ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Altınbaş Üniversitesine 75 Öğretim Üyesi alınacak

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK656284
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
75
İlgili Yönetmelik
:
•2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu •Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği.
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
12.07.2019
Başvuru Süresi
:
İlanın RG yayım tarihinden itibaren 15 gündür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Düzeltme ilanı yayınlanmıştır

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre üniversitemizin akademik birimlerine
öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru Koşulları:

• Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koşulları ve kadrolarının karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekir.

Bütün Kadrolar için Gerekli Başvuru Belgeleri:

• Başvuru dilekçesi;

• YÖK formatında detaylı özgeçmiş ve yayın listesi; (Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümündeki YÖK Formatındaki özgeçmiş ve başvuru formunun doldurulması gerekmektedir.)

• Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümünde yer alan Altınbaş Üniversitesi Akademik Bilgi Forumunun doldurulması zorunludur.

• Lisans / Yüksek Lisans / Doktora diplomalarının/Doçentlik belgesinin noter tasdikli örneği ya da -e devletten alınan diploma belgesi örneği;

• Yurt dışından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesinin aslı ya da noter tasdikli örneği;

• YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli örneği;

• Nüfus cüzdanı fotokopisi;

• 2 adet vesikalık fotoğraf;

• SGK Hizmet Dökümü ve en son çalışılan kurumdan çalışma belgesi;

• Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştıkları kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.

Profesör kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 5 adet CD,

Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD ve

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD’yi ekleyerek,

aşağıdaki adrese şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Profesör kadrolarına başvuranların yayın dosyalarındaki eserlerden biri “başlıca araştırma eseri” olarak belirtilmelidir.

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular, Altınbaş Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na (Mahmutbey Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

Sıra No

Fakülte/Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm/Program/Anabilim Dalı

Unvan

Kadro Sayısı

Özel Şart

1

Diş Hekimliği Fakültesi

a) Ağız Diş Çene Cerrahisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

Ağız Diş Çene Cerrahisi Anabilim dalında doktora ya da uzmanlık yapmış olmak. Yükseköğretim kuramlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

b) Endodonti

Doktor Öğretim Üyesi

1

Endodonti Anabilim dalında doktora ya da uzmanlık yapmış olmak. Yükseköğretim kuramlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

c) Ortodonti

Doktor Öğretim Üyesi

1

Ortodonti Anabilim dalında doktora ya da uzmanlık yapmış olmak. Yükseköğretim kuramlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

d) Restoratif Diş Tedavisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

Restoratif Diş Tedavisi Anabilim dalında doktora ya da uzmanlık yapmış olmak.

2

Eczacılık Fakültesi

a) Farmasötik Toksikoloji

Doçent

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Farmasötik Toksikoloji alanında doktora yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

3

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

a) Grafik Tasarım

Doktor Öğretim Üyesi

1

“Güzel Sanatlar” ve “Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülteleri”nin Grafik Tasarım bölümlerinden lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlilik programlarından mezun olmak.

b) İç Mimarlık ve Çevre T asarımı

Doktor Öğretim Üyesi

1

İç Mimarlık veya Mimarlık bölümlerinden mezun olmak ve İç Mimarlık veya Mimarlık alanında doktora yapmış olmak.

c) Resim

Profesör

1

Lisans, Yüksek Lisans, Sanatta Yeterlik ve Doktorada Resim alanında mezun olmak.

d) T akı T asarımı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Lisansta Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olmak, Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlikte Heykel alanında mezun olmak. Takı Tasarımında uzmanlaşmış olmak.

4

Hukuk Fakültesi

a) Hukuk Tarihi

Doktor Öğretim Üyesi

1

Hukuk Tarihi alanında doktora veya bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

b) Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Doktor Öğretim Üyesi

1

Medeni Usul Hukuku ve İcra İflas Hukuku alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

5

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

a) Sosyal Bilimler

Doktor Öğretim Üyesi

1

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanında doktora yapmış olmak, Cumhuriyet Tarihi döneminde Askeri Sağlık Hizmetleri ile ilgili çalışmaları olmak.

6

İşletme Fakültesi

a) Uluslararası Lojistik Yönetimi

Doktor Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Endüstri Mühendisliği veya Yöneylem Araştırması alanlarında tamamlamış ve lojistik alanında akademik çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim kuramlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

b) Uluslararası Ticaret Yönetimi

Doktor Öğretim Üyesi

1

Yüksek Lisans ve doktorasını İşletme alanında tamamlamış olmak, iş etiği ve tüketici etiği üzerine çalışmaları olmak. Yükseköğretim kuramlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

7

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

a) Bilgisayar Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

4

Bilgisayar, Yazılım, Elektrik - Elektronik, Elektrik, Elektronik, Elektronik Haberleşme Mühendisliği dallarının birinden mezun olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak. Bilgisayar Mühendisi olan adaylar öncelikli olarak değerlendirilecektir. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

b) Elektrik Elektronik Mühendisliği

Profesör

1

Elektrik-Elektronik, Elektrik, Elektronik Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Kontrol Teorisi ve Uygulamaları, Akıllı Elektrik Şebekeleri, Robotik alanlarında çalışma yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

c) Elektrik Elektronik Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

4

Elektrik, Elektronik, Elektrik - Elektronik, Elektrik, Elektronik Bilgisayar Haberleşme, Kontrol Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak. Yükseköğretim kuramlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

d) Endüstri Mühendisliği

Doçent

1

Endüstri Mühendisliği mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak. Yükseköğretim kuramlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

e) Endüstri Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

2

Endüstri Mühendisliği mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak. Yükseköğretim kuramlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

f) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Doktor Öğretim Üyesi

3

İç Mimarlık, Mimarlık bölümlerinden mezun olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

g) İnşaat Mühendisliği

Doçent

1

İnşaat Mühendisliği mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

h) İnşaat Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

4

İnşaat Mühendisliği mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

i) İnşaat Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

2

İnşaat Mühendisliği mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak. Yükseköğretim kuramlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

j) Makine Mühendisliği

Doçent

2

Makine Mühendisliği mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak. Yükseköğretim kuramlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

k) Makine Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

Makine Mühendisliği Lisans, Yüksek Lisans ve doktora eğitimini tamamlamış olmak. Yükseköğretim kuramlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

l) Mimarlık

Doçent

1

Mimarlık, İç Mimarlık bölümlerinden mezun olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

m) Mimarlık

Doktor Öğretim Üyesi

1

Mimarlık, İç Mimarlık bölümlerinden mezun olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak. Yükseköğretim kuramlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

n) Mimarlık

Doktor Öğretim Üyesi

4

Mimarlık, İç Mimarlık bölümlerinden mezun olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

o) Temel Bilimleri

Doktor Öğretim Üyesi

1

Matematik, Matematik Mühendisliği, Matematik Öğretmenliği bölümlerinden birinden mezun olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak. Yükseköğretim kuramlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

p) Yazılım Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

2

Bilgisayar, Yazılım, Elektrik Elektronik, Elektronik Haberleşme Mühendisliği dallarının birinden mezun olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak. Bilgisayar ya da Yazılım Mühendisliği mezunu olmak tercih sebebidir.

8

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

a) Optisyenlik

Doktor Öğretim Üyesi

1

Fizik alanında doktora yapmış olmak ve optisyenlik alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Göz Hastalıkları alanında uzmanlığını almış olmak.

9

Tıp Fakültesi

a) Anatomi

Profesör

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Anatomi alanında uzmanlığı ya da doktorası olmak.

b) Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı olmak.

c) Çocuk Cerrahisi

Profesör

1

Çocuk Cerrahisi uzmanı olmak.

d) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak. Yükseköğretim kuramlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

e) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

1

Çocuk Hematoloji Onkoloji uzmanı olmak.

f) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma uzmanı olmak.

g) Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı uzmanı olmak.

h) Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Doçent

1

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı olmak.

i) Genel Cerrahi

Profesör

1

Genel Cerrahi uzmanı olmak.

j) Göz Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

1

Göz Hastalıkları uzmanı olmak.

k) İç Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

1

İç Hastalıkları uzmanı olmak.

l) Kalp ve Damar Cerrahisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı olmak.

m) Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

1

Kulak Burun Boğaz hastalıkları uzmanı olmak. Yükseköğretim kuramlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

n) Nöroloji

Doçent

1

Nöroloji uzmanı olmak.

o) Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

2

Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olmak

p) Radyoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

Radyoloji uzmanı olmak.

r) Tıbbi Biyokimya

Profesör

1

Tıbbi Biyokimya doktorası olmak veya Tıbbi Biyokimya uzmanı olmak, Tıp eğitimi konusunda deneyimli olmak.

s) Tıp Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Tıp Eğitimi konusunda uzmanlık ya da doktorası olmak.

Profesör

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Tıp Eğitimi konusunda uzmanlık ya da doktorası olmak.

10

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

a) Yönetim Bilişim Sistemleri

Doktor Öğretim Üyesi

1

Lisans veya Yüksek Lisans ya da Doktora derecelerinden birinde üniversitelerin Yönetim Bilişim Sistemleri, Ekonometri, İstatistik, İktisat, İşletme, Matematik ya da Elektrik Elektronik, Matematik, Endüstri, Bilgisayar Mühendisliği alanlarından birinde tamamlamış olmak. .Net, Python, Jawa platformlarından birini kullanmış veya Muhasebe Finans alanında yetkin olan adaylar öncelikli olarak değerlendirilecektir. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

1

Lisans veya Yüksek Lisans ya da Doktora derecelerinden birinde üniversitelerin Yazılım, Bilgisayar, Elektrik Elektorik, Endüstri Mühendisliği, İşletme, Yönetim, Ekonomi yada Bilgisayar Bilimleri alanlarından birinde tamamlamış olmak. .Net, Python, Jawa platformlarından en az ikisinde uygulama geliştirme deneyimine sahip olan adaylar öncelikli olarak değerlendirilecektir. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

b) Gastronomi

Doktor Öğretim Üyesi

2

Gastronomi ya da Turizm İşletmeciliği alanlarında doktora yapmış olmak. Tercihen gastronomi veya yiyecek içecek işletmeciliği alanında çalışmaları veya deneyimi olmak.

c) Sağlık Yönetimi

Profesör

1

Doktorasını Finansman, Doçentliği Yönetim Organizasyon alanında almış ve Sağlık Yönetimi bölümünde ders vermiş olmak. Verimlilik projeleri yapmış ve idari deneyimi olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR