ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 5 Öğretim Üyesi alıyor

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK630691
Şehir : Ankara
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
5
İlgili Yönetmelik
:
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
13.05.2019
Başvuru Süresi
:
ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:


ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR
1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.

2. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. ve 24/e. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

**DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;
1) Başvuru Dosyası:
- Başvuru dilekçesi
- Özgeçmiş,
- Yayın Listesi,
- (2) iki adet fotoğraf,
- Nüfus cüzdanı sureti,
- Doçentlik belgesi,
- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Yayın Dosyası:
- Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren 4 (dört) adet dosyayı Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Tercihen CD veya taşınabilir bellek ile de başvuru yapılabilir.)

***DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;
1) Başvuru Dosyası;
- Başvuru dilekçesi,
- Özgeçmiş,
- Yayın Listesi,
- (2) iki adet fotoğraf,
- Nüfus cüzdanı sureti,
- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Sanatta Yeterlilik belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşk.’ca verilen denklik belgesi) (Onaylı),
- Yabancı Dil Belgesi
- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,
2) Yayın Dosyası
- Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren 4 (dört) adet dosyayı Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Tercihen CD veya taşınabilir bellek ile de başvuru yapılabilir.)

Birim Bölüm Anabilim Dalı Unvan Der. Adet Açıklama
İcra Sanatları Fakültesi Çalgı Eğitimi Bölümü Çalgı Eğitimi Anasanat Dalı Doçent 1 1

Yurt dışında ve Yurt İçinde Flüt Literatürüne eserler kazandırmış olmak. İleri flüt çalım teknikleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İcra Sanatları Fakültesi Çalgı Eğitimi Bölümü Çalgı Eğitimi Anasanat Dalı Dr. Öğr. Üyesi 2 1

Ud icrası alanında deneyimi olmak. Eski Musiki yazmaları ve Türk Musikisi Nazariyatı alanında çalışmaları olmak.

İcra Sanatları Fakültesi Çalgı Eğitimi Bölümü Çalgı Eğitimi Anasanat Dalı Dr. Öğr. Üyesi 2 1

Mızrapsız saz çalma teknikleri ve notasyonu üzerine çalışmaları olmak.

Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 1 1

Müzik Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinde Çalgıya yönelik benlik algısı üzerine çalışmaları olmak.

Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 1 1

Eğitim Programları ve Öğretim alanında doktora yapmış olmak ve Dijital Öyküleme ve Teknoloji Destekli öğretime yönelik Direnç davranışı alanında çalışmaları olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR