ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (ODTÜ)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 28 Öğretim Üyesi alıyor

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (ODTÜ)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK614240
Şehir : Ankara
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
28
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
03.04.2019
Başvuru Süresi
:
İlan tarihinden itibaren 15 gündür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1 - Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartları ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından 10.06.2010 tarihinde kabul edilen Üniversitemiz “Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Kriterleri”nde belirtilen minimum kriterleri sağlamaları gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgiye http:/www.pdb.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)

2 - Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekli olup, Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak görev alacak adayların (daha önce aşağıda belirtilen koşulları sağlamış olanlar hariç); aşağıda yer alan koşulları da sağlamaları gerekmektedir:

a) Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör olarak başvuracak adayların: Üniversite Senatosu’nun 01.04.2014 tarih ve 2014/2-5 sayılı kararı ile kabul edilen ÜDS/YDS’den en az 85 puan (Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi ABD’na başvuracak adaylar için ÜDS/YDS’den en az 90 puan) veya eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan karşılığı olan puana sahip olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir. İngilizce sınavlarının sonuçlarının geçerlilik süresi üç yıldır. Bu sınavların dışındaki sınav sonuçları kabul edilmez.

Başvuru aşamasında ÜDS/YDS sonucu getirmiş olan adaylara, ayrıca İngilizce yazma becerilerini ölçen bir sınav yapılır.

b) İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör adayları Üniversitemizde İngilizce mülakata alınırlar.

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

— Profesör ve Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ekinde (Profesör adayları dilekçelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir) aşağıda içeriği belirtilen dosya ile Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir.

— Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların işlemleri Fakülte ve Enstitülerce yürütüleceğinden, aşağıda içeriği belirtilen dosya ile ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

— Adayların, bilimsel çalışmalarını, atıflarını ve yayınlarını kapsayan dosyada ayrıca aşağıdaki belgeler de yer alacaktır:

— Özgeçmiş ve yayın listeleri,

— Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin asılları ile birlikte gelindiğinde, diploma fotokopilerinin onayları yapılabilecektir),

— Onaylı dil belgesi,

— Profesör adayları 6 takım, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi adayları 4 takım dosya teslim edeceklerdir.

— Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

— Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Alan Prof. Doç. Dr. Öğr. Üyesi
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Matematik Magnetohidrodinamik problemlerinin sayısal çözümleri, yakınsama analizleri 1 - -
Felsefe Bölümü Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Eskiçağ Felsefesi - - 1
Psikoloji Bölümü Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı Hayvan Davranışları ve Sinir Bilimi, Öğrenme, Klasik Koşullama Deneyleri - - 1
Kimya Fiziko Kimya-Polimer ve Polimer Kimya Nanokompositlerin Hesaplamalı Kimya Yöntemleri ile İncelenmesi - - 1
Biyolojik Bilimler Bölümü Biyoloji Anabilim Dalı Moleküler Bitki Fizyolojisi - - 1
MİMARLIK FAKÜLTESİ
Mimarlık Proje ve Yapım Yönetimi, Mimarlıkta Bilgi Teknolojileri, Sürdürülebilirlik ve Enerji 1 - -
Mimarlık Mimarlık Tasarım, Kuramve Yöntemleri ve Mimari Temsil 1 - -
Mimarlık Mimarlık Kuramı, Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma - - 1
Şehir ve Bölge Planlama Kentsel Tasarım ve Kentsel Morfoloji - 1 -
Endüstri Ürünleri Tasarımı Tasarım Eğitimi ve Yöntemleri - 1 -
Endüstri Ürünleri Tasarımı Tasarım Yönetimi - 1 -
Endüstri Ürünleri Tasarımı Tasarım Kuram ve Kültürü - - 1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği GüçSistemleri AnaliziveGerçekZamanlı İzlenmesi, Operasyonu ve Planlaması - 1 -
Makina Mühendisliği Yanma Teknolojileri, Yangın Araştırmaları ve Teknolojileri 1 - -
Makina Mühendisliği Hesaplamalı Mekanik, Mikro Mekanik - 1 -
Makina Mühendisliği Kontrüksiyon - İmalat, Üretim Teknolojileri, Temiz Alan İçi MEMS ve Temiz Alan Dışı Mikro İmalat Teknolojileri - - 1
İnşaat Mühendisliği HafifÇelikYapılar, Çelik-Beton Kompozit Yapılar, Öngerilmeli Beton Yapılar 1 - -
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Şekillendirme ve Isıl İşlemSüreçlerinin Çok-ÖlçekliModellemesiveSimulasyonu - - 1
Endüstri Mühendisliği İnsani Lojistik ve Gelir Yönetimi 1 - -
Havacılık ve Uzay Mühendisliği Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği,Hipersonik Akışlar, DizaynOptimizasyonu ve Reaksiyonlu Akışlar 1 - -
Havacılık ve Uzay Mühendisliği Deneysel AkışkanlarMekaniği,LaminarAkışlarda IsıveKütleTransferi,ParçacıkGörüntülemeli Hız Ölçer ve Kızılötesi Termografi - - 1
Bilgisayar Mühendisliği Paralel HesaplamaveNümerikYazılımlar 1 - -
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Rezervuar - - 1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İktisat Uluslararası Finans - 1 -
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Yabancı Diller Eğitimi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı 1 - -
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi BilgisayarveÖğretim Teknolojileri Eğitimi 1 - -
Eğitim Bilimleri EğitimProgramlarıve ÖğretimProgramı - - 1
ENFORMATİK ENSTİTÜSÜ
Siber Güvenlik Anabilim Dalı Kriptoloji, Blok Şifre Kriptanalizi, Akan Şifre Kriptanalizi, GPU Üzerinde Kriptanaliz Gerçekleştirimi - - 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR