MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Marmara Üniversitesine 114 Öğretim Üyesi alınacak

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK615472
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
114
İlgili Yönetmelik
:
•2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu •Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği.
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
05.04.2019
Başvuru Süresi
:
Başvurular; ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen yapılacaktır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Adalet Meslek Yüksekokulu, Atatürk Eğitim Fakültesi, Avrupa Araştırmaları Enstitüsü, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Eczacılık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknoloji Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 'na aşağıda belirtilen Bölüm, Anabilim Dalı ve Programlarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesi ile birlikte, özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını PDF formatında CD veya Taşınabilir Belleğe aktararak ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını PDF formatında CD veya Taşınır Belleğe aktarılarak dilekçeleri ile birlikte ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Üniversitemiz Senato Kararına istinaden; doçentlik kadrolarına başvuranlardan, doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar; müracaat ettikleri doçent kadroları için Üniversitelerarası Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların kadro atamaları yapılmayacaktır."

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını PDF formatında CD veya Taşınır Belleğe aktarılarak dilekçeleri ile birlikte ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

BİRİM ADI BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI/ ANASANAT DALI/ PROGRAM KADRO UNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR
Adalet Meslek Yüksekokulu Hukuk Adalet Doktor Öğretim Üyesi 1 Maliye Bölümü Lisans mezunu olmak. Yüksek Lisans ve Doktorasını Maliye alanında yapmış olmak.
Atatürk Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Alman Dili Eğitimi Doçent 1 Alman Dili ve Edebiyatı Lisans Mezunu olmak. Doktora çalışmasını yurtdışında Alman Dili ve Edebiyatı alanında yapmış olmak. Edebiyat ve Edebiyat Öğretimi, Kültürlerarası Eğitim, Kültür bilimi, Yabancı Dilde Yöntem ve Yaklaşımlar ve İletişim alanlarında bilimsel çalışma ve yurtiçi ve yurtdışı yayın yapmış olmak, bu alanlarda lisans/lisansüstü düzeyinde ders vermiş olmak.
Avrupa Araştırmaları Enstitüsü - Avrupa Birliği Hukuku Profesör 1 AB Hukuku alanında Doçent Unvanı almış olmak. AB Anayasa Hukuku, AB Temel Haklar Hukuku alanlarını kapsayacak çalışmalar yapmış olmak.
Avrupa Araştırmaları Enstitüsü - Avrupa Birliği Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Profesör 1 Uluslararası İlişkiler alanında Doçent Unvanı almış olmak. AB Güvenlik ve Savunma Politikaları Özelinde Avrupa Birliği Dış Politikası, Avrupa Birliği Dış Politikasına Teorik Yaklaşımlar" alanlarını kapsayacak çalışmalar yapmış olmak.
Avrupa Araştırmaları Enstitüsü - Avrupa Birliği Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Doçent 1 Avrupa Birliği Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında doktora yapmış olmak, Nicel araştırmaya dayalı yayın yapmış olmak ve Enerji güvenliği konusunda çalışmaları bulunmak.
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Bankacılık Bankacılık Profesör 1 İktisat Politikasında doktora yapmış olmak ve Makro İktisat Doçenti olmak, Bankacılık, Merkez Bankası ve Finansal Krizler konularında çalışmalar yapmış olmak.
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Sermaye Piyasası Sermaye Piyasası Profesör 1 Bankacılık Doktorası yapmış olmak ve Makro İktisat Doçenti olmak, sermaye piyasaları, para, banka, finansal piyasalar, finansal ekonometri ve makro ekonometri konularında çalışmalar yapmış olmak.
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Bankacılık Bankacılık Doçent 1 Bankacılıkta doktora yapmış ve makro iktisat alanında doçent unvanı almış olmak. Bankacılık, para politikaları ve merkez bankacılığı, İslami bankacılık konularında çalışmalar yapmış olmak.
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Sermaye Piyasası Sermaye Piyasası Doçent 1 Bankacılık doktorası yapmış ve finans alanında doçent unvanı almış olmak, sermaye piyasalar firma değerlemesi ve kar dağıtımı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Farmasötik Biyoteknoloji Profesör 1 Farmasötik Biyoteknoloji alanında doktora unvanına sahip olmak. Farmasötik Teknoloji Doçenti olmak.
Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Biyokimya Profesör 1 Biyokimya alanında doçent unvanına sahip olmak. Trombosit lipoprotein ilişkisi konusunda çalışma yapmış olmak.
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmasötik Kimya Doçent 1 Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Farmasötik Kimya alanında doktora unvanına sahip olmak. Antiviral etkili moleküllerin sentezi konusunda SCI kapsamındaki dergilerde çalışması bulunmak.
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmasötik Toksikoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Farmasötik Toksikoloji alanında Yüksek Lisans ve Doktora unvanına sahip olmak. Moleküler toksikoloji, genetik polimorfizm ve genotoksisite alanlarında makaleleri ve deneyimi olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Botanik Profesör 1 Bitkilerde abiyotik stres fizyolojisi konusunda SCI yayınları olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Genel Biyoloji Profesör 1 Bitkilerde programlı hücre ölümü konusunda SCI yayınları olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Hidrobiyoloji Profesör 1 Balıklarda kirleticilere bağlı oksidatif stres konusunda SCI yayınları olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Moleküler Biyoloji Profesör 1 Bitki biyoteknolojisinde moleküler markör uygulamaları konusunda SCI yayınları olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik İstatistik Profesör 1 İstatistik bilim alanında Doçent olup, Doğrusal Olmayan Regresyon ve Kompartıman Modeller konularında çalışmaları bulunmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Organik Kimya Profesör 1 Dinaftofuranofuran, Dinaftopiranopiran türevi bileşikler ve Azo köprülü Ftalosiyaninlerin sentezleri, karakterizasyonu konularında Uluslararası SCI indekse giren dergilerde yayınları olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Türk ve İslam Sanatı Profesör 1 Türk ve İslam Sanatı alanında Doçent olup, Orta Asya Türk Dokuma Sanatı üzerine çalışmaları bulunmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Anorganik Kimya Doçent 1 Altın metali geri kazanımı ve sepet tipi ftalosiyanin sentezi, karakterizasyonu ve özellikleri konusunda Uluslararası SCI indekse giren dergilerde yayınları olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Mütercim- Tercümanlık Mütercim Tercümanlık (Almanca ) Doçent 1 Lisansını ve Doktorasını Mütercim-Tercümanlık Almanca alanında almış olup, Çeviri Sosyolojisi alanında çalışmaları bulunmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Alman Dili ve Edebiyatı Doktor Öğretim Üyesi 1 Alman Dilbilimi alanında Doktora yapmış olup, Sosyolengüistik ve Söylem Analizi konusunda çalışmaları bulunmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Felsefe Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 Felsefe alanında Doktora yapmış olmak. Çağdaş felsefede ontoloji ve etik alanlarında çalışmış olmak. En az bir yabancı dil, tercihen ise iki yabancı dil bilmek.
Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Felsefe Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 Bilim Tarihi alanında Lisans eğitimi yapmış olmak. Felsefe tarihi sahasında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini tamamlamış olmak ve bu alanda mukayeseli çalışma yapmış olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Fizikokimya Doktor Öğretim Üyesi 1 Mono ve dinükleer tip ftalosiyanin komplekslerinin elektrokimyasal karakterizasyonu, elektrokatalitik ve elektrokromik uygulamaları konularında Uluslararası SCI indekse giren dergilerde yayınları olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Halı-Kilim-Eski Kumaş Desenleri Profesör 1 Geleneksel Halı-Kilim Sanatı ve Dokuma Resim Sanatı ve Avrupa Tapesteri dokumaları alanlarında yayınlar yapmış olmak, alanında araştırma projeleri bulunmak ve alanında özgün yapıtlarıyla ulusal ve uluslararası sergilerde yer almak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Fotoğraf Doktor Öğretim Üyesi 1 Kavramsal Fotoğraf konusunda çalışmalarda bulunmuş olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları T ezhip-Minyatür Doktor Öğretim Üyesi 1 Temel alanı Güzel Sanatlar, Bilim alanı Geleneksel Türk Sanatları olmak. Tezhip ve minyatür alanlarında yayınları ve eserleri bulunmak ve yurtdışı araştırması olmak. Minyatür alanında, lisans seviyesinde en az üç yıl ders verme deneyimine sahip olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Grafik Doktor Öğretim Üyesi 1 Lisans eğitimini Güzel Sanatlar Fakültelerinin Grafik ve Grafik Tasarım bölümlerinde yapmış olmak. Reklam Grafiği, Multimedya Tasarım veya Tipografi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku İdare Hukuku Profesör 1 Alanında Doçent olmak.
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Medeni Hukuk Profesör 1 Alanında Doçent olmak.
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Profesör 1 Alanında Doçent olmak.
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anayasa Hukuku Doçent 1 Alanında Doçent olmak.
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Ceza ve Ceza Usul Hukuku Doçent 1 Alanında Doçent olmak.
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Ceza ve Ceza Usul Hukuku Doktor Öğretim Üyesi 1 Alanında Doktora yapmış olmak.
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Medeni Hukuk Doktor Öğretim Üyesi 1 Alanında Doktora yapmış olmak.
İktisat Fakültesi Ekonometri Yöneylem Profesör 1 Nicel Karar Yöntemleri alanında Doktora yapmış olmak ve Nicel Karar Yöntemleri alanında Doçent unvanı almış olmak. Çok kriterli karar alma yöntemleri üzerine ders vermiş olmak ve bilimsel yayınlar yapmış olmak.
İktisat Fakültesi İktisat İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Profesör 1 Uluslararası İktisat ve Gelişme İktisadı alanında Doçent unvanı almış olmak; küresel finans, uluslararası ticaret ve e-ticaret konularında çalışmaları bulunmak
İktisat Fakültesi İktisat İktisat Teorisi Profesör 1 Gelişme İktisadı alanında Doçent unvanı almış olmak; davranışsal iktisat, mutluluk ekonomisi ve kurumsal iktisat konularında çalışmaları bulunmak
İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Çalışma Ekonomisi Doçent 1 Sosyal Politika alanında Doçent unvanı almış olmak; emek piyasaları, endüstri ilişkileri ve sosyal sorumluluk konularında çalışmaları bulunmak
İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Doçent 1 Sosyal Psikoloji alanında Doçent unvanı almış olmak; işyerinde psikolojik taciz ve örgütsel iletişim konularında çalışmaları bulunmak
İktisat Fakültesi İktisat İktisat Politikası Doçent 1 Makro İktisat alanında Doçent unvanı almış olmak; Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri, kadın iş gücü ve istihdamı konularında çalışmaları bulunmak
İktisat Fakültesi İktisat İktisat Tarihi Doktor Öğretim Üyesi 1 İktisat Tarihi alanında Doktora yapmış olmak; Genç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemi milli iktisat, devletçilik ve iktisat tarihi metodolojisi konularında çalışmaları bulunmak
İktisat Fakültesi İktisat İktisat Teorisi Doktor Öğretim Üyesi 1 İktisat Teorisi alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak; Türkiye Ekonomisi alanında çalışmaları bulunmak
İktisat Fakültesi Maliye Mali İktisat Doktor Öğretim Üyesi 1 Maliye alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak; vergi politikası, hukuk-maliye politikası ilişkisi konularında çalışmaları bulunmak
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Araştırma Yöntemleri Doçent 1 Doçentlik Ünvanım Gazetecilik ve Medya Çalışmaları alanında almış olmak. Lisans, Yükseklisans ve Doktorasını medya ve iletişim alanında yapmış olmak. Üniversite ve bilgi üretimi, medya ahlakı ve Türkiye’de medya ve iletişim çalışmaları alanının kavramsal ve kurumsal gelişimi ile ilgili akademik çalışmalar yapmış olmak.
İşletme Fakültesi İşletme Muhasebe ve Finansman Profesör 1 Muhasebe Bilim Alanında Doçent unvanı almış olmak. Kurumsal Sürdürülebilirlik, Adli Muhasebe, Türkiye Muhasebe Standartları, Marka Değerlemesi ve Muhasebesi alanlarında akademik çalışmalar yapmış olmak.
İşletme Fakültesi İşletme Muhasebe ve Finansman Profesör 1 Muhasebe Bilim Alanında Doçent unvanı almış olmak. Almanca dilinde Muhasebe dersleri vermiş olmak; Almanca dilinde Muhasebe alanında yayınlanmış akademik çalışmalar yapmış olmak.
İşletme Fakültesi İşletme Pazarlama Profesör 1 Pazarlama Bilim Alanında Doçent unvanı almış olmak. Pazarlamada Müşteri Davranışları ve Sosyoloji alanında akademik çalışma yapmış olmak. Veri Tabanlı Pazarlama konusunda ders vermiş olmak.
İşletme Fakültesi İşletme Muhasebe ve Finansman Doçent 1 Muhasebe Bilim Alanında Doçent unvanı almış olmak. Uluslararası Finansal Raporlama, Mali Analiz ve Değerleme alanlarında yayın yapmış olmak. Muhasebe konularında İngilizce ders vermiş olmak.
İşletme Fakültesi İşletme Pazarlama Doçent 1 Pazarlama Bilim Alanında Doçent unvanı almış olmak. Pazarlama alanında ders vermiş olmak. Kişisel Satış Teknikleri, Satış Yönetimi, Reklam, Fiziksel Dağıtım konularında yayın yapmış olmak.
İşletme Fakültesi İşletme Yönetim ve Organizasyon Doçent 1 Yönetim ve Strateji Bilim Alanında Doçent unvanı almış olmak. İşletme alanında lisans öğrenimi, Yönetim ve Organizasyon alanında doktora öğrenimi yapmış olmak. İşletme ve Toplum, Aile İşletmelerinde Yönetim ve Kurumsallaşma, Stratejik Liderlik ve Yönetim Becerileri konularında lisans ve/veya yüksek lisans düzeyinde ders vermiş olmak. Örgüt kültürü, Kişilik, Birey-Örgüt konularında yayın yapmış olmak.
İşletme Fakültesi İşletme Yönetim ve Organizasyon Doçent 1 Yönetim ve Strateji Bilim Alanında Doçent unvanı almış olmak. İşletme alanında lisans öğrenimi, Yönetim ve Organizasyon alanında doktora öğrenimi yapmış olmak. Girişimcilik ve Küçük İşletmeler, Değişim Yönetimi, Müzakere Teknikleri konularında lisans ve/veya yüksek lisans düzeyinde ders vermiş olmak. Girişimcilik, güven, duygular ve örgütsel davranış konularında yayın yapmış olmak.
İşletme Fakültesi İşletme Enformatiği Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları Doçent 1 Ağ analizi konusunda yayın yapmış olmak. Bilgisayar ağları konusunda Almanca ders verme yeterliliğine sahip olmak.
İşletme Fakültesi İşletme Enformatiği Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları Doçent 1 Coğrafi bilgi sistemleri konusunda yayın yapmış olmak. İşletme Enformatiği konularında Almanca ders verme yeterliliğine sahip olmak.
İşletme Fakültesi İşletme Enformatiği Yazılım Sistemleri Geliştirme Doçent 1 Servis odaklı mimari konusunda yayın yapmış olmak. -Yazılım geliştirme konusunda Almanca ders verme yeterliliğine sahip olmak.
İşletme Fakültesi İşletme Muhasebe ve Finansman Doktor Öğretim Üyesi 1 Muhasebe Finansman bilim dalında doktora yapmış olmak. Dönem sonu işlemleri, vergi, ortaklıklar, Bağımsız denetimde kalite, dış ticaret işlemleri ve muhasebesi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Çevre Teknolojisi Profesör 1 Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçent unvanına sahip olmak. Atıksularda yenilikçi azot giderim prosesleri ve bu prosesleri inhibe eden koşullar ile ilgili SCI-E kapsamındaki dergilerde tam metin araştırma makaleleri olmak.
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Mekanik Profesör 1 Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olmak. Doçentlik unvanını Makine Mühendisliği alanında almış olmak. Mekanik sistemlerin bulanık optimizasyonu ve üretim yöntemleri konularında çalışmalar yapmış ve SCI-E kapsamında dergilerde tam metin araştırma makaleleri olmak.
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Yazılımı Doçent 1 Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak; Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçent unvanını almış olmak; araçsal ağlar, kablosuz ve gezgin ağlar, duyarga ve tasarsız ağlar alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Biyomühendislik Doçent 1 Doçentliğini Biyomühendislik veya Kimya Mühendisliği alanlarından almış olmak. Hesaplamalı biyoloji, moleküler dinamik simülasyonları ve moleküler yanaşma konularında uluslararası SCI-E kapsamında dergilerde tam metin araştırma makaleleri olmak ve bu konularda lisanüstü tezler yönetmiş olmak. Mesleğiyle ilgili yurtdışı tecrübe sahibi olmak.
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Çevre Teknolojisi Doçent 1 Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçent unvanını almış olmak. Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doktora derecesine sahip olmak. Atıksularda biyolojik azot ve fosfor giderimi ve metal inhibisyonu üzerine SCI-E kapsamındaki dergilerde tam metin araştırma makaleleri olmak.
Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Proses ve Reaktör Tasarımı Doçent 1 Kimya Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup Kimya Mühendisliği anabilim dalında doktora yapmış olmak ve bu alanda doçentliğini almış olmak, akıllı polimerler, doku mühendisliği ve biyomalzemelerin biyosensör ve ilaç salınımı uygulamaları alanlarında çalışmaları olmak ve SCI-E kapsamında dergilerde tam metin araştırma makaleleri olmak.
Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Biyomühendislik Doktor Öğretim Üyesi 1 Sistem biyolojisi, maya ve ekstremofil sistemler ile biyoteknolojik üretim süreçlerinin geliştirilmesi konularında tecrübesi ve SCI-E kapsamında dergilerde tam metin araştırma makaleleri olmak. Lisans ve doktora dereceleri mühendislik alanlarından olmak ve en az bir sene yurt dışı bilimsel araştırma tecrübesi olmak.
Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği T elekomünikasyon Doktor Öğretim Üyesi 1 Telsiz haberleşme sistemleri, kablosuz sensör ağları ve istatistiksel işaret işleme konularında tecrübeli, SCI-E kapsamındaki dergilerde tam metin araştırma makaleleri olmak. Lisans ve doktora dereceleri ilgili mühendislik alanlarından olmak ve en az bir sene yurt dışı bilimsel araştırma tecrübesi olmak.
Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Proses ve Reaktör Tasarımı Doktor Öğretim Üyesi 1 Kimya Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup Kimya Mühendisliği anabilim dalında doktora yapmış olmak, yükseköğretim kurumlarında Kimya Mühendisliği alanında ders verme tecrübesine sahip olmak, nanokompozit malzemelerin adsorpsiyon, katalitik ve fotokatalitik uygulamaları alanlarında çalışmaları olmak ve SCI-E kapsamında dergilerde tam metin araştırma makaleleri olmak.
Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü - Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İliş. Doktor Öğretim Üyesi 1 Doktorasını tarih alanında yapmış olmak. Türk-Amerikan ilişkileri üzerine yabancı dilde yayınları bulunmak. Balkanlar üzerine yayını bulunmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Profesör 1 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında Doçentlik unvanı almış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik İç Hastalıkları Hemşireliği Profesör 1 Doçentliğini Dahili Hastalıklar Hemşireliği alanında almış olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Patoloji Laboratuvar Teknikleri Doktor Öğretim Üyesi 1 Farmasötik Toksikoloji alanında Doktorasını tamamlamış ve toksikopatolojik çalışmalar yapmış olmak.
Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Hukuk Bilimleri Profesör 1 Sosyal politika alanında Doçent unvanı almış olmak. Sosyal politika, sosyal güvenlik, iş hukuku, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında yayımlanmış bilimsel çalışmaları bulunmak.
Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kentleşme ve Çevre Sorunları Profesör 1 Yerel yönetimler, kent ve çevre politikaları alanında Doçent unvanı almış olmak. Yerel yönetimler, temsil büyükşehir sistemi üzerine yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.
Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kentleşme ve Çevre Sorunları Profesör 1 Yerel yönetimler, kent ve çevre politikaları alanında Doçent unvanı almış olmak. Kentsel planlama, yerel yönetimler, şehircilik kavramlar tarihi üzerinde yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.
Siyasal Bilgiler Fakültesi Yerel Yönetimler Yerel Yönetimler Doçent 1 Yerel Yönetimler, kent ve çevre politikaları alanında doçent unvanına sahip olmak. Uluslararası göç, çocuk ve yerel yönetimler alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Spor Sağlık Bilimleri Profesör 1 Tıp Fakültesi Mezunu olmak. Spor Bilimlerinde Doktora yapmış olmak. Engelliler Sporu Teknolojisi veya Ampute Futbolu Biyomekaniği konularında SCI-EXP dergilerinde yayın yapmış olmak.
Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Spor Yönetim Bilimleri Doçent 1 Doçent Ünvanını Spor Bilimleri temel alanında almış olmak. Doktorasını Spor Yönetimi alanında yapmış olmak. Tercihen Sporda Sosyal Bilimler alanında çalışmaları olmak.
Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Hareket ve Antrenman Bilimleri Doktor Öğretim Üyesi 1 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans Mezunu olmak. Hareket ve Antrenman Bilimleri Alanında Yüksek Lisans Yapmış olmak. Hareket ve Antrenman Bilimleri Alanında Doktora Yapmış olmak. 3.derece Yüzme Branşı Antrenörlük Belgesine Sahip olmak.
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Profesör 1 Doçentliğini Mesleki ve Teknik Eğitim Temel alanında almış olup, gömülü manyetik malzemelerin tanımlanmasına yönelik uluslararası düzeyde çalışmalar yapmış olmak. Ray tipi elektromanyetik silah sistemleri ve elektrik enerji sistemlerinin optimal yük frekansında kontrolü, modellenmesi ve yük tahmini üzerine çalışmalarda bulunmuş olmak.
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Giyim Üretim Teknolojisi Doktor Öğretim Üyesi 1 Doktora/Sanatta yeterliliğini Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Tekstil Ana Sanat dalından almış olmak, Tekstil/Giyim Üretim Teknolojisi programlarında eğitim tecrübesine sahip olmak, Ekolojik Tekstiller konusunda akademik çalışmalar yapmış olmak.
Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Donanımı Profesör 1 Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans veya lisansüstü seviyelerinde en az 2 yıl ders vermiş olmak, Mikrodenetleyicili USB Eğitim Sistemi, Veri Madenciliği, Uzaktan Web Kontrollü Sistemler Alanlarında uzman ve uluslararası birincil indekslerde taranan dergilerde yayınlanmış çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Profesör 1 Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı olmak, hareket bozukluğu cerrahisi ve stereotaktik radyo cerrahisi uygulama deneyimi olmak, bu alanda moleküler biyolojik ve genetik araştırma yapmış olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Profesör 1 Göğüs Cerrahisi uzmanı olmak, minimal invaziv göğüs duvarı deformitesi cerrahisi ve endobronşiyal akciğer hacim küçültme işlemleri konusunda deneyimli olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Profesör 1 Tıbbi Patoloji uzmanı olmak, pankreas patolojisi ve endokrin patoloji alanlarında deneyimli olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Profesör 1 Nöroloji uzmanı olmak, Klinik Nörofizyoloji alanında yüksek lisans ve doktora dereceleri ile yurt dışı deneyimi olmak, lazer uyandırılmış potansiyel eğitimi almış olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Profesör 1 Acil Tıp uzmanı olmak, SCI/SCI-E’de endekslenen dergilerde yayınlanmış kadavra ve klinik tanısal değerlilik çalışmaları yapmış olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları uzmanı ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları doçenti olmak, subkütan immünoglobulin tedavilerine ve besin allerj ilerinde tolerans gelişimine ilişkin araştırmaları ve deneyimi olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk Nefrolojisi uzmanı ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları doçenti olmak, böbreği etkileyen çocukluk çağı vaskülitleri, nefrolojik hastalıkların immünolojisi ve genetiğine ilişkin araştırma ve deneyimi olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları uzmanı olmak, vitamin-D ve endotel konusunda çalışmaları olmak
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Biyofizik Profesör 1 Biyofizik doçenti olmak, moleküler biyoloji teknikleri tecrübesi olmak ve kanser belirteçleri konusunda çalışma yapmış olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 Genel Cerrahi uzmanı olmak, böbrek nakli ve minimal invaziv cerrahi konusunda deneyimi olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Doçent 1 Göğüs Cerrahisi uzmanı olmak, minimal invaziv göğüs cerrahisi, trakea cerrahisi ve diyafram pili yerleştirilmesi konusunda tecrübeli olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Doçent 1 Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları uzmanı olmak, Avrupa Kulak, Burun ve Boğaz ve baş boyun cerrahisi uzmanlığı yeterlilik belgesi olmak, orofarenks kanserleri konusunda SCI/SCI-E’de endekslenen dergilerde yayını olmak, uluslararası robotik cerrahi eğitimi sertifikası olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Doçent 1 Tıbbi patoloji uzmanı olmak, üropatoloji ve nefropatoloji alanlarında deneyimli olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 1 Üroloji uzmanı olmak, uluslararası üroloji uzmanlığı yeterlilik belgesine sahip olmak, ürolojik onkoloji alanında yurtdışı araştırma deneyimi olmak, laparoskopik cerrahi eğitimi almış olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 1 Üroloji uzmanı olmak, uluslararası üroloji uzmanlığı yeterlilik belgesine sahip olmak, üriner sistem taş hastalığı alanında çalışmaları olmak, uluslararası onaylı ürodinami eğitimi almış olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Romatoloji uzmanı olmak, sistemik vaskülitler konusunda araştırmaları olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk Nörolojisi uzmanı ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları doçenti olmak, spinal müsküler atrofi tedavisi konusunda çalışma deneyimi olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı ve Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları doçenti olmak, enfeksiyon kontrol hekimliği sertikası olmak, çocuk yoğun bakım enfeksiyonları, HIV enfeksiyonları konularında yayını ve deneyimi olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı ve doçenti olmak, TÜBİTAK projesi yürütmüş olmak, bağlanma bozuklukları genetiği konusunda araştırmalar yapmış olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Kardiyoloji uzmanı olmak, balon pulmoner anjiyoplasti işlemi konusunda tecrübeli olmak, üç boyutlu transtorasik ekokardiyografi ile ilgili SCI /SCI-E’de endekslenen dergilerde yayını olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Doçent 1 Nöroloji uzmanı olmak, nörooftalmoloji alanında yurt dışı deneyimi olmak, nörooftalmoloji ve elektrofizyoloji alanlarında yayın ve çalışmaları olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Farmakoloji Doçent 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıbbi Farmakoloji uzmanı olmak, epilepsi ve farmakogenetik alanlarında SCI/SCI-E’de endekslenen dergilerde yayını olmak
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Biyofizik Doçent 1 Biyofizik doçenti olmak, moleküler biyoloji teknikleri tecrübesi olmak ve kanser belirteçleri konusunda çalışma yapmış olmak
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Doçent 1 Kardiyovasküler fizyoloji ve mikrosirkülasyon fizyolojisi konusunda çalışması ve deneyimi olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı, Çocuk Metabolizma Hastalıkları uzmanı olmak, çocuk metabolizma konusunda acil, poliklinik ve servis hizmeti vermiş olup deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 1 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olmak, enfeksiyon kontrolü alanında deneyimli olmak, epidemiyoloji ve enfeksiyon kontrolü konusunda uluslararası eğitim sertifikası olmak
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anatomi Doktor Öğretim Üyesi 1 Anatomi yüksek lisans derecesine sahip olmak, sinirbilim doktora derecesine sahip olmak, epilepsi ve Parkinson hastalığı ile ilgili araştırma ve yayınları bulunmak
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Basım Teknolojileri Basım Teknolojileri Profesör 1 Matbaa Teknolojileri Eğitimi alanında Doçent olmak. Kağıtlarda sıvı absorbsiyonu, temas açısı, yüzey enerjisi ve basılabilirlik konularında çalışmalar yapmış olmak.
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Basım Teknolojileri Basım Teknolojileri Profesör 1 Matbaa Teknolojileri Eğitimi alanında Doçent olmak. Karton yüzey kaplamaları ve kompozit malzemelerin baskı yapılabilirlik özellikleri konularında çalışmalar yapmış olmak.
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kuyumculuk ve Mücevherat Tasarımı Kuyumculuk ve Mücevherat Tasarımı Profesör 1 Kuyumculuk, Mücevherat, ve Takı konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Basım Teknolojileri Basım Teknolojileri Doçent 1 Matbaa Eğitimi alanında Doktora yapmış olmak. Ofset ve Serigrafi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kuyumculuk ve Mücevherat Tasarımı Kuyumculuk ve Mücevherat Tasarımı Doçent 1 Malzeme ve Metaluıji Mühendisliği Bilim Alanında Doçent ünvanı almış olmak, Plastik ve Metallerin sürtünme, karıştırma-nokta kaynağı konularında çalışmalar yapmış olmak.
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kuyumculuk ve Mücevherat Tasarımı Kuyumculuk ve Mücevherat Tasarımı Doktor Öğretim Üyesi 1 Kuyumculuk, Mücevherat ve metal örme takılar alanında çalışmalar yapmış olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR