ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 5 Öğretim Üyesi alım ilanı

ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK576646
Şehir : Antalya / Alanya
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
5
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
09.01.2019
Son başvuru Tarihi
:
23.01.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltme Yönetmeliğine göre Öğretim Görevlisi ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan istenen evraklar:

1. Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinde Madde 6’da belirtilen Genel Şartları sağlamış olması,
2. Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi,
3. YÖK Formatlı Özgeçmiş,
4. 2 Adet Fotoğraf
5. Nüfus Cüzdan fotokopisi,
6. Noter onaylı Lisans Diploması,
7. Noter onaylı Tezli Yüksek Lisans Diploması
8. Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi,
9. Lisans Transkripti,
10. ALES Belgesi (ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi veya atama olur yazısı veya ALES'den en az 70 puan almış olmak.)
11. Eğitim dili İngilizce olan bölümler için, İngilizce dilinden en az 80 puan, Eğitim dili Türkçe olan bölüm için İngilizce dilinden en az 50 puan alındığını gösterir, YÖK Tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi,
12. Erkek adaylar için askerlik terhis, tecil veya muaf olduğuna dair belge.

Öğretim Görevlisi Başvuru Takvimi

İlk Başvuru Tarihi : 09.01.2019

Son Başvuru Tarihi : 23.01.2019

Ön Değerlendirme Tarihi : 24.01.2019

Giriş Sınav Tarihi : 25.01.2019

Sonuç Açıklama Tarihi : 28.01.2019

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylarda İstenen Evraklar:

1. Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi,
2. YÖK Formatında hazırlanacak özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayınları CD ortamında ve 3 takım dosya olarak teslim edilmesi,
3. Üniversitemiz https://www.ahep.edu.tr/tr/formlar sayfasında yayımlanan Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönergesi ekinde yer alan Değerlendirme Ölçütleri Formunun Aday Tarafından doldurulmuş ve imzalanmış hali,
4. İngilizce dilinden en az 80 puan alındığını gösterir, YÖK Tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi,
5. 2 adet fotoğraf,
6. Nüfus cüzdan fotokopisi,
7. Noter onaylı Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi,

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Adayların; son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesine şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Sonuçların açıklanacağı web adresi: www.ahep.edu.tr adresidir. Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin http://www.ahep.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Fakülte Bölüm Unvan Kadro Sayısı Özel Şart
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Dr. Öğr. Üyesi 1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden lisans mezunu olmak, İşletme veya Muhasebe veya Finans alanında doktora yapmış olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Dr. Öğr. Üyesi 1

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü veya Gıda Mühendisliği Bölümünden lisans mezunu olmak.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü veya Gıda Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.
Yöresel tahıl ürünler alanında çalışmalar yapmış olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğr. Gör. 1

İşletme Bölümünden lisans mezunu olmak. İşletme alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 3 yıl çalışmış olmak.

Mimarlık Mimarlık (Türkçe ) Öğr. Gör. 1

Mimarlık Bölümünden lisans mezunu olmak. Mimarlık Bölümü Resterasyon alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Mimarlık Mimarlık (İngilizce) Öğr. Gör. 1

Mimarlık Bölümünden lisans mezunu olmak.
Mimarlık alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR