ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Elemanı alıyor

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK633606
Şehir : Antalya
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
3
İlgili Yönetmelik
:
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
17.05.2019
Son başvuru Tarihi
:
31.05.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı akademik birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanı alınacaktır.

Başvuru yapacak adaylardan istenilen belgeler:
1- Dilekçe (https://pdb.alanya.edu.tr/formlar/formlar-4) adresinden temin edilebilir.
2- Özgeçmiş,
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, (onaylı)
4- Lisans/Lisansüstü (onaylı) Diploma fotokopileri,
5- Resmi Transkript Belgesi (onaylı) (Lisans Eğitimi ile ilgili)
6- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi,
7- ALES Belgesi,
8- Yabancı Dil Belgesi, (Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuran adaylar hariç)
9- Son altı ay içinde çekilmiş 2 Adet fotoğraf,
10- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)
12- Adli sicil kaydı olmadığına dair e-devlet üzerinden alınan belge.
13- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

Sınav Takvimi:
İlk Başvuru Tarihi : 17.05.2019
Son Başvuru Tarihi : 31.05.2019
Ön Değerlendirme Tarihi : 10.06.2019
Sınav Giriş Tarihi : 12.06.2019
Sonuç Açıklama Tarihi : 14.06.2019
Sonuçların ilan edileceği internet adresi : https://www.alanya.edu.tr/

Önemli Notlar:
• Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarım taşıyor olmaları gerekmektedir.
• Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
• Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
• Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.
• Her aday sadece bir (1) kadroya başvurabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
• İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
• İdarenin uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir.
• Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.
• Nihai Değerlendirme sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birime atamaya esas evrakları teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde yedek adayın atama işlemleri yapılacaktır.
DUYURULUR

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI ÜNVANI KADRO DERECESİ KADRO SAYISI BAŞVURU YERİ ÖZEL ŞARTLAR
ALTSO
Meslek Yüksekokulu
Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Sosyal Hizmetler Öğretim Görevlisi (Ders verecek) 6 1 ALTSO Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Sosyal hizmetler bölümü lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi Öğretim Görevlisi (Uygulamalı
Birim)
6 1 Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı

Protetik diş tedavisi alanında doktora yapmış olmak, CAD/CAM yöntemiyle üretilmiş protezler ile ilgili çalışması olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Diş Hastalıkları ve Tedavisi Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 6 1 Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı

Restoratif diş tedavisinde doktora veya uzmanlık yapmış olmak. Vital diş ağartma ve diş renklenmesi üzerine çalışmaları olmak.

.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR