedir.
(3) Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğini gösteren belge ibraz etmeleri gerekmektedir.
(4) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuran adaylardan tecrübe belgesi istenmez
(5) Kamu Kurumunda çalışan veya çalışmış olanlar yapılan görevler için https://www.turkiye.gov.tr/üzerinden alınan “HİTAP Hizmet Dökümü” almaları gerekmektedir.

C) Muafiyet

(1) Doktora Veya Tıpta, Diş Hekimliğinde, Eczacılıkta Ve Veteriner Hekimlikte Uzmanlık Ya Da Sanatta Yeterlik Eğitimini Tamamlamış Olanlarda, Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu Tarafından Belirlenen Uzmanlık Alanlarına Atanacak Olanlarda, Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Kadrolarında Çalışmış veya Çalışmakta Olanlarda Merkezi Sınav Şartı Aranmaz. Başvurularda ALES puanı 70 kabul edilir.
(2) Meslek Yüksekokullarının, Bu Yönetmeliğin 6. Maddesinin Dördüncü Fıkrası Kapsamındaki Öğretim Görevlisi Kadroları Haricindeki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Başvurularda Yabancı Dil Şartı Aranmaz.

D) Başvuruya İlişkin Uyarılar

1 - Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
2- Son başvuru tarihi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gündür.
3 - Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının aşağıda belirtilen adresine şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
4 - Müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.
5 - İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
6 - Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun 100’lük sisteme göre puanı gerekmektedir. Mezuniyeti notu 4’lük ve 5’lik not sistemine göre olanların 100’lük not sistemine eşdeğerliği hesaplanırken “Yükseköğretim Kurumu Not Dönüşüm Tablosu” kullanılır.
7 - İlgili Yönetmelik uyarınca araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olması gerekir.
8 - Araştırma Görevlileri ilanlarında atamalar 2547 Sayılı Kanunun 50-d maddesine göre yapılacaktır.
9- Azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerin Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınamamaktadır.
10- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları ilanda belirtilen tarihlerde Üniversitemizin aşağıda belirtilen internet sitesinde ilan edilir.

Başvuru Yapılacak Birim Başvuru Adresi

Sonuçların Yayınlanacağı Adres

Personel Daire Başkanlığı Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü Turan Güneş Bulvarı Yukarı Dikmen Mahallesi, 648. Cadde, No: 4 06550 Oran Çankaya/Ankara

https://www.mgu.edu.tr/tr

E) Başvuru Yapılacak Kadrolar

Birimi Bölümü Anabilim Dalı Unvanı Kadro Der. Kadro Adedi İlan Özel Şartları AsgariALES
Puanı
AsgariYDS
Puanı
Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Müzik Teknolojisi Çalgı Teknolojisi Öğretim Görevlisi 5 1 Türk Müziği alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla Lisans sonrası yükseköğretim kurumlarında
Tambur alanında ders vermiş olmak.
70 50
Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Müzik Teorisi Müzik Teorisi Öğretim Görevlisi 5 1 Gitar alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla Lisans sonrası yükseköğretim kurumlarında gitar
alanında ders vermiş olmak.
70 50
Müzik Bilimleri ve Teknolojileri
Fakültesi
Müzik Teorisi Müzik Teorisi Araştırma Görevlisi 6 1 Müzik Bilimleri, Müzik Teorisi veya Kompozisyon alanlarının birinden Yüksek
Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
70 50

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR