BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi Alıyor

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK546051
Şehir : Bolu
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
10
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
01.11.2018
Başvuru Süresi
:
ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür
Son başvuru Tarihi
:
15.11.2018

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği 4., 14. ve 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK PERSONEL İLANI


Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular ilgili birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları devamlı statüde olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 6 (altı) adet CD veya taşınabilir bellek ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.


Doçent kadroları devamlı statüde olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.


Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Adaylar, haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini dosyalarına ekleyecektir.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.


İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır. Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

BİRİM ANABİLİM DALI UNVAN DER. ADET AÇIKLAMA
Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Profesör 1 1 Biyoloji öğretmenliği mezunu olmak ve doçentliğini biyoloji bilim alanında almış olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Genel Fizik Doçent 2 1 Kodoidal yarıiletken kuantum kuyularında ışımasız enerji transferi ve yükseltilmiş kendiliğinden ışıma konularında çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Histolojive Embriyoloji Doçent 1 1 Stereoloji ve sinirbilimleri alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Üroloji Dr.Öğr.Üyesi 5 1 Prostat cerrahisi sonrası gelişen üretral darlık ve böbrek tümörlerinde lenf nodu diseksiyonu ve adrenalektomi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Dr.Öğr.Üyesi 5 1 Tranrektal ultrason öncesi fekal florada antibiyotikdirençprevalansüzerindeçalışmalar yapmışolmak.
Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Dr.Öğr.Üyesi 5 1 Ortaokul matematik öğretmenlerinin geometrik-pedagojik alan bilgilerini incelemek üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Dr.Öğr.Üyesi 5 1 Streptococcusmutansbiyofilm,reminaralizasyonajanları,kompozit rezinlerinyüzeypürüzlüğüüzerindeçalışmalar yapmışolmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Dr.Öğr.Üyesi 3 1 Temporomandibular eklem bozukluklarıve odontojenikkistkonularındaçalışma yapmış olmak.
Mühendislik-MimarlıkFakültesi Elektronik Dr.Öğr.Üyesi 4 1 Süper iletken kabloların alternatif akım kayıpları alanında doktora ve yayın yapmış olmak.
Bolu MeslekYüksekokulu İşletme Yönetimi Dr.Öğr.Üyesi 5 1 Sosyalmedyapazarlama,tüketicidavranışlarıkentselmarkaların pazarlanması alanlarında çalışmış olmak.

01 Kasım 2018 tarihli ve 30582 sayılı Resmi Gazete

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR