SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Süleyman Demirel Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi alıyor

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK618675
Şehir : Isparta
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
20
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
12.04.2019
Başvuru Süresi
:
İlanımızın süresi, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi itibariyle 15 (on beş) gündür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme İle İlgili Değerlendirme Kriterleri hükümlerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

- Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, Başvuru Formunu düzenleyerek ekleri ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar ilanda belirtilen birimlere başvurmaları gerekmektedir.

NOTLAR

- İlanımızın süresi, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi itibariyle 15 (on beş) gündür.

- Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

- Başvuru Formalarına ve ayrıntılı bilgilere http://persdb.sdu.edu.tr internet adresi Doküman Arşivi bölümünden ulaşılabilir.

- İlanda belirtilen kadrolara müracaat eden adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan şartları taşıyor olması gerekmektedir.

- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'un Ek 38 inci Maddesi uyarınca belirlenen %20'lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Birimi Bölümü ABD/ASD/PRG Unvanı Der. Ad. Niteliği
FenEdebiyat Fakültesi Biyoloji Hidrobiyoloji Doçent 1 1 Bentik makroomurgasızların ekolojisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Fizikokimya Doçent 1 1 Asit-su sistemleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Cebir ve Sayılar Teorisi Profesör 1 1 Cebirsel yapılarda türevler üzerine çalışmalar yapmış olmak.
FenEdebiyat Fakültesi Matematik Uygulamalı Matematik Profesör 1 1 Kesirli mertebeden diferansiyel denklemler üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Uygulamalı Sosyoloji Doçent 1 1 Toplumsal cinsiyet üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Yakın Çağ Tarihi Profesör 1 1 Rusya ve Kafkasya tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
FenEdebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı Doçent 1 1 Belagat üzerine çalışmalar yapmış olmak.
FenEdebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Türk Halk Edebiyatı Profesör 1 1 Halk Edebiyatında masal ve efsaneler üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Eğitimi Doçent 1 1 Din Eğitimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Çevre Bilimleri Profesör 1 1 Arıtma çamurları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Uygulamalı Jeoloji Doçent 1 1 Göl sedimanlarında ağır metal kirliliği üzerine çalışma yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Yöneylem Araştırması Profesör 1 1 Sezgisel algoritmalar üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İktisadiveİdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Politikası Profesör 1 1 Yenilik iktisadı ve politikaları konusu üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İktisadiveİdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Politikası Doçent 1 1 Enflasyon hedeflemesi ve fiyat istikrarı konusu üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İktisadiveİdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Teorisi Doçent 1 1 Bölgesel kalkınma ve kümelenme konusu üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İktisadiveİdari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Turizm İşletmeciliği Doçent 1 1 Engelli turizmi konusu üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İktisadiveİdari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Turizm İşletmeciliği Doçent 1 1 Helal turizm konusu üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Grafik Tasarım Profesör 1 1 Grafik tasarım, tipografi ve web tasarımı konuları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Ve Cam Cam Anasanat Doçent 1 1 Anadolu çömlekçiliği üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Spor Yöneticiliği Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Sporcularda yaratıcılık seviyeleri konusu üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR