ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Mardin Artuklu Üniversitesi 7 Araştırma Görevlisi alacak

ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK618073
Şehir : Mardin
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
7
İlgili Yönetmelik
:
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
11.04.2019
Son başvuru Tarihi
:
25.04.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Düzletme ilanı Yayınlanmıştır.


Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre Araştırma Görevlisi alınacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak,
- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilanın ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

MUAFİYET:

- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

- Başvuru dilekçesi (Üniversitemizin http://www.artuklu.edu.tr/personel-daire-baskanligi/formlar adresinden temin edilebilir)
- Özgeçmiş
- ALES Belgesi (Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olan internet çıktısı )
- Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (Meslek Yüksekokullarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz)
- Diploma Belgesi (Başvuruda belgenin bir kamu kurumundan onaylı sureti veya karekodlu e-devlet çıktısı)
- Lisans Mezuniyet Transkripti (Başvuruda belgenin bir kamu kurumundan onaylı sureti)
- Nüfus Cüzdan fotokopisi
- 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf
- İlan özel şartına bağlı olarak Yüksek Lisans veya Doktora yaptığına ilişkin öğrenci belgesi (e-devletten alınan karekodlu öğrenci belgeleri değerlendirme aşamasında kabul edilir, e-devlet harici öğrenci belgelerinin mutlaka aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı olmalıdır.)

AÇIKLAMALAR:

Adaylar yukarıda istenen belgeler ile ilgili birime şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.) (Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların, çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı "Hizmet Belgesini" dosyalarına eklemeleri zorunludur.) Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
Adaylar birden çok programa başvuramazlar. Birden fazlasına müracaat eden adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. Eksik ve imzasız - onaysız belgelerle yapılacak başvurular ile süresi içinde yapılmayanlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sıra
No
Unvanı Birim/Bölümü/ ABD Der. Adet ALES Y. Dil Başvuru Yeri İlan Özel Şart
1 Arş. Gör İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı- İslam Tarihi ve Sanatları/Türk-İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları ABD. 6 1 70 50 İslami İlimler Fakültesi İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi Lisans mezunu olup, Türk-İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları veya Türk Din Musikisi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2 Arş. Gör İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı- Temel İslam Bilimleri/Kelam ve İslam Mezhepleri ABD. 5 1 70 50 İslami İlimler Fakültesi İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi Lisans mezunu olup, Temel İslam Bilimleri veya Kelam ve İslam Mezhepleri alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
3 Arş. Gör İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı-Felsefe ve Din Bilimler/İslam Felsefesi ABD. 5 1 70 50 İslami İlimler Fakültesi İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi Lisans mezunu olup, Felsefe ve Din Bilimleri veya İslam Felsefesi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak
4 Arş. Gör. Turizm Fakültesi-Gastronomi ve Mutfak Sanatları/ Gastronomi ve Mutfak Sanatları ABD. 7 1 70 50 Turizm Fakültesi Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Turizm İşletmeciliği veya Seyahat İşletmeciliği lisans mezunu olup, Gastronomi, Turizm veya İşletme alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
5 Arş. Gör Turizm Fakültesi-Turizm
Rehberliği/Turizm Rehberliği ABD.
4 1 70 50 Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği veya Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Lisans mezunu olup, Turizm Rehberliği veya Turizm İşletmeciliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
6 Arş. Gör Edebiyat Fakültesi-Süryani Dili ve Edebiyatı/Süryani Dili ve Edebiyatı ABD. 4 1 70 50 Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Süryani Dili ve Edebiyatı, Süryani Dili ve Kültürü veya Tarih alanında tezli yüksek lisans yapmış olup, Süryani Dili ve Edebiyatı, Süryani Dili ve Kültürü veya Tarih alanlarının birinde Doktora yapıyor olmak.
7 Arş. Gör Yabancı Diller Yüksekokulu-Mütercim Tercümanlık/Mütercim Tercümanlık (Arapça) ABD. 4 1 70 50 Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim Tercümanlık (Arapça) veya Arap Dili ve Edebiyatı Lisans mezunu olup, Arap Dili ve Edebiyatı, Mütercim Tercümanlık (Arapça) veya Arap Dili ve Belagatı alanlarının birinden tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

MÜRACAAT YERİ: Adayların ilgili birimlere; ŞAHSEN veya POSTA yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.)

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ: 11.04.2019
SON BAŞVURU TARİHİ: 25.04.2019
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ İLAN TARİHİ: 29.04.2019
GİRİŞ SINAVI TARİHİ: 02.05.2019
GİRİŞ SINAVI SONUÇLARININ AÇIKLANACAĞI TARİH: 06.05.2019

Sonuçların ilan edileceği internetadresi: http://www.artuklu.edu.tr

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR