İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Akademik kadrolara öğretim üyesi alınacaktır

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK514998
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Aranılan Nitelik ve Unvan
:
Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi
İlgili Yönetmelik
:
2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri”
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
09.08.2018
Başvuru Süresi
:
İlanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına eleman alınacaktır.

Profesörlük Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini PDF formatında (imzalı), Doçentlik Belgelerini, Yayın Listelerini, Bilimsel Yayınlarını (Başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler) kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dökümanı, eğitim öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin:

1- Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini,

2- Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 1 Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için olacak),

3- 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı),

4- Adli Sicil Kaydı,

5- Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),

6- 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş),

7- Kimlik Fotokopisi

8- Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri eserden ayrıca yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerini, Yayın Listelerini ile Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin:

1- Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 1 Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için olacak),

2- 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı),

3- Adli Sicil Kaydı,

4- Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),

5- 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

6- Kimlik Fotokopisi ayrıca yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Kadroya Başvuru Dilekçelerini, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı), Adli Sicil Kaydı, Doktora Belgesini, Yayın Listelerini, Bilimsel Çalışma ve yayınları kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

NOTLAR:

1- İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

2- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

3- Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.

4- İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

5- Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birimlere yapılacaktır.

6- İlanın Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

7- Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

8- Kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının internet sitesinde yer alan İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tablolarını eklemeleri gerekmektedir.

9- 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca (2547 Sayılı Kanunun 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.) belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

10- Profesör ve/veya Doçent kadrolarına başvuran adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına girmemiş olanlar, başvuru işlemlerinden sonra Personel Daire Başkanlığı’nın sayfasında yer alan Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi’ni doldurarak Personel Daire Başkanlığı Doçentlik Birimine iletmeleri gerekmektedir.

11- İlanımıza http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

Duyurulur.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

ANABİLİM DALI

UNVANI

ADEDİ

AÇIKLAMA

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

Ağız Yüz Çene Cerrahisi

PROFESÖR

1

Nöroloji

PROFESÖR

1

Serebrovasküler-İnme alanında deneyimli ve Uluslararası klinik ve genetik çalışmalar yapmış olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

PROFESÖR

1

Çocuk Nefrolojisi Yandal uzmanlığını almış olmak.

Tıbbi Mikrobiyoloji

PROFESÖR

1

Antifungal duyarlılık ve MALDI-TOF MS konusunda deneyimli ve bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Beyin ve Sinir Cerrahisi

DOÇENT

1

Göğüs Cerrahisi

DOÇENT

1

Erişkin ve Pediatrik Hastalarda Minimal İnvazif Timus Cerrahisi alanında deneyimli olmak.

Histoloji ve Embriyoloji

DOÇENT

1

Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlığını veya Doktorasını tamamlamış olmak.

Biyoistatistik

DOÇENT

1

Çarpık sürekli dağılımların histogramla gösterimi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Çocuk Cerrahisi

DOÇENT

1

Minimal İnvazif Pediatrik Cerrahi ve Pediatrik Tümör Cerrahisi konularında deneyimli olmak.

Biofizik

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

Biyofizik alanında Doktora eğitimini tamamlamış olup, hematopoetik kök hücreler üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlığını almış olmak.

İç Hastalıkları

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

Nefroloji yan dal uzmanlığını almış olmak.

İç Hastalıkları

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları yan dal uzmanlığını almış olmak.

İç Hastalıkları

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları yan dal uzmanlığını almış olmak.

Nükleer Tıp

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

Radyoizotop ve radyofarmasötik üretimi ve geliştirmesi üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olup, bu alanda en az 5 yıl deneyimli olmak.

Radyoloji

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

Girişimsel ve diagnostik nöroradyoloji alanında deneyimli olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

Genel Kamu Hukuku

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Klasik Arkeoloji

DOÇENT

2

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı

DOÇENT

1

Hititoloji

DOÇENT

1

Bizans Sanatı

DOÇENT

1

FEN FAKÜLTESİ

Moleküler Biyoloji ve Genetik

PROFESÖR

1

Antibiyotiklerin elektrokimyasal immobilizasyonu alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Moleküler Biyoloji ve Genetik

DOÇENT

1

Gıda ve yemlerde GDO analizi ve bitkilerde selenyum metabolizması konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji

DOÇENT

1

Bakır ve Galvanizli çelik yüzeylerde mikrobiyolojik korozyon ve diş ünitelerinde mikrobiyal kontaminasyonkonularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Hidrobiyoloji

DOÇENT

1

Deniz fitoplanktonu ve dinofilagellat dinlenme kistleri ile kültürleri üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Botanik

DOÇENT

1

Azolla, petrol hidrokarbonları, naftalen, fenantren, fitoremediasyon ve gravitropizma konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Botanik

DOÇENT

1

Lepidium L. ve Centaurea L. cinsleri ile Pteridaceae familyası ve ballı bitkiler üzerine sistematik taksonomikbilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Atom ve Molekül Fiziği

DOÇENT

1

Polipeptid yapıların modellenmesi ve peptid yüklü nanopartiküller üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSAT FAKÜLTESİ

İktisat Politikası

PROFESÖR

1

Para Talebi Alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Üretim Yönetimi

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

Üretim Yönetimi alanında Doktora eğitimini tamamlamış olup, Bilişim Teknolojileri ve Veri Madenciliği konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Farmasotik Teknoloji

DOÇENT

2

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Felsefe Tarihi

DOÇENT

1

SU BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Hastalıklar

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Mimarlık

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

Yapı Yönetimi konularında doktora eğitimini tamamlamış, bilimsel çalışmalar yapmış ve projelerde görev almış olmak.

DENİZ BİLİMLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ ENSTİTÜSÜ

Fiziksel Oşinografi ve Deniz Biyolojisi

DOÇENT

1

Kimyasal Oşinografi

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

Deniz Bilimleri ile Çevre Kirliliği konularında bilimsel çalışmalar yapmış ve deneyimli olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR