YALOVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Akademik kadrolara Öğretim Üyeleri alınacaktır

YALOVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK524375
Şehir : Yalova
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
•Mühendislik Fakültesi •İslami İlimler Fakültesi
Eleman Sayısı
:
19
İlgili Yönetmelik
:
•2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu •Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği.
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
13.09.2018
Başvuru Süresi
:
İlanın yayım tarihinden itibaren 15 gündür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen şartlar ile başlıca araştırma eserlerini belirttikleri başvuru formlarına onaylı lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerini, varsa yabancı dil belgelerini, nüfus cüzdan suretlerini, özgeçmişlerini, yayın listelerini, tebliğlerini, bilimsel çalışmalarını, bilimsel çalışmalarına yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve 1 adet fotoğraflarını kapsayan altı nüsha dosyayı Personel Daire Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Kanun’un 7100 sayılı Kanunla değişik 24. maddesinde belirtilen şartlar ile Anabilim Dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri başvuru formuna özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, doçentlik belgelerini, yabancı dil sınavı başarı belgesi, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan dört nüsha dosyayı Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Kanun'un 7100 sayılı Kanunla değişik 23. maddesinde belirtilen şartlar ile Anabilim Dalı ve araştırma eserlerini belirttikleri başvuru formuna yüksek lisans/sanatta yeterlilik, doktora ve varsa Yabancı Dil belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı sureti ve 1 adet fotoğrafı kapsayan dört nüsha dosyayı kadro ilanının verildiği ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir.

Not:

1- Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.,

2- Müracaat süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

3- Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5- Adaylar, müracaatla ilgili her türlü bilgiyi Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'ndan sağlayabilirler.

6- Kadrolara müracaat eden adayların Yalova Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde” belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Adaylar söz konusu kriterler ekinde yer alan formları doldurup başvuru formuyla birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.

7- Adaylar başvuru formuna, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine, atama ve değerlendirme formlarına Üniversitemiz http://yalova.edu.tr/oui adresinden ulaşabilirler.

8- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar ile daha önce çalışıp ayrılanlar çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ve ayrıntılı Hizmet Belgesi'ni başvuru belgesine ekleyeceklerdir.

9- Tüm adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Derecesi

Adedi

Aranan Nitelikler

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Müh.

Bilgisayar Müh. ABD

Profesör

1

1

Uzaktan algılama ve medikal görüntü işleme konularında yayınları olmak.

" "

" "

" "

Doçent

2

1

İç nokta algoritmaları, çok değişkenli ayrık optimal kontrol konularında yayınları, bilgisayar alanında yayın ve kitapları bulunmak.

" "

" "

" "

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Bilgisayar Mühendisliği lisans ve yüksek lisans mezunu olmak. Akciğer seslerinin analizi ve sınıflandırılması konusunda çalışmalar yapmış olmak.

" "

" "

" "

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olup, Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Öneri Sistemleri konusunda çalışmaları olmak.

İngilizce ders verebilme şartını sağlamak.

" "

Enerji Sistemleri Müh.

Enerji Sistemleri Müh. ABD

Doçent

2

1

Kimya Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak. Çevresel süreçler ve Biyokütle dönüşüm teknolojileri üzerine bilimsel çalışmaları olmak, İngilizce ders verebilme şartını sağlamak.

" "

" "

" "

Doçent

2

1

Güneş Enerji Sistemleri ve güneş pilleri üzerine doktora yapmış olmak ve bu alanda bilimsel çalışmaları olmak.

" "

" "

" "

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Biyokütle Enerjisi üzerine doktora yapmış olmak ve aynı alanda bilimsel çalışmaları olmak, İngilizce ders verebilme şartını sağlamak.

" "

" "

" "

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Elektrik Makineleri konusunda doktora yapmış olmak, güneş enerji sistemleri üzerine bilimsel çalışmaları olmak, İngilizce ders verebilme şartını sağlamak.

" "

" "

" "

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Atmosferik kirlilik üzerine doktora yapmış olmak ve bu alanda bilimsel çalışmaları olmak, İngilizce ders verebilme şartını sağlamak.

" "

Kimya ve Süreç Müh.

Kimya ve Süreç Müh. ABD

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek lisans ve Doktora yapmış olmak, gıda biyoteknolojisi ve mikrobiyal fermentasyon konusunda çalışması bulunmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamak.

" "

" "

" "

Dr. Öğr. Üyesi

4

1

Kimya Mühendisliği lisans ve yüksek lisans mezunu olmak. Doktorasını Kimya Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış olmak. Polimerik membranlar ve polimer esaslı kaplama malzemeleri konularında çalışmalar ve yayınları olmak.

" "

" "

" "

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak, Cevherlerin Vakum Metalotermik yöntemle üretimi konularında çalışmaları bulunmak.

" "

Polimer Müh.

Polimer Müh. ABD.

Profesör

1

1

Doçentliğini Kimya alanında almış olup, polimer sentezi ve nanokompozitler üzerine çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamak.

" "

" "

" "

Profesör

1

1

Fotopolimerizasyon ve karbon nanotüplerin modifikasyonu üzerine çalışmaları olmak.

" "

" "

" "

Profesör

1

1

Biyomalzemeler ve Doku Mühendisliği alanlarında çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlıyor olmak.

" "

" "

" "

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Termoplastiklerin birleştirilmesi konusunda doktora yapmış olmak, plastiklerin kalıplanması, kalıp ve parça tasarım konusunda çalışmaları bulunmak ve bu alanda ders vermiş olmak, kalıp konusunda en az 5 yıl endüstri deneyimi olmak.

" "

" "

" "

Dr. Öğr. Üyesi

4

1

Polimer Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Polimer nanokompozitler, polimer İşleme ve hidrojel kompozit malzemeler konularında çalışmaları ve yayınları olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlıyor olmak.

" "

" "

" "

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Kimya Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Karbon dolgulu ve sinyal soğurmalı polimer kompozitler ve polimer reolojisi konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlıyor olmak.

İslami İlimler Fak.

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

Dr. Öğr. Üyesi

2

1

İslam hukukuna dair mezhep imamlarının görüşleri hakkında çalışması bulunmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR