ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Çankaya Üniversitesi Mühendislik Fakültesine 3 Öğretim Üyesi alınacak

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK616152
Şehir : Ankara
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
3
İlgili Yönetmelik
:
•2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu •Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği.
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
08.04.2019
Başvuru Süresi
:
İlanın RG yayım tarihinden itibaren 15 gündür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümlerine 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Kanunun 23. maddesi ile Çankaya Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi (http://www.yok.gov.tr/web/guest/atanma-kriterlerii) uyarınca Doktor Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Fakülte Bölüm Açıklama Dr. Öğr. Üyesi

MÜHENDİSLİK

Bilgisayar
Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği

1

92432 - Yapay Zeka
92424 - Robotik
92431 - Yapay Öğrenme

Yazılım Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği

1 (*)

92406 - Bilgisayar Sistem Yazılımı
92422 - Paralel ve Dağıtık Sistemler
Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği

1 (**)

92408 - Bilgisayar Yazılımı

Üniversitemizin öğretim dili ingilizcedir. Adayların eğitim-öğretim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde ingilizce bilmeleri gerekmektedir. İngilizce bilgi düzeyi için "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8.madde 7.paragraf”ında belirtilen şartlardan birini taşıdığını belgelemesi gerekmektedir.

(*) Lisans, yüksek lisans ve doktora dereceleri Bilgisayar Mühendisliği alanında olup, doktora tezini gerçek zamanlı ve çok işlemcili mimariler üzerinde yapmış olmak.

(**) Yazılım kalite güvencesi konusunda lisans ve lisansüstü programlarda dersler vermiş olmak.

Adaylar özgeçmişlerini, yayın listelerini, idarece onaylı diploma fotokopilerini, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını, yayınlarının bulunduğu derginin ilgili alan indekslerinde tarandığına dair belgeleri, atıflar, varsa hakemliklerini kanıtlayan belgeleri kapsayan dosyadan bir adet düzenleyerek başvuru formu ekinde Merkez Kampüs; Yukarıyurtçu Mahallesi Mimar Sinan Cad.No:4 Etimesgut/ANKARA adresindeki Personel Daire Başkanlığı'na, şahsen teslim etmeleri gerekmekte olup, kamuda çalışan/çalışmış olanlar başvuru formu ile birlikte görev yaptığı kurumdan alacakları disiplin bilgilerini de içeren onaylı sicil özeti ve varsa yurt dışı diplomaların denklik belgesi eklemelidir.

Başvurular Üniversitemiz "Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Ön Değerlendirme Komitesi" tarafından incelendikten sonra başvuru kriterlerini sağlayan Doktor Öğretim Üyesi adaylar üç adet daha yayın dosyasını kendilerine tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde Mühendislik Fakültesi Dekanlığına teslim edeceklerdir.

İlan Başlama Tarihi: 08.04.2019

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR