AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Akdeniz Üniversitesi 12 Öğretim Üyesi alıyor

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK619288
Şehir : Antalya
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
12
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
13.04.2019
Son başvuru Tarihi
:
29.04.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

(PROFESÖR, DOÇENT, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ)

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat eden adayların Rektörlüğümüze, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat eden adayların ise ilanda
belirtilen ilgili birime istenilen belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kadrolara müracaat eden adayların, Akdeniz Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri kapsamında başvuru yapılacak kadro için belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Söz konusu Kriterlerde belirtilen şartları taşımayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Akdeniz Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerine http://personel.akdeniz.edu.tr/akademik-yukseltme-ve-atama-kriterleri/ adresinden ulaşılabilir.

Üniversitemizde görev yapan Akademik personelin başvuru işlemlerinde güncellenmiş AVES bilgilerinin bir çıktısının başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir.

Doktora unvanı Yurtdışından alınmış ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesine göre uygunluğu değerlendirilecektir.

BAŞVURU TARİHLERİ:
Başlangıç Tarihi : 13.04.2019
Bitiş Tarihi : 29.04.2019

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER (Eser Dosyaları Haricinde Hazırlanacaktır.)

1- PROFESÖR KADROSUNA BAŞVURACAK ADAYLAR İÇİN ;
- Başvuru dilekçesi (http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan başvuru formu),
- Özgeçmiş,
- (1) bir adet fotoğraf,
- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgelerinin onaylı sureti,
- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olanlar dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,
- Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosunun doldurularak başvuru dilekçesine ve her bir eser dosyasına ayrı ayrı eklenmesi,
- Adayların özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren 1 adet fiziki dosya ile birlikte PDF formatında hazırlanmış olan 6 (altı) adet CD veya Taşınabilir Bellek ile başvurmaları gerekmektedir.

2- DOÇENT KADROSUNA BAŞVURACAK ADAYLAR İÇİN ;
- Başvuru dilekçesi (http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan başvuru formu),
- Özgeçmiş,
- (1) bir adet fotoğraf,
- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgelerinin onaylı sureti,
- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olanlar dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,
- Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosunun doldurularak başvuru dilekçesine ve her bir eser dosyasına ayrı ayrı eklenmesi,
- Adayların özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren 1 adet fiziki dosya ile birlikte PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya Taşınabilir Bellek ile başvurmaları gerekmektedir.

3 - DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSUNA BAŞVURACAK ADAYLAR İÇİN ; (MÜRACAATLAR KADRONUN İLAN EDİLDİĞİ İLGİLİ BİRİME YAPILACAKTIR.)
- Başvuru dilekçesi (http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan başvuru formu),
- Özgeçmiş,
- (1) bir adet fotoğraf,
- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgelerinin onaylı sureti,
- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olanlar dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,
- Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosunun doldurularak başvuru dilekçesine ve her bir eser dosyasına ayrı ayrı eklenmesi,
- Adayların özgeçmiş, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren 1 adet fiziki dosya ile birlikte PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya Taşınabilir Bellek ile başvurmaları gerekmektedir.

S.N. BİRİM BÖLÜM ANABİLİM/ ANASANAT DALI
/PROGRAM
UNVAN DRC ADET NİTELİKLER
1 EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA TÜRKİYE COĞRAFYASI DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 5 1

Beşeri ve İktisadi Coğrafya alanında doktora yapmış olmak, Yenilik/İnovasyon ve Hizmet Coğrafyası ile ilgili bilimsel çalışma yapmış olmak.

2 EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH YENİ ÇAĞ TARİHİ DOÇENT 1 1

Osmanlı Ordu Sistemi üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

3 EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİM PROGRAMLARI
VE ÖĞRETİM
DOÇENT 1 1

Doçentliğini Kültür Sosyolojisi alanından almış olmak. Sosyal Değişim konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

4 EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM SINIF EĞİTİMİ DOÇENT 1 1

Doçentliğini Temel Eğitim (İlkokuma Yazma ve Türkçe Eğitimi) alanından almış olmak. Okul Olgunluğu ve İlkokuma Yazma Öğretimine yönelik bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

5 EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM SINIF EĞİTİMİ DOÇENT 1 1

Doçentliğini Alan Eğitimi (Sınıf Öğretmenliği Eğitimi) alanından almış olmak. Okuma Yazma ve İki Dilli Çocukların Eğitimine yönelik bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

6 İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER FAKÜLTESİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ
İLİŞKİLERİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 3 1

Sosyal Sermaye, Bölgesel Kalkınma, İstihdam ve Eğitim konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

7 İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME SAYISAL YÖNTEMLER DOÇENT 1 1

Dayanıklı İstatistiksel Yöntemler ve Kayıp Veri Analizi konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

8 İLAHİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ DİN EĞİTİMİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

9 İLAHİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ DİNLER TARİHİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 2 1

Yahudilikte Kutsal Kitap ve Vahiy Kavramları ile Dinî Çoğulculuk üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

10 KUMLUCA SAĞLIK
BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
HEMŞİRELİK ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
HEMŞİRELİĞİ
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.

11 TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ KARDİYOLOJİ PROFESÖR 1 1

Kardiyak Elektrofizyoloji Sertifikasyonuna sahip olmak.

12 TIP FAKÜLTESİ
(Kadro İptal İlanı Yayımlanmıştır)
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yeterlik Kurulu tarafından verilen yeterlik sertifikası olmak. Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları alanında Sağlık Bakanlığı sertifikalı eğitim almış olmak. Karpal Tünel, Lenfödem, Diz Osteoartriti üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR