SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Süleyman Demirel Üniversitesi 5 Öğretim Görevlisi alıyor

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK616144
Şehir : Isparta
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
5
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
08.04.2019
Son başvuru Tarihi
:
22.04.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacaktır.

KADROLARA BAŞVURACAK ADAYLAR:
1 - Başvuru Formu (Dilekçe) (persdb.sdu.edu.tr) adresi DOKÜMAN ARŞİVİ bölümünde Kullanılan Formlar (Akademik)'da bulunan Başvuru Formu doldurulacaktır.
2 - Nüfus Cüzdan Fotokopisi
3 - Özgeçmiş
4 - Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge
5 - Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve ilanın özel şartlar bölümünde istenen belgelerin ve öğrenci belgelerinin onaylı sureti (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)
6 - Lisans Transkripti (onaylı) (4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK’nca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.)
7 - ALES belgesi (ÖSYM’nin web sayfasından alınan tarih ve şifresini bulunan orijinal belge) Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir.
8 - Yabancı Dil Belgesi
9 - İki adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik)
10 - Alanında tecrübe belgesi (onaylı belge) (İlan edilen kadroya bağlı olarak) (uygulamalı birim ve MYO öğretim görevlisi kadrolarına başvuracaklar için)
11 - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)
12 - Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair beyan.

SINAV TAKVİMİ
İlk Başvuru : 08.04.2019
Son Başvuru : 22.04.2019
Ön Değerlendirme : 24.04.2019
Sınav Giriş : 25.04.2019
Sonuç Açıklanma : 26.04.2019

ÖNEMLİ NOTLAR:
1 - Başvuru şahsen ve posta ile kadronun ilan edildiği birime başvurulması gerekmektedir.
2 - Sonuçlar Üniversitemizin internet adresinde (https://w3.sdu.edu.tr/) yayımlanacaktır. İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
4 - Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.
5 - Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
6 - Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.
7 - İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
8 - İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
9 - e-Devlet Kapısı(www.turkiye.gov.tr)'ndan alınan kare kodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir.

Birimi / Bölümü / Anabilim- Anasanat
Dalı / Programı
Adet Der. Unvanı ALES Yabancı Dil Özel Şartlar
Rektörlük - Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilmek üzere. 1 1 Öğr.Gör. (Uyg.Birim) 70 50

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri veya Elektronik Bilgisayar Eğitimi alanlarından birinde tezliyüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmekkaydıyla Bilgisayar Ağları ve Sistemleri konusunda en az 5 yıldeneyim sahibi olmak.

Rektörlük - Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilmek üzere. 1 1 Öğr.Gör. (Uyg.Birim) 70 50

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri veya Elektronik Bilgisayar Eğitimi alanlarından birinde tezliyüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmekkaydıyla öğrenci bilgi sistemleri konusunda en az 5 yıl deneyim sahibi olmak.

Rektörlük - Gül ve Gül Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğüne görevlendirilmek üzere. 1 1 Öğr.Gör. (Uyg.Birim) 70 50

Biyoloji, Kimya, Kimya Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik veya Gıda Mühendisliği Bölümlerinden birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Kozmetik ürünlerle ilgili kalite kontrol veya ar-ge departmanlarında en az 2 yıl mikrobiyoloji deneyimine sahip olmak.

Rektörlük - Doğal ve Endüstriyel Yapı Malzemeleri Araştırma ve Uygulama Merkezinde görevlendirilmek üzere. 1 1 Öğr.Gör. (Uyg.Birim) 70 50

İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olmak, İnşaat Mühendisliği alanında tezli yükseklisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıylaYükseköğretim Kurumlarında alanında en az 2 yıl deneyim sahibi olmak.

İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanlığı Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı Başkanlığı 1 1 Öğr.Gör. (Ders Verecek) 70 50

İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olmak. Temel İslam Bilimleri veya Felsefe ve Din Bilimleri alanlarından birinde tezli yükseklisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıylaalanında en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak.
Hafızlık belgesine sahip olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR