ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ

Altınbaş Üniversitesi 36 Öğretim Üyesi Alacak

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK561610
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
36
İlgili Yönetmelik
:
2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
01.12.2018
Başvuru Süresi
:
İlanın Resmi Gazete'de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği 4., 14. ve 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre üniversitemizin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru Koşulları:

• Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koşulları ve kadrolarının karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekir. Bütün Kadrolar için Gerekli Başvuru Belgeleri:

• Başvuru dilekçesi;

• YÖK formatında detaylı özgeçmiş ve yayın listesi; (Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümündeki YÖK Formatındaki özgeçmiş ve başvuru formunun doldurulması gerekmektedir.)

• Lisans/Yüksek Lisans/Doktora diplomalarının/Doçentlik belgesinin noter tasdikli örneği;

• Yurt dışından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesinin aslı ya da noter tasdikli örneği;

• YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli örneği;

• Nüfus cüzdanı fotokopisi;

• 2 adet vesikalık fotoğraf;

• SGK Hizmet Dökümü ve en son çalışılan kurumdan çalışma belgesi;

• Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştıkları kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.

Profesör kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 5 adet CD, Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD’yi ekleyerek, aşağıdaki adrese şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Profesör kadrolarına başvuranların yayın dosyalarındaki eserlerden biri “başlıca araştırma eseri” olarak belirtilmelidir.

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete'de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular, Altınbaş Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na (Mahmutbey Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

Sıra
No
Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Bölüm/Program/Anabilim Dalı Unvan Kadro
Sayısı
Özel Şart

1

Diş Hekimliği Fakültesi

a) Ağız ve Diş Çene Cerrahisi Doçent 1 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında uzmanlığını almış olmak veya doktorasını tamamlamış olmak.
b) Restoratif Diş Tedavisi Doçent 1 Restoratif Diş Tedavisi alanında doktora yapmış olmak ya da uzmanlığını almış olmak ve uzmanlığı ile ilgili
çalışmalar yapmış olmak.

2

Eczacılık Fakültesi

a) Eczacılık Temel Bilimleri Doktor Öğretim Üyesi 1 Kimya alanında doktora yapmış olmak, Polimer Kimyası konusunda çalışmaları olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin
yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.
b) Farmakognozi Doktor Öğretim Üyesi 1 Fitoterapi, Aromaterapi ve ayurvedik sistemi ile ilgili çalışmalar yapmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

3

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

a) Grafik Tasarım Doktor Öğretim Üyesi 1 Alanında sanatta yeterlilik veya doktora yapmış olmak.
b) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Doktor Öğretim Üyesi 1 İç Mimarlık lisans mezunu olmak. İç mimarlık ya da mimarlık alanından doktor unvanına sahip olmak.
c) Sinema Televizyon Doktor Öğretim
Üyesi
1 Sinema Televizyon alanında doktora yapmış olmak.

4

Hukuk Fakültesi

a) Ceza ve Ceza Muhakemesi
Hukuku
Doktor Öğretim
Üyesi
1 Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında doktora
yapmış olmak.
b) Medeni Usul Hukuku ve
İcra-İflas Hukuku
Doktor Öğretim
Üyesi
1 Medeni Usul Hukuku, İcra-İflas Hukuku alanında
doktora yapmış olmak.
c) Ticaret Hukuku Profesör 1 Taşıma ve Sigorta Hukuku alanında bilimsel çalışmalar
yapmış olmak.

5

İşletme Fakültesi

a) İşletme

Doçent 1 Doktorasını pazarlama alanında yapmış olmak. Nöro pazarlama, marka yönetimi ve tüketici deneyimi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve
yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.
Doktor Öğretim Üyesi 1 Doktorasını İşletme yönetimi alanında yapmış olmak. Örgütsel bağlılık ve yenilikçilik alanlarında çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen
yeterliliğe sahip olmak.
Doktor Öğretim Üyesi 1 Para ve sermaye piyasaları alanlarında çalışmalar yapıyor olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen
yeterliliğe sahip olmak.
Doktor Öğretim Üyesi 1 Finansal muhasebe, denetim, iç kontrol alanlarında çalışmalar yapmak ve ders vermek. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin
yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

6

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

a) Bilgisayar Mühendisliği Doçent/ Doktor Öğretim
Üyesi
1 Elektrik/Elektronik/Yazılım/Bilgisayar/Endüstri Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara
ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.
b) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Doktor Öğretim Üyesi 1 Mimarlık/İç Mimarlık konusunda doktora yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara
ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.
c) İnşaat Mühendisliği Doçent 1 Lisans ve doktorasını İnşaat Mühendisliği alanında almış olmak. Kültürel miras yapıları ve yapı ile çevresel etkenlerin etkileşimi konusunda bilimsel yayınlarının bulunması. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen
yeterliliğe sahip olmak.
Doçent 1 Lisans ve doktorasını İnşaat Mühendisliği alanında almış olmak ve Ulaşım ve Trafik Mühendisliği konusunda çalışmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen
yeterliliğe sahip olmak.
d) Mimarlık Doktor Öğretim Üyesi 1 Mimarlık/İç Mimarlık konusunda doktora yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara
ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.
e) Yazılım Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi 1 Elektrik/Elektronik/Yazılım/Bilgisayar/Endüstri Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans mezunu
olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

7

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

a) Çocuk Diş Hekimliği Profesör 2 Çocuk Diş Hekimliğinde doktora yapmış olmak.
b) Göz Hastalıkları Profesör 1 Göz Hastalıkları Uzmanı olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin
yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.
c) Kardiyoloji Profesör 1 Kardiyoloji Uzmanı olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte
belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

8

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

a) Anestezi Doktor Öğretim Üyesi 1 Hemşirelik Fakültesi mezunu olmak.
b) Odyometri Doktor Öğretim Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Kulak Burun Boğaz hastalıkları uzmanı olmak, uzmanlık tezini işitme
cihazları ile ilgili yapmış olmak.

9

Tıp Fakültesi

a) Anatomi Doktor Öğretim Üyesi 1 Anatomi alanında çalışmalar yapmış olmak Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara
ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.
b) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk Endokrin ve Metabolizma konularında uzman olmak.
c) Dahiliye (İç Hastalıkları) Doçent 1 Nefroloji Uzmanı olmak.
d) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Profesör 1 Enfeksiyon hastalıkları konusunda uzman olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara
ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.
e) Fizyoloji Profesör 1 Fizyoloji Bilim Dalında Doçentliğini almış olmak.
f) Halk Sağlığı Doktor Öğretim Üyesi 1 Halk Sağlığı konusunda çalışmalar yapmış olmak.
g) Histoloji ve Embriyoloji Doktor Öğretim
Üyesi
1 Çocuk Endokrin ve Metabolizma konularında uzman
olmak.
h) Psikiyatri Profesör 1 Psikiyatri uzmanlığının olması.
ı) Tıbbi Mikrobiyoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 Tıbbi Mikrobiyoloji alanında çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara
ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.
10 Uygulamalı
Bilimler Fakültesi
a) Yönetim Bilişim Sistemleri Profesör 1 Doçentliğini Yöneylem Araştırması Bilim Dalından almış olmak. Veri tabanı yönetimi ve yazılım geliştirmede
uzmanlaşmış olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR