NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 5 Öğretim Görevlisi alıyor

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK616157
Şehir : Nevşehir
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
5
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
08.04.2019
Son başvuru Tarihi
:
22.04.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin birimlerine 2547 sayılı Kanun ve 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır. İlan olunur.

A - İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER

İLAN NO BİRİM/BÖLÜM/PROGRAM UNVAN KADRO
ADEDİ
KADRO
DERECE
ALES YABANCI
DİL
ÖZEL ŞARTLAR BAŞVURU YERİ
43497 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Yönetim ve Organizasyon Bölümü
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı
Öğretim Görevlis (Ders Verecek) 1 3 70 --- İktisat Bölümü lisans mezunu olmak. Sağlık Ekonomisi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrasında alanında en az 1(bir)
yıl tecrübe sahibi olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

43498 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü
Yaşlı Bakımı Programı
Öğretim Görevlis (Ders Verecek) 1 3 70 --- Sosyoloji ya da Din Sosyolojisi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Avrupa Birliği, TÜBİTAK ya da Kalkınma ajanslarının herhangi birinde tamamlanmış proje deneyimine sahip olmak ve bunu ilgili kurumdan alacağı belge ile belgelendirmek.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

43499 Avanos Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü
Özel Güvenlik ve Koruma Programı
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 4 70 --- Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü lisans mezunu olmak.Belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası halkla ilişkiler alanında en az 5 (beş)yıl deneyime sahip olmak.

Avanos Meslek Yüksekokulu

43500 Kozaklı Meslek Yüksekokulu Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü
İş ve Uğraşı Terapisi Programı
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 3 70 --- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olmak. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Ergoterapi veya Halk Sağlığı alanlarından birinden tezli yüksek lisans yapmış olmak.Belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası alanında az 4 (dört) yıl deneyime sahip olmak.

Kozaklı Meslek Yüksekokulu

43501 Gülşehir Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü
Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 3 70 --- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü lisans mezunu olmak.İletişim alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.Belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası en az 2(iki)yıl Yükseköğretim Kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak.

Gülşehir Meslek Yüksekokulu

B - SINAV TAKVİM

İlanımız Resmi Gazete’de 08.04.2019 tarihinde yayımlanmış olup başvuru ve sınav takvimi aşağıdaki gibidir.

Başvuru Başlangıç Tarihi : 08.04.2019
Son Başvuru Tarihi : 22.04.2019 ( Pazartesi günü mesai bitimine kadar)
Ön Değerlendirme Tarihi : 25.04.2019
Giriş Sınavı Tarihi : 29.04.2019
Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 02.05.2019 (Sonuçlar başvuru yapılan birimlerin internet adreslerinde yayımlanacaktır.)

C - BAŞVURU VE SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI BİRİMLERİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

BİRİM ADI ADRES TELEFON NUMARASI

SONUÇLARINI AÇIKLANACAĞI İNTERNET ADRESİ

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
2000 Evler Mah. Zübeyde Hanım Caddesi 50000 Nevşehir
(0384) 228 10 00

https://shmyo.nevsehir.edu.tr/tr

Avanos Meslek Yüksekokulu Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Avanos Meslek Yüksekokulu Cumhuriyet Mah. Kapadokya Cad. No:49 / 50500 Avanos / Nevşehir
(0384) 511 56 76

https://avanosmyo.nevsehir.edu.tr/tr

Gülşehir Meslek Yüksekokulu Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Gülşehir Meslek Yüksekokulu Karavezir Mahallesi Kızılırmak Cad. Huzur Sokak No: 10 / 50900 Gülşehir / Nevşehir
(0384) 411 35 30

https://gulsehirmyo.nevsehir.edu.tr/tr

Kozaklı Meslek Yüksekokulu Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Kozaklı Meslek Yüksekokulu Bağlıca Mah. 825. Sokak No:14D Kozaklı / Nevşehir
(0384) 471 45 75

https://kozaklimyo.nevsehir.edu.tr/tr

Ç - GENEL ŞARTLAR

1 - 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2 - ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3 - Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine Yükseköğretim Kurumlarının senatoları karar verir.

4 - Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

D - ÖZEL ŞARTLAR

1 - Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

2 - Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

E - MUAFİYET

1 - Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda (deneyiminin uzmanlık alanları ile ilgili olması kaydıyla), yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2 - Meslek yüksekokullarının, genel şartlar başlığı altında yer alan 4. maddesi kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

F - İSTENEN BELGELER ve ÖNEMLİ NOTLAR

Başvuruda İstenen Belgeler:
1 - Dilekçe. ( Üniversitemizin http://personel.nevsehir.edu.tr/ adresinde formlar bölümünden ulaşabilirsiniz.)
2 - Başvuru formu. (Üniversitemizin http://personel.nevsehir.edu.tr/ adresinde formlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Formda ilan numarası mutlaka belirtilecektir.)
3 - Özgeçmiş.
4 - Nüfus cüzdanı örneği. (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)
5 -Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi ve ilanda belirtilen kadro ile özel şartlara bağlı olarak gerekli ise lisansüstü öğrenim (yüksek lisans/ doktora) diploması veya geçici mezuniyet belgesi.
(Başvuruda bulunacak olan adaylar e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ile başvuru yapılabilecektir. e-Devlet harici diploma/mezuniyet belgelerinin mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü sureti olmalıdır ancak atanmaya hak kazanılması halinde öğrenime ilişkin diploma/mezuniyet belgesi aslı veya noter onaylı sureti ibraz edilecektir.) Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının da diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belgeleri mutlaka ibraz edilecektir.
6 - Lisans transkript belgesi. (Mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü bir sureti olmalıdır. Karekodlu transkriptler de kabul edilecektir.)
7 - İki adet fotoğraf (4,5x6 cm ebadında son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf)
8 - ALES sonuç belgesi. (Sonuç kontrol kodu bulunan bir sureti)
9 - Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.)
10 - Erkek adaylar için terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (Askerlik şubelerinden alınmış veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge ile başvuru yapabileceklerdir.)

Önemli Notlar:
1 - Adaylar son başvuru tarihi mesai bitimine kadar ilanda belirtilen başvuru adreslerine şahsen ya da posta ile başvuru yapacaklardır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular ile internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış birime ve/veya adrese teslim edilmesinden, postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
2 - Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, birden fazla kadroya başvurduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
3 - Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir. Bu belge ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK/Sigorta Hizmet Dökümünün gönderilmesi gerekmektedir. Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir.
4 - Resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
5 - Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz birimlerine ait web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
6 - İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
7 - Yurt dışından alınan diplomaların YÖK Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR