KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Konya Teknik Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi istihdam edecek

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK616149
Şehir : Konya
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
18
İlgili Yönetmelik
:
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
08.04.2019
Başvuru Süresi
:
Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gündür

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir).

Profesörlük kadrosuna başvuran adayların "Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları" Profesörlük bölümü 4. maddesi uyarınca Doçentlik sonrası yaptığı A-1.1, A-2.1, L-1.1, veya L-2.1 faaliyet sınıfındaki bir çalışmayı "başlıca araştırma eseri" olarak sunmaları gerekmektedir. Sunulan eserde birinci isim veya sorumlu yazar olunmalıdır.

2547 Sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

Doçent kadrolarına müracaat eden adayların "Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları" uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından yapılan Doçentlik sözlü sınavından veya Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak Jürilerce Üniversite tarafından yapılacak Doçentlik sözlü sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; dilekçe, özgeçmiş, Doktora belgesi, Yabancı Dil belgesi, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet CD’yi ekleyerek İlan edilen birime (Fakülte/MYO) başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, Doktora belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

Doktor Öğretim Üyesi başvurularında "Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları" uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 65 puan almış olmak ya da geçerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer puan almış olmak gerekmektedir.

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
2. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.
3. Atanmaya hak kazanan personel için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. Başvuru sırasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında bulunan "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 adet)" ile nüfus cüzdanı fotokopisi ve e-Devletten alınacak Adli Sicil Kaydı belgesi de getirilecektir.
4. Müracaat eden adayların Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemiz "Akademik Yükseltme ve Ön Değerlendirme Kurulu (AYÖK)" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.
5. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.
6. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.
7. Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.
8. Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.
9. Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
10. Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.
11. İlanımıza Üniversitemiz web sayfası "http://www.ktun.edu.tr/" adresinden ulaşılabilir.

DUYURULUR.

BİRİMİ BÖLÜM ANABİLİM DALI KADRO DERECE ADET ÖZEL ŞART
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
Elektronik Profesör 1 1 Yapay Bağışıklık, Otomatik Uyku Evreleme ve Biyomedikal alanında çalışmaları olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Mekanik Profesör 1 1 Yığma duvarların mekaniksel davranışı konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Proses ve Reaktör Tasarımı Profesör 1 1 Doktorasını Kimya Mühendisliği alanında yapmış olmak. Kimyasal Buhar Biriktirme (CVD) yöntemi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
Elektronik Doçent 1 1 Medikal kızılötesi termografi görüntüleme ve yapay zeka üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektronik Doçent 1 1 Yapay Zeka, akıllı Sensörler ve endüstriyel Elektronik kartların dizaynı konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Harita Mühendisliği Arazi Yönetimi Doçent 1 1 Doçentliğini Harita Mühendisliği alanında almış olmak. Toplu taşınmaz değerleme sistemi konusunda çalışmaları bulunmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Kimyasal Teknolojiler Doçent 1 1 Doktorasını Kimya Mühendisliği alanında yapmış olmak. Bor kimyası ve kristalizasyon alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Kimyasal Teknolojiler Doçent 1 1 Doktorasını Kimya Mühendisliği alanında yapmış olmak. Ağır metal adsorpsiyonu ve iyon değişim reçineleri konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Temel İşlemler ve Termodinamik Doçent 1 1 Doktorasını Kimya Mühendisliği alanında yapmış olmak. Tepkimeli özütleme alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi
Maden Mühendisliği Cevher Hazırlama Doçent 1 1 Kil mineralleri, ağır metaller ve siyanür, flotasyon, koagülasyon ve flokülasyon konularında çalışmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Doçent 1 1 Doktor ve Doçentlik ünvanını Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanından almış olmak. Elektronik Seramikler / Piezoelektrik Seramikler alanında çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Mekanik Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Dolgu duvarların güçlendirilmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Proses ve Reaktör Tasarımı Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Doktorasını Kimya Mühendisliği alanında yapmış olmak.
Proses ve Reaktör Tasarımı alanında çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makina Mühendisliği Enerji Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Pompa çarklarında akış yapısı konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makina Mühendisliği İmalat Mühendisliği Dr.Öğr.Üyesi 2 1 Hidroşekillendirme imalat yöntemiyle ilgili çalışmaları bulunmak
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bina Bilgisi Dr.Öğr.Üyesi 2 1 Eleştirel rejyonalist yaklaşım konusunda çalışmaları olmak.
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Restorasyon Dr.Öğr.Üyesi 2 1 Kültürel miras belgeleme teknikleri, koruma ve restorasyon konularında çalışmaları olmak.
Teknik Bilimler MYO Elektrik ve Enerji Elektrik Dr.Öğr.Üyesi 3 1 PID parametreleri ve relüktans motorlar alanında çalışmalar yapmış olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR