ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Adıyaman Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi alıyor

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK622986
Şehir : Adıyaman
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
26
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
24.04.2019
Başvuru Süresi
:
İlan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.)

1- Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin :Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, doçentlik belgesinin suretini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

2- Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin :Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, doçentlik belgesinin suretini, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

3- Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edeceklerin :Dilekçeleri ekinde, özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin sureti ile başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ :Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, diğer adayların ilgili birimlere; ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir.

Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

SIRA
NO
BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN DERECE ADET İLAN ŞARTI
1 Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor Antrenörlük Eğitimi Doç. Dr. 1 1

Spor bilimleri alanında doçent olmak, spor pazarlaması konusunda çalışmış
olmak.

2 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Beden Eğitimi ve Spor Dr. Öğr. Üyesi 3 1

Alanında doktora yapmış olmak, okul sporlarında güdüleme, kaygı ve özgüven ilişkileri ile ilgili çalışma
yapmış olmak.

3 Besni Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon İşletme Yönetimi Dr. Öğr. Üyesi 1 1

İşletme alanında doktora yapmış olmak, muhasebe meslek etiği ve kurumsal itibar konularında çalışmış
olmak.

4 Besni Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon İşletme Yönetimi Dr. Öğr. Üyesi 1 1

Yönetim ve organizasyon alanında doktora yapmış olmak, farklı kültürlerde şirket yönetimi hakkında
çalışmış olmak.

5 Besni Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bilgisayar Programcılığı Dr. Öğr. Üyesi 1 1

Yükseköğretim kurumlarında veritabanı konusunda en az 10 yılders
verme tecrübesi olmak.

6 Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dr. Öğr. Üyesi 1 1

Matematik Eğitimi alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, olasılık öğretimi konusunda
çalışmaları olmak.

7 Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 1 1

Sosyal bilgiler eğitimi alanında doktora yapmış olmak, argümantasyon ve eğitsel oyunlar konularında çalışmalar yapmışolmak.

8 Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Yakınçağ Tarihi Doç. Dr. 1 1

Yakınçağ Tarihi alanında Doçent olmak; Hamidiye Alayları, İttihat ve Terakki’nin Siyaseti alında çalışmaları
bulunmak.

9 Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı Prof. Dr. 1 1

Yeni Türk Edebiyatı alanında Doçent olmak, Servet-i Fünun Dönemi Türk Şiiri, Üslup bilim ve Psikanalitik Edebiyat İncelemeleri üzerine çalışma
yapmış olmak.

10 Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Genel Fizik Prof. Dr. 1 1

Alanında doçent olmak, Gama Işın Patlamaları ve X – Işın çiftleri konularında çalışmalar yapmış olmak. Optik teleskop kullanımı ve veri analizinde tecrübeli olmak.

11 Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Prof. Dr. 1 1

Alanında doçent olmak, CERN ve DESY araştırma merkezlerinde deneysel yüksek enerji fiziği alanında çalışmaları olmak.

12 Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı İngiliz Dil Bilimi Dr. Öğr. Üyesi 1 1

Alanında doktora yapmış olmak, Kadın otobiyografileri ve İngiliz Postkolonyal Edebiyatıüzerine
çalışmalar yapmış olmak.

13 Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Geometri Doç. Dr. 1 1

Alanında doçent olmak, Biharmonik altmanifoldlar ve Lightlike geometride
çalışmalar yapmış olmak.

14 Gölbaşı Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Dr. Öğr. Üyesi 1 1

Fizik alanında doktora yapmış olmak, termoelektrik malzemelerin manyetik özellikleri ve astrofizik alanında
çalışmış olmak.

15 Gölbaşı Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Dr. Öğr. Üyesi 1 1

Fizik alanında doktora yapmış olmak, Grafen katkılı nanokompozitler, manyetik akıllı alaşımlar ve biyouyumlu elektrotlar üzerine
çalışmaları bulunmak.

16 Gölbaşı Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Dr. Öğr Üyesi 1 1

Fizik alanında doktora yapmış olmak, atomik özellikler ve fotonla etkileşmeler, X-ışını ve gama ışını soğurma parametreleri konularında
çalışmış olmak.

17 Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Elektrik Makineleri Prof. Dr. 1 1

Alanında doçent olmak, güç kalitesi ve asenkron motor arızaları konusunda çalışmış olmak.

18 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Makine Teorisi ve Sistem Dinamiği Dr. Öğr. Üyesi 1 1

Makine mühendisliği lisans ve doktora mezunu olmak, yüksek hızlarda saç metal malzeme kesimi yüzey kalitesi
konularında çalışmış olmak.

19 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dr. Öğr. Üyesi 1 1

Muhasebe ve Finansman alanında doktora yapmış olmak. Mesleki Şüphecilik, Denetim Kalitesi, Muhasebe Bilgi Sistemi ve Örgütsel Performans konularında çalışmaları
bulunmak.

20 Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu
Yönetim ve Organizasyon İşletme Yönetimi Dr. Öğr Üyesi 1 1

İşletme Anabilim dalında doktora yapmış olmak. Muhasebe eğitimi ve PERT-CPM teknikleri konusunda
çalışmaları bulunmak.

21 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon İşletme Yönetimi Dr. Öğr Üyesi 1 1

İşletme Anabilim dalında doktora yapmış olmak. Bilgi Yönetimi Uygulamaları, KOBİ’ler ve Girişimcilik konuları üzerine
çalışmaları bulunmak.

22 Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu
Yönetim ve Organizasyon İşletme Yönetimi Dr. Öğr Üyesi 1 1

Sağlık Yönetimi alanında doktora yapmış olmak. Bilgi Yönetimi, Örgüt Kültürü ve Duygusal Zekâ
konularında çalışmaları bulunmak.

23 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Özel Güvenlik ve Koruma Dr. Öğr Üyesi 1 1

Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Anabilim dalında doktora yapmış olmak. İç Güvenlik ve Liderlik konularında akademik çalışma yapmış
olmak.

24 Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu
Dış Ticaret Dış Ticaret Dr. Öğr Üyesi 1 1

Avrupa Birliği Çalışmaları doktora programından mezun olmak. Avrupa Birliği ve Avrupa Kimliği konuları
üzerine çalışmaları bulunmak.

25 Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu
Dış Ticaret Dış Ticaret Dr. Öğr Üyesi 1 1

Muhasebe finansman alanında doktora yapmış olmak, finansal okuryazarlık ve sosyal sorumlulukkonularında
çalışmış olmak.

26 Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu
Dış Ticaret Dış Ticaret Dr. Öğr Üyesi 1 1

Uluslararası ilişkiler lisans ve doktora mezunu olmak, uluslararası hukuk, AB politikaları vemülteciler
konusunda çalışmış olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR