DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Tıp Fakültesi ve Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu'na Öğretim Üyeleri alınacak

DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK619871
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
9
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
16.04.2019
Başvuru Süresi
:
İlan tarihinden itibaren 15 gündür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyesi alınacaktır.

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI/
BİLİM DALI
KADRO
UNVANI
ADET
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp
Bilimleri
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Anabilim Dalı
Profesör 1
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Kalp ve
Damar Cerrahisi Bilim Dalı
Profesör 1
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp
Bilimleri Bölümü
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Doçent 1
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri
Bölümü
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Doçent 1
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri
Bölümü
Kardiyoloji Anabilim Dalı Doçent 1
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp
Bilimleri Bölümü
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 1
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik
Yüksekokulu
Hemşirelik* Profesör 1
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik
Yüksekokulu
Hemşirelik* Doçent** 1
Florence Nightingale
Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu
Hemşirelik * Dr. Öğr. Üyesi*** 1

Genel Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Profesör kadrosuna başvuracak adayların;
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğraf ile yayınları kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Büyükdere Cad. No: 120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

Doçent kadrosuna başvuracak adayların;
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğraf ile yayınları kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Büyükdere Cad. No: 120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların;
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet dosya ile birlikte şahsen Üniversitemiz; Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (Büyükdere Cad. Yazarlar Sk. No: 27 Esentepe-Şişli-İstanbul Tel: (212) 275 75 82 teslim etmeleri gerekmektedir.

* 23.03.2016 tarih ve 29662 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından 100 tam puan üzerinden asgari 80 puanı gösterir belgeye sahip olmak ve İngilizce ders verebiliyor olmak.

**Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliğinde Doktora yapmış olmak

*** Cerrahi Hastalıkları Hemşireliğinde Doktora yapmış olmak Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR