PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Pamukkale Üniversitesi 19 Öğretim Üyesi alıyor

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK619292
Şehir : Denizli
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
19
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
15.04.2019
Başvuru Süresi
:
İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz birimlerine Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

İstenen belgeler:
1 - Başvuru Formu *
2 - Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu*
3 - Askerlik Belgesi (Kurum Dışı başvurular için)
4 - Akademik Değerlendirme Belgesi **
5 - Profesör kadrolarına başvuracak adayların “Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, bilimsel yayınları (yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterilir), kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icralar ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmaları, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkıları” içeren 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 (altı) adet CD/DVD ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,

- Doçent kadrolarına başvuracak adayların “Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları” içeren 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD/DVD ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,

- Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların “Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, diploma onaylı suretleri, bilim doktorluğu veya tıpta uzmanlık belgeleri (veya onaylı sureti), yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları” 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD/DVD ile ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne,

İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

* http://www.pau.edu.tr/personel/tr/sayfa/form-ve-belgeler

** Akademik Değerlendirme Belgesinin alınması için; http://www.pau.edu.tr/adk/tr adresinde istenilen şekilde Akademik Değerlendirme Kuruluna, kadro ilanının açıklama kısmındaki ek şartların sağlandığını gösterir dokümanlar ile bu şartların sağlandığına dair beyan dilekçesini içeren 1 adet dosya teslim edilmesi gerekmektedir.

Not: Atanmaya hak kazanan adayın derece ve kademesine göre derece değişikliği yapma hakkı Kurumumuza aittir.

İlgililere duyurulur.

Bölüm Anabilim Dalı/
Program
Kadro
Un.
Ad. Der Açıklama
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Uluslararası Ticaret ve
Finans
Uluslararası Finansman Profesör 1 1

Konut fiyatlarının analizi, piyasa etkinliği, firma değerlemesi konularında çalışmaları olmak.

Uluslararası Ticaret ve
Finans
Uluslararası Ticaret Dr. Öğr. Üyesi 1 3

Ekonomik eşitsizlikler, döviz kuru geçişkenliği, ülkeler arası gelir yakınsaması konularında
çalışmaları olmak

İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Felsefe ve Din Bilimleri Din Bilimleri Doçent 1 1

Doçentliğini Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Felsefesi Bilim Dalında almış olmak, Din ve Estetik, Tanrı ve Özgürlük, Kötülük sorunu gibi Din Felsefesi
konularında çalışmaları olmak

Temel İslam Bilimleri Hadis Doçent 1 1

Doçentliğini Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Ana Bilim Dalında almış olmak, Hadiste metin
tenkidi alanında çalışmaları olmak

TIP FAKÜLTESİ
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Göz Hastalıkları Profesör 1 1

Retina uvea ve nörooftalmoloji alanlarında
çalışmalara sahip olmak

Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 1

Cinsel eğitim tedavi ve araştırma derneği (CETAD) sertifikasına sahip olmak, Nörokognitif işlevler
alanında çalışmalara sahip olmak

Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Profesör 1 1

Nöropatik ağrı konusunda deneyimi ve ilgili alanda kullanılan skalalar konusunda çalışmalara sahip
olmak

Temel Tıp Bilimleri Anatomi Doçent 1 1

Tıp Anatomi alanında yüksel lisans ve doktorasını yapmış olmak, Kemik doku biyomekaniği konusunda
çalışmaları olmak

Dahili Tıp Bilimleri Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
Doçent 1 1

Analitik yönelimli psikoterapi ve oyun terapisi eğitimi almışolmak

Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Çocuk
İmmünolojisi ve
Alerji Hastalıkları
Doçent 1 1

Besin allerjisi konusunda çalışmaları olmak, Çocuk alerjisi yandal uzmanı olmak

Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Çocuk
Gastroenterolojisi
Doçent 1 1

Çocuk Gastroenteroloji yandal uzmanı olmak,Karaciğer transplantasyonu, karaciğer transplantasyonuöncesi ve sonrası çocukların takibi konusunda
deneyimi olmak

Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Doçent 1 1

İnterstisyel akciğer hastalıkları ve KOAH’ın
hemoreolojiye ve göze etkileri konusunda çalışmalara sahip olmak

Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları / Gastroenteroloji Doçent 1 1

İç Hastalıkları Gastroenteroloji yandal uzmanı olmak,
Belgelendirmek şartıyla ERCP ve Endoskopik Ultrasonografi uygulaması konusunda yetkin olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Dr. Öğr. Üyesi 1 5

EBU (european board of urology) sertifikası olmak. Ciddi yanık travması olan hastalarda hastane kaynaklı idrar yolu enfeksiyonu sıklığı ve risk faktörleri konularında çalışması olmak.
Transvezikal prostat rezeksiyonunun uygulanabilirliği ve postoperatif komplikasyonlara etkisi konularında
çalışmaları olmak

Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Hematoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 3

Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi alanında yandal uzmanı olmak, Demir tedavisinde dirençli demir eksikliği anemisi ve artmış vitamin B12 düzeyi ile
ilgili çalışmaları olmak

Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları / Gastroenteroloji Dr. Öğr. Üyesi 1 4

İç Hastalıkları Gastroenteroloji yandal uzmanı olmak, Belgelendirmek şartıyla ERCP ve Girişimsel Endoskopik İşlemleri, Argon Lazer Plasma
Koagülasyon uygulaması konusunda yetkin olmak

Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları / Endokrinoloji ve Metabolizma
Hastalıkları
Dr. Öğr. Üyesi 1 4

İç Hastalıkları Endokrinoloji alanında yandal uzmanı olmak, Obezite-metabolik sendrom tiroid hastalıkları ile ilgili genetik çalışmalar ve karaciğer hastalıkları
ile ilgili çalışmaları olmak

Dahili Tıp
Bilimleri
Kardiyoloji Dr. Öğr.
Üyesi
1 5

Koroner yavaş akım EKG bulguları ve bağlantılı
değişkenler konusunda çalışmalar yapmış olmak

Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 5

Adli psikiyatri alanında çalışmak ve adalet eğitim
programında eğitim görmüş olmak, Destekleyici psikoterapi eğitimini tamamlamış olmak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR