ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK621090
Şehir : Eskişehir
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
41
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
18.04.2019
Başvuru Süresi
:
İlanın yayımı tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 24. ve 26 ncı maddeleri ile madde 23(c), 24(d) ve 26(a)’ya dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve
Atanma Başvuru Asgari Şartlarına ve puan hesaplama tablosuna (Bakınız. http://personel.ogu.edu.tr/Icerik/Index/3/belgeler ) internet adresi Personel Dairesi Başkanlığı doküman arşivinden ulaşılabilir. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına) alınacaktır.

Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.


Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Başvuru dilekçesi ( http://personel.ogu.edu.tr/Icerik/Index/3/belgeler )

2. Özgeçmiş

3. 2 adet fotoğraf

4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5. Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)

6. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca (ÜAK) denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve yabancı dil yeterlilik belgesi (KPDS, ÜDS, YDS veya YÖKDİL’den en az 60 (Altmış) veya ÖSYM tarafından kabul gören uluslararası sınavlardan eşdeğeri puan almış olmak).

7. ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış yayın listesi (bütün yayın dosyaları CD şeklinde de verilecektir), (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetilen doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için 4 adet),

8. Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

9. Adaylar yalnızca bir kadroya başvuru yapabilir.

Not: Başvuru süresi bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün olup, son başvuru tarihi tatile denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlık/Müdürlüklere başvurulması gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Profesör başvurularında ÜAK’nin yürürlükteki doçentlik başvuru koşulları uygulanacaktır. Profesörler ve Doçentler daimi statüye atanacaktır. Doktor Öğretim Üyeleri yayın dosyalarında tez başlığını ve tezden üretilen yayınları ayrıca belirtecektir. 2547 Sayılı Kanun’un Ek 38 inci maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Dr. Öğr. Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Unvanı Der. Adedi Birimi Bölümü Anabilim Dalı AÇIKLAMALAR
Profesör 1 1 Mühendislik
Mimarlık Fak.
İnşaat Mühendisliği Ulaştırma

Ulaştırma ve asfalt konularında çalışmalar
yapmış olmak.

Profesör 1 1 Mühendislik
Mimarlık Fak.
Kimya Mühendisliği Proses ve Reaktör
Tasarımı

Ağır metal ve boyarmadde giderimi
konularında çalışmalar yapmış olmak.

Profesör 1 1 Mühendislik Mimarlık Fak. Maden Mühendisliği Cevher Hazırlama

Cevher hazırlamada istatistiksel teknikler ve deney tasarımı konularında çalışmalar yapmış olmak.

Profesör 1 1 Mühendislik
Mimarlık Fak.
Mimarlık Bina Bilgisi

Mimarlık alanında doktora yapmış ve bağlam
konularında çalışmış olmak.

Profesör 1 1 Tıp Fak. Cerrahi Tıp Bilimleri Acil Tıp

Acil tıp alanında doçent unvanı almış olmak. Toksikoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

Profesör 1 1 Tıp Fak. Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları

Romatoloji uzmanı olmak.

Profesör 1 1 Tıp Fak. Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji

Nöroradyoloji yeterlilik belgesine sahip
olmak.

Profesör 1 1 Tıp Fak. Temel Tıp Bilimleri Biyoistatistik

İlgili alanda doktora yapmış ve doçentlik unvanı almış olmak. Alanla ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Profesör 1 1 İktisadi ve İdari Bilimler Fak. İktisat İktisadi Gelişme, Uluslararası İktisat

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak. Sektörel düzeyde uygulamalı çalışmalar
yapmış olmak.

Profesör 1 1 Eğitim Fak. Temel Eğitim Sınıf Eğitimi

Doçentliğini sınıf öğretmenliği eğitimi alanında almış olmak. Alanla ilgili çalışmalar
yapmış olmak.

Profesör 1 1 Eğitim Fak. Matematik ve Fen
Bilimleri Eğitimi
Fen Bilgisi Eğitimi

Fen bilgisi ve plazma eğitimi alanında
çalışmalar yapmış olmak.

Profesör 1 1 Ziraat Fak. Toprak Bilimi ve Bitki
Besleme
Bitki Besleme

Bitki besleme ve toprak verimliliği
konularında çalışmalar yapmış olmak.

Profesör 1 1 Fen Edebiyat Fak. İstatistik Uygulamalı İstatistik

Çoklu bağlantı ve sınırlı etki tahmin edicileri
üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Profesör 1 1 Fen Edebiyat Fak. Matematik-Bilgisayar Topoloji

Homotopi Teori üzerine çalışmalar yapmış
olmak.

Profesör 1 1 Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Genel Biyoloji

Hayvan modellerinde bitkisel kaynaklı etken
maddelerin koruyucu etkileri üzerine biyokimyasal araştırmalar yapmış olmak.

Profesör 1 1 Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Pr.

Doçentliğini biyoloji alanında almış olmak, antimikrobiyal duyarlılık, biyofilm ve elektron mikroskopi alanlarında çalışmaları bulunmak.

Doçent 1 1 Tıp Fak. Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları

Neonatoloji doçenti olmak, Neonatal beslenme
konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Doçent 1 1 Tıp Fak. Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları

Tek taraflı nefrektomilerle ilgili çalışmalar
yapmış olmak.

Dr.Öğr. Üyesi 1 1 Tıp Fak. Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk gastroentoroloji ve hepatoloji uzmanı olmak. Pediatrik karaciğer transplantasyonu
konusunda deneyimli olmak.

Dr.Öğr.
Üyesi
1 1 Tıp Fak. Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları

Çocuk kardiyoloji uzmanı olmak. ECMO
konusunda eğitim almış olmak.

Dr.Öğr.
Üyesi
1 1 Tıp Fak. Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları

Neonatoloji uzmanı olmak.

Dr.Öğr. Üyesi 1 1 Tıp Fak. Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji

Miyokard enfaktüsü konusunda çalışmaları olmak.

Dr.Öğr.
Üyesi
1 1 Tıp Fak. Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji

Çocuk radyolojisi alanında uzmanlık yapmış
olmak.

Dr.Öğr. Üyesi 2 1 Tıp Fak. Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Genetik

İlgili alanda doktora yapmış olmak. Nörogenetik ve nörovasküler hastalıklar
konularında çalışmalar yapmış olmak.

Dr.Öğr. Üyesi 1 1 Tıp Fak. Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum

Jinekolojik onkoloji cerrahi yandal uzmanı olmak. Tüm zorunlu hizmetlerini tamamlamış
olmak.

Dr.Öğr. Üyesi 1 1 Tıp Fak. Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp Damar Cerrahisi

Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı olmak.

Dr.Öğr.
Üyesi
1 1 Tıp Fak. Cerrahi Tıp Bilimleri Patoloji

Patoloji uzman doktoru olmak.

Dr.Öğr. Üyesi 1 1 Eğitim Fak. Eğitim Bilimleri Rehberlik ve
Psikolojik Danışmanlık

İlgili alanda doktora yapmış olmak. Psikolojik danışmanlık eğitimi ve kariyer kararsızlığı
alanında çalışmalar yapmış olmak.

Dr.Öğr. Üyesi 1 1 Eğitim Fak. Eğitim Bilimleri Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi
Temelleri

İlgili alanda doktora yapmış olmak, bireycilik ve neoliberalizm alanlarında çalışmalar yapmış
olmak

Dr.Öğr. Üyesi 1 1 Eğitim Fak. Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Eğitimi

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Dr.Öğr. Üyesi 1 1 Eğitim Fak. Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi

İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak. Türkiye vatandaşlık eğitimi reformu alanında
çalışmalar yapmış olmak.

Dr.Öğr. Üyesi 3 1 Eğitim Fak. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Matematik Eğitimi

Matematik eğitiminde kanıt ve uzamsal beceriler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Dr.Öğr. Üyesi 1 1 İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kentleşme ve Çevre Sorunları

İlgili alanda doktora yapmış olmak. Kent ve
yerel yönetimler konularında çalışmalar yapmış olmak.

Dr.Öğr.
Üyesi
1 1 Mühendislik
Mimarlık Fak.
Endüstri Mühendisliği Yöneylem Araştırması

Stokastik sistemler, karar analizi konularında
çalışmalar yapmış olmak.

Dr.Öğr. Üyesi 1 1 Mühendislik Mimarlık Fak. Kimya Mühendisliği Proses ve Reaktör Tasarımı

Biyokütlenin enerji ve çevre uygulamaları konusunda çalışmış olmak.

Dr.Öğr.
Üyesi
3 1 Mühendislik
Mimarlık Fak.
Biyomedikal
Mühendisliği
Biyomedikal
Mühendisliği

Biyomedikal, Biyoloji veya Kimya
alanlarından birinde çalışmalar yapmış olmak.

Dr.Öğr. Üyesi 3 1 Mühendislik Mimarlık Fak. Biyomedikal Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği

Biyomedikal mühendisliği kapsamında
endüstriyel uygulama potansiyeli bulunan çalışmalar yapmış olmak.

Dr.Öğr.
Üyesi
1 1 Fen Edebiyat Fak. Karşılaştırmalı
Edebiyat
Türk Lehçeleri ve
Edebiyatları

Türkiye-İran edebi fikri münasebetleri ve İran
Türkleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

Dr.Öğr. Üyesi 1 1 Fen Edebiyat Fak. Kimya Anorganik Kimya

İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak. Koordinasyon polimerleri ile lüminesans tayin ve adsorpsiyon konularında çalışmalar yapmış
olmak.

Dr.Öğr. Üyesi 1 1 Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Botanik

Bitki sistematiği, liken sistematiği, bitki morfolojisi ve anatomisi, palinoloji ve genetik
alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Dr.Öğr. Üyesi 1 1 Eskişehir Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Mekatronik Programı

Kompozit malzemeler konusunda ve Reoloji üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR